Terug naar nieuws

ACM geeft GTS meer omzetruimte na uitspraak CBb

Hogere tarieven 2021 door bijstelling WACC en doelmatigheidsfactor

Gassen Wet- en regelgeving13 januari 2020Karin Burghouwt

De gastransporttarieven van landelijk netbeheerder GTS gaan in 2021 stijgen door een bijstelling van het zogenaamde x-factorbesluit van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). ACM heeft op 9 januari 2020 het x-factorbesluit, de doelmatigheidskorting op de omzet van GTS, voor de periode 2017-2021 gewijzigd en in lijn gebracht met de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) van 28 november 2019 over de kapitaalslastenvergoeding WAC.

Regulering
Landelijk netbeheerder GTS is een monopolist in het gastransport, die wordt gereguleerd om te voorkomen dat het misbruik maakt van die positie en overwinsten genereert ten laste van haar klanten, de netgebruikers. Een belangrijke factor is de zogenaamde kapitaalslastenvergoeding, de WACC, die GTS mag verdienen over het kapitaal dat zij heeft geïnvesteerd in de netten, de gestandaardiseerde activa waarde (GAW). De doelmatigheidskorting of x-factor is een percentage waarmee GTS haar toegestane inkomsten uit de gereguleerde tarieven ziet stijgen of dalen tijdens een reguleringsperiode, met als doel deze toegestane inkomsten op een efficiënt niveau te brengen.

CBb-uitspraak en ACM-besluit
In haar uitspraak van 28 november 2019 heeft het CBb het gewijzigde methodebesluit voor GTS van 24 januari 2019 vernietigd voor wat betreft de hoogte van de kapitaalslastenvergoeding (WACC) voor het jaar 2021. Het CBb heeft met haar uitspraak zelf de hoogte van de WACC voor dat jaar bepaald, en wel op 3,0 procent (was 2,8%).

Het ACM-besluit van 9 januari 2020 vervangt het x-factorbesluit dat de ACM publiceerde op 25 februari 2019. In het nieuwe besluit nemen de toegestane kosten over de reguleringsperiode 2017-2021 voor de wettelijke taken die GTS uitvoert, af van ruim 1 miljard euro in 2016 naar ruim 852 miljoen euro in 2021. Dat was in het vorige besluit bijna 839 mln euro, zo’n 13,5 mln euro per jaar lager. Dit is een gevolg van de nieuwe doelmatigheidskortingen voor de wettelijke taken transport (van 4,95 naar 4,76 procent), balancering (van 4,16 naar 3,97 procent), kwaliteitsconversie (van 1,70 naar 1,36 procent), nieuwe aansluitingen (van -3,53 naar -3,36 procent) en de bestaande aansluitingen (van 5,39 naar 5,20 procent). De transporttaak representeert overigens 91,5 procent van de toegestane kosten voor alle wettelijke taken die GTS uitvoert. Het ACM x-factorbesluit van 9 januari 2020 treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf het begin van de reguleringsperiode, dus 1 januari 2017. Dat zal inhouden dat de 2021 tarieven een correctie zullen bevatten.

VEMW, 13 januari 2020