Terug naar nieuws

Vaststelling nieuwe entry- en exitpunten GTS geen effect op hoogte tarieven

Volgens ACM geen materieel effect voor netgebruikers

Gassen Prijzen en tarieven29 januari 2020Thessa de Ridder

Bij de beoordeling van de melding van landelijk gasnetbeheerder GTS voor het vaststellen van nieuwe entry- en exitpunten komt toezichthouder ACM tot de vaststelling dat er geen sprake is van een effect op de hoogte van de tarieven, en niet leidt tot een materieel effect voor netgebruikers.

Interconnectiepunten
De melding van GTS heeft betrekking op het vaststellen van de virtuele interconnectiepunten op de grenzen met België en Duitsland. Die vaststelling volgt uit een verplichting in Europese regelgeving. In een virtueel interconnectiepunt worden meerdere fysieke interconnectiepunten tussen aangrenzende marktgebieden samengevoegd. Daarnaast wil GTS een virtueel netkoppelingspunt vaststellen. Een netkoppelingspunt is de verbinding tussen het landelijke gastransportnet en de regionale gastransportnetten. In dit virtuele netkoppelingspunt wil GTS alle netkoppelingspunten samenvoegen en de capaciteitscontracten hierop vastleggen. Dit zal leiden tot minder facturen voor erkend programmaverantwoordelijken, de ‘shippers’.

Beoordeling
Volgens de ACM gaat het bij de beoordeling van een materieel effect van de vaststelling van entry- en exitpunten om een effect op de hoogte van de tarieven. In dat geval kan er namelijk sprake zijn van ongeoorloofde kruissubsidiëring en kunnen compenserende maatregelen nodig zijn. ACM stelt vast dat de vaststelling van de nieuwe entry- en exitpunten geen effect heeft op de hoogte van de tarieven. De ACM komt daarom tot de conclusie dat er geen sprake is van een materieel effect voor netgebruikers.