Terug naar nieuws

Netbeheerders zetten elektriciteitsnet op slot

Opstelling treft naast duurzame invoeders ook datacentra, de industrie en tuinders

Elektriciteit Netwerken2 oktober 2019Thessa de Ridder

De regionale elektriciteitsnetbeheerders zoals Liander en Enexis geven aan dat zij in meerdere regio’s in Nederland te maken hebben met een overbelast netwerk en door een toenemend aantal capaciteit gerelateerde knelpunten aanvragen voor nieuwe aansluitingen voor hernieuwbare energie, datacentra en tuinders niet of niet tijdig kunnen honoreren en realiseren. Volgens VEMW is dit een bijzonder slecht en contraproductief signaal naar bedrijven en is dit fnuikend voor het investeringsklimaat in Nederland.

Schaarste
Op 1 oktober publiceerden de netbeheerders een actueel overzicht van gebieden waar de netcapaciteit beperkt is. Op een toenemend aantal plekken in Nederland treedt deze schaarste op, onder meer door de snelle toename van grote commerciële zonneparken, maar ook door de aanleg van datacentra en uitbreiding van de tuinbouw. Voor de najaarsronde van de SDE+ subsidie voor hernieuwbare energie geldt voor het eerst de verplichting een transportindicatie aan te vragen. In aangekondigde ‘rode’ gebieden zal zo’n transportindicatie niet worden afgegeven. Met het inbouwen van deze locatiecheck wil minister Wiebes (EZK) de slagingskans van projecten met afgegeven SDE+ verbeteren en voorkomen dat subsidiegeld vastzit in projecten die uiteindelijk niet gerealiseerd worden.

Zorgen
Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “in de wetgeving is geregeld dat eenieder die daarom verzoekt recht heeft op een aansluiting op het Nederlandse elektriciteitsnetwerk, waarmee hij in zijn behoefte kan voorzien en ongehinderd toegang krijgt tot de Europese energiemarkt. De afgelopen maanden is duidelijk geworden dat de regionale netbeheerders niet alle verzoeken om een nieuwe aansluiting kunnen honoreren. Dat probleem leek zich grotendeels te beperken tot de aansluiting van zonneweides, onder meer in Drenthe. Inmiddels is duidelijk dat ook datacentra, de tuinbouwsector en de industrie geraakt worden. Bij datacentra gaat het nadrukkelijk om een groeiscenario door een sterk toenemend dataverkeer en dataopslag. Industriële bedrijven kijken in het kader van de energietransitie onder meer naar elektrificatie van de warmtebehoefte. Een behoefte die nu ingevuld wordt met (aard)gasgebruik. Elektrificatie van die behoefte betekent in veel gevallen niet alleen een verzwaring van de aansluiting maar ook van het distributienet. Wij maken ons ernstig zorgen over het feit dat de netbeheerders niet tijdig weten in te spelen op ontwikkelingen, die overigens niet van gisteren zijn, en als oplossing het net op slot zetten. Dat is een bijzonder slecht en contraproductief signaal naar bedrijven en is fnuikend voor het investeringsklimaat in Nederland.”