Terug naar nieuws

ACM stelt afdwingbare kwaliteitsnorm vast voor middenspanningsnetten

Van onderhandeling over spanningsvariatie naar centrale afspraak

Elektriciteit Netwerken, Prijzen en tarieven22 oktober 2019Thessa de Ridder

In aanvulling op een norm voor snelle spanningsvariatie op (extra-)hoogspanningsnetten hebben de gezamenlijke netbeheerders in juni 2016 een voorstel gedaan voor een norm op middenspanningsnetten. Op basis van dit voorstel en overleg met stakeholders waaronder VEMW heeft toezichthouder ACM op 21 oktober 2019 een besluit genomen. Aan deze norm voor middenspanningsnetten is zowel de netbeheerder als de aangeslotene gehouden.

Van overeenkomst naar centraal vastgesteld
Voorheen werd voor middenspanningsnetten de nominale spanning afgesproken in overleg tussen de netbeheerder en aangeslotene. Dit kon ertoe leiden dat verschillende aangeslotenen ongelijk behandeld werden door de netbeheerder. Met het ACM besluit worden deze normen voor snelle spanningsvariaties voor het middenspanningsnet nu centraal vastgelegd in gestandaardiseerde Nederlandse Normen (NEN-normen).

In de Netcode Elektriciteit worden normen omschreven waaraan de netbeheerder gehouden mag worden m.b.t. de spanningskwaliteit op verschillende spanningsniveaus. In deze code zijn nu ook normen voor snelle spanningsvariaties op het middenspanningsnet (1 tot 35 kV) opgenomen. Deze snelle spanningsvariaties vinden plaats binnen een fractie van een seconde.

Toegankelijkheid
Voor toegang tot NEN-normen moet een aangeslotene betalen, omdat deze worden ontwikkeld door de private instantie NNI (Nederlands Normalisatie Instituut).
Om te weten aan welke kwaliteitseisen een aangeslotene zijn netbeheerder mag houden en aan welke waarden de installatie moet voldoen, dient hij de relevante NEN-norm aan te schaffen. De nominale spanning, de maximale snelle spanningsvariatie, en de stationaire snelle spanningsvariatie zijn vastgesteld op basis van deze NEN-norm. Het Gerechtshof Den Haag heeft in het verleden geoordeeld dat het in wetgeving bindend verwijzen naar bronnen, die niet publiekelijk toegankelijk zijn, in sommige gevallen acceptabel is. De ACM heeft hierin de uitspraak van het Hof gevolgd.

Het Rijk heeft in het verleden besloten bindende NEN-normen met relevantie voor veiligheid wel kosteloos inzichtelijk te maken. VEMW zet zich in om deze nieuwe NEN-normen ook op te laten nemen in de lijst dwingende NEN-normen.

VEMW, 22 oktober 2019