Terug naar nieuws

BBL gasleiding blijft onderdeel TTF marktgebied

Inter-TSO compensatie voor GTS-netgebruikers

Gassen Netwerken4 oktober 2019Karin Burghouwt

Sinds januari 2018 is de Balgzand Bacton Leiding (BBL), de interconnector tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk, geïntegreerd in het TTF-marktgebied. De gasnetbeheerders BBL Company (BBLc) en GTS zijn na een evaluatie tot de conclusie gekomen dat de integratie in stand moet blijven omdat de (verwachte) uitkomsten positief zijn. Daarmee blijft de met onder meer VEMW overeengekomen ‘Inter-TSO-compensatie’ (ITC) voor de transportkosten over de BBL in stand.

Compensatie
De integratie is een feit geworden door het GTS-exitpunt Julianadorp op te heffen, waardoor het TTF marktgebied pas ophoudt aan het einde van de BBL in het Engelse Bacton. Shippers (erkend-programmaverantwoordelijken) boeken daarmee niet langer exitcapaciteit op Julianadorp maar op de BBL-IP Bacton. Consequentie daarvan is dat de transport(gerelateerde) kosten die voorheen aan het exitpunt Julianadorp werden toegerekend gesocialiseerd zouden worden over alle gasnetgebruikers in Nederland, met een gemiddelde tariefstijging van 1,2 procent tot gevolg. VEMW is in samenwerking met een aantal andere belanghebbenden, toezichthouder ACM en de netbeheerders GTS en BBLc overeengekomen dat zolang de BBL onderdeel uitmaakt van het Nederlandse marktgebied, de kosten die shippers die gas transporteren op de BBL, worden gedragen door die shippers, en dat de Nederlandse netgebruikers worden gecompenseerd met een zogenaamde Inter-TSO-compensatie, die door BBLc wordt overgedragen aan GTS. In aansluiting op het opheffen van exitpunt Julianadorp heeft VEMW met succes aangedrongen op een duidelijke wettelijke procedure voor het vervallen van entry- en exitpunten in het TTF marktgebied.

VEMW, 4 oktober 2019