Terug naar nieuws

Herziene Warmtewet in werking getreden

Reikwijdte en tarievensystematiek aangepast

Gassen Markt2 juli 2019Thessa de Ridder

Op 1 juli 2019 is de herziene Warmtewet in werking getreden. Een belangrijke wijziging is dat toezichthouder ACM meerdere tarieven gaat vaststellen die samenhangen met de levering van warmte. De reikwijdte van de Warmtewet wordt enigszins beperkt doordat verhuurders en Verenigingen van Eigenaren (VvE) die zelf warmte leveren er niet langer onder vallen.

Maximum

Voor de levering van warmte aan kleinverbruikers (< 100 kW) geldt een maximaal tarief dat bestaat uit een vast bedrag en een bedrag per geleverde gigajoule (GJ) aan warmte. De warmteleverancier mag niet meer in rekening brengen dan de maximale tarieven. Een lagere prijs mag wel. Leveranciers moeten bij ACM een vergunning aanvragen als zij aan meer dan 10 klanten tegelijkertijd of meer dan 10.000 GJ per jaar leveren. De ACM stelt vanaf 2020 een maximum aan meerdere warmtetarieven voor de levering van warmte op verschillende temperatuurniveau’s, zoals warmte van lagere temperaturen, en de levering van koude (koeling) in een warmtenet. Ook voor de verschillende soorten afleversets (warmte-uitwisseling), voor aansluitingen op een nieuw warmtenet en afsluitingen, gaat de ACM vanaf 2020 maximumtarieven vaststellen.


Reikwijdte
Verhuurders en VvE’s die zelf warmte leveren, vallen niet meer onder de Warmtewet. Klanten die warmte van een verhuurder of VvE krijgen, hebben al bescherming via het huurrecht of via VvE-bepalingen. Het recht op vergoeding bij een storing is nu in de Warmtewet opgenomen. Dat betekent dat consumenten hier sowieso recht op hebben, ook als de vergoeding niet is opgenomen in het contract met de warmteleverancier. Bij elke onderbreking die langer duurt dan 8 uur krijgt een consument een vergoeding van 35 euro per aansluiting. Duurt de onderbreking langer dan 12 uur, dan komt daar 20 euro bij voor elke volgende aaneengesloten periode van 4 uur.

De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Warmtewet staan op acm.nl en consuwijzer.nl. Leden van VEMW kunnen contact opnemen via desk@vemw.nl.