Terug naar nieuws

Reactie industrie op doorrekeningen PBL en PWC

Klimaat 19 juni 2019Thessa de Ridder

De PBL- en PWC-studies die zojuist zijn gepubliceerd maken treffend duidelijk dat niemand kan overzien hoe groot de negatieve effecten van een CO2-heffing voor de industrie zijn, qua weglek van banen, CO2 en de effecten op de welvaart.

Hierover bestaat grote onzekerheid, zo blijkt uit de vandaag gepresenteerde rapporten. PBL heeft een poging gedaan zaken te kwantificeren, maar geeft daarbij zwart op wit aan ze dit eigenlijk niet goed kan.

Als je de heffing maar hoog genoeg maakt, haal je vanzelfsprekend alle klimaatdoelen, maar dit heeft grote consequenties voor regio’s, banen en bedrijven. Alle signalen in de markt wijzen daar ook op, zoals PWC stelt. We willen van Nederland juist een innovatieve koploper maken. Als het érgens kan, dan in Nederland.

Deze rapporten zouden hiermee een belangrijke aanwijzing moeten zijn voor het kabinet om af te zien van dergelijke maatregelen. Voor het behalen van de doelstellingen is volgens PWC stevige ondersteuning vanuit de overheid nodig, omdat Nederland in de EU wat betreft het investeringsklimaat volledig uit de pas loopt met de landen om ons heen. We willen bij deze gelegenheid nogmaals benadrukken dat de industrie volledig inzet op het halen van de klimaatdoelen.

Noot voor de redactie: Voor mediaverzoeken is uw contactpersoon Roderik Potjer, Hoofd communicatie & public affairs Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI). Tel. 06-39944229, Mail potjer@vnci.nl.

Over VNCI, VEMW, VNPI, VNP en VNMI en FME
VNCI: De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) vertegenwoordigt direct of indirect meer dan 600 ondernemingen binnen de chemische industrie.
VEMW: De Koninklijke Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) behartigt de belangen van bedrijven en instellingen die warmte, elektriciteit, gas en water gebruiken.
VNPI: De Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) vertegenwoordigt 13 petroleumindustriemaatschappijen in Nederland op nationaal en Europees niveau.
VNP: De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken verenigt 22 productielocaties voor papier en karton.
VNMI: De Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie (VNMI) is de brancheorganisatie van Nederlandse producenten van ruwe metalen en metaallegeringen en halffabricaten daarvan.
FME: FME is de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. De 2.200 aangesloten bedrijven zijn technostarters, handelsbedrijven, middelgrote en kleine industrie (mki) en grote industrie/multinationals die actief zijn in de sectoren metaal, elektronica, elektrotechniek en kunststof.