Terug naar nieuws

TenneT wil leveringszekerheid en flexibiliteit hoog op de agenda

Monitoring leveringszekerheid 2019 gepubliceerd

Elektriciteit Netwerken20 januari 2020Karin Burghouwt

Landelijke netbeheerder TenneT inventariseert de leveringszekerheid van elektriciteit middels de Monitoring Leveringszekerheid. Het rapport over 2019 is afgelopen vrijdag verschenen en geeft een beeld van de ontwikkeling van de leveringszekerheid en de relevante aspecten hierbij, zoals de ontwikkeling van de flexibiliteit van het elektriciteitssysteem.

Jaarlijkse monitoring leveringszekerheid
De hernieuwbare energieproductie neemt toe en zorgt voor meer onzekerheid over een betrouwbare en continue elektriciteitslevering. In de toekomst zal de elektriciteitsvraag toenemen, bijvoorbeeld door elektrificatie in de industrie, de productie van groene waterstof en de groei van de ICT-sector. TenneT heeft de wettelijke taak om de productiecapaciteit voor elektriciteit en de elektriciteitsvraag in Nederland te onderzoeken middels het rapport Monitoring Leveringszekerheid. In het Klimaatakkoord zijn eveneens afspraken gemaakt over de verdere verduurzaming van ons elektriciteitssysteem in 2030. Zo is de minimum CO2-prijs voor elektriciteitsopwekking ingevoerd, zal het aantal gascentrales af gaan nemen, en worden kolen voor elektriciteitsproductie uitgefaseerd. Om voorbereid te zijn op eventuele risico’s voor de leveringszekerheid is TenneT verantwoordelijk gesteld de ontwikkeling van leveringszekerheid te volgen en meer inzicht te geven in de resultaten.

Leveringszekerheid hoog op de agenda
Het rapport Monitoring Leveringszekerheid concludeert dat er dit jaar voldoende productiecapaciteit beschikbaar is om de nationale elektriciteitsvraag te dekken. Dit geldt ook voor de komende jaren. Na 2025 gaat Nederland echter afhankelijker worden van import uit andere landen. Een uitgelichte conclusie van TenneT is dan ook dat Nederland haar beleid ten aanzien van productiecapaciteit voor elektriciteit met omringende laden moet bespreken en afstemmen. Europese samenwerking is nodig om elektrificatie van de maatschappij in goede banen te leiden en voldoende elektriciteit te blijven leveren. Daarnaast is flexibiliteit aan de vraagkant wat TenneT betreft een doorslaggevend element voor een succesvolle energietransitie. Het kan een oplossing bieden voor de toekomstige afhankelijkheid van Nederland van omliggende landen. Tegelijkertijd met het rapport publiceerde TenneT de flexibiliteitsmonitor, een studie naar de flexibiliteit die momenteel aanwezig is in markt. VEMW heeft hier ook aan meegewerkt. Algemeen directeur van VEMW Hans Grünfeld: ‘Het is belangrijk om leveringszekerheid prominenter op de agenda te krijgen, ook op Europees niveau. Behoud van leveringszekerheid heeft een groot maatschappelijk belang en is cruciaal voor zakelijke elektriciteitsgebruikers. Flexibiliteit kan, naast andere oplossingen, gebruikt worden om het elektriciteitssysteem betrouwbaar en betaalbaar te houden. Elektriciteitsgebruikers kunnen flexibiliteit inzetten en daarmee een sleutelrol spelen. Om die sleutelrol te kunnen vervullen moet er wel een aantal randvoorwaarden bestaan, zoals lage toetredingsdrempels tot flexibiliteitsmarkten met meerdere producten, transparantie ten aanzien van prijsvorming en het verder aanpassen van wet- en regelgeving om de potentie van flexibiliteit van gebruikers maximaal te kunnen benutten.'