Terug naar nieuws

RVO stelt DEI+ subsidieregeling 2020 per 15 januari open

Regeling stimuleert innovatieve pilot- en demonstratieprojecten

Klimaat Markt9 januari 2020Thessa de Ridder

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) opent op 15 januari de DEI+ subsidieregeling 2020. Deze regeling stimuleert de demonstratie van innovatieve energie- en klimaattechnologieën, die gericht is op de reductie van CO2-emissies. De regeling zal ongeveer één jaar geopend zijn.

CO2 reductie
De centrale doelstelling van het Klimaatakkoord is de reductie van CO2-emissies. Dat kan onder andere door de opwek van hernieuwbare energie (wind, zon, geothermie, groene waterstof), de introductie van energiebesparende technologieën en de afvang en opslag en waar mogelijk hergebruik van CO2 (CCUS). De regeling biedt daarbij ook mogelijkheden voor maar regelen die leiden tot flexibilisering van het elektriciteitssysteem. Dankzij de komst van meer hernieuwbare energiebronnen zullen fluctuaties in het aanbod van energie toenemen. Flexibiliteit in de energievraag kan helpen om dit op te vangen en congestie voorkomen. Lokale infrastructuur kan ook in aanmerking komen voor subsidie.

Projecten
De DEI+ regeling biedt ruimte voor pilotprojecten die gericht zijn op het testen en verbeteren van nieuwe technologie in een proefopstelling die representatief is voor de praktijk. In een volgende stap, een demonstratieproject, investeert een afnemer in een productie-installatie die ook na afloop van het subsidieproject in gebruik blijft. Voorwaarde is dat de projecten innovatief zijn. Bij pilotprojecten kijkt RVO daarvoor naar de internationale stand van de techniek. Voor demonstratieprojecten geldt dat maximaal 2 keer eerder subsidie mag zijn gegeven voor een zelfde soort installatie vanuit de Topsector Energie-regelingen.

Budget
Het beschikbare budget voor de DEI+ thema’s is ruim 86 miljoen euro. Dat is exclusief projecten voor 'aardgasloze woningen, wijken en gebouwen', waarvoor een apart budget van 9 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld. De looptijd van de projecten is maximaal 4 jaar.

Voor projecten onder het thema Circulaire economie zijn er 2 openstellingen. Voor projecten die minder dan 3 miljoen euro subsidie aanvragen, geldt een maximale looptijd tot eind 2020. Voor projecten die 3 miljoen euro of meer aanvragen geldt een looptijd van maximaal 4 jaar.

DEI+ 2020 aanvragen kunnen ingediend worden bij RVO vanaf 15 januari 2020 om 9:00 uur en de openstelling eindigt op 7 januari 2021 om 17.00 uur. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.