Terug naar nieuws

Athos-project in trek bij potentiële samenwerkingspartners

Perspectief voor verdere uitwerking en vervolgstudies

Gassen Klimaat 6 februari 2020Thessa de Ridder

Er zijn ruim voldoende reacties gekomen op een uitvraag naar mogelijk geïnteresseerde klanten en CO2-opslagpartners voor Athos, het gezamenlijke project van Gasunie, Energie Beheer Nederland (EBN), het gemeentelijk havenbedrijf van Amsterdam en Tata Steel. Dat biedt perspectief voor verdere uitwerking en vervolgstudies. Athos richt zich op de afvang, het transport, de opslag en hergebruik (CCUS) van CO2 in de Noordzeekanaalregio.

Athos
Uit de haalbaarheidsstudie voor Athos is vorig jaar al gebleken dat er geen technische belemmeringen zijn voor CCS in het Noordzeekanaalgebied. Reden voor de projectorganisatie om de interesse van partijen voor deelname aan het project te polsen via twee verschillende uitvragen om de projectrealisatie mogelijkheden te onderzoeken. Zo was er aanvullende informatie nodig over geschikte locaties voor CO2-opslag onder de Nederlandse Noordzee op 3 tot 5 km diepte, de benodigde infrastructuur, verbindingen en het leveren van diensten daarin. Er hebben voldoende partijen gereageerd die CO2 willen leveren voor opslag, als ook partijen die CO2 willen afnemen voor gebruik. De verschillende reacties bieden voor de Athos projectorganisatie een positief perspectief voor de verdere uitwerking en vervolgstudies.

Porthos
Ook in de Rijnmond is er een CCS-project, genaamd Porthos. Afgelopen jaar ontving het project nog 6,5 mln euro van de Europese Commissie voor onderzoek naar de ontwikkeling van een open grensoverschrijdend CO2-netwerk in Noordwest-Europa.

CCUS is een van de weinige manieren waarmee de industrie op korte termijn grote hoeveelheden CO2 tegen relatief lage kosten kan reduceren. CCUS is daarom een belangrijk onderdeel in het behalen van de doelen van het Nederlandse Klimaatakkoord. Athos en Porthos kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

VEMW, 6 februari 2020