Terug naar nieuws

Nieuwe inspanningsverplichting verlaging gaswinningsplafond

Plafond moet rekening houden met veiligheid en leveringszekerheid

Gassen 12 juni 2019Thessa de Ridder

Gisteren is in de Tweede Kamer een motie van de regeringspartijen VVD, D66, CDA en CU aangenomen, die de regering verzoekt alles in het werk te stellen om zo snel mogelijk de vraag naar Groningengas, met oog voor de dilemma’s ten aanzien van de leveringszekerheid, op de kortst mogelijke termijn terug te brengen tot onder de 12 mrd m3.

Advies
De aangenomen motie is in lijn met het recente advies van toezichthouder SodM om, uitgaande van een gemiddeld temperatuurverloop, in het gasjaar 2019/2020 niet meer dan 12 miljard m3 gas te winnen uit het Groningengasveld. De onafhankelijke toezichthouder heeft in haar advies overwogen dat zowel de veiligheid als de leveringszekerheid zwaarwegende belangen zijn. Landelijk gasnetbeheerder GTS heeft eerder op basis van een leveringszekerheidsanalyse voor het gasjaar 2019/2020 een plafond geadviseerd van 15,9 mrd m3. Dat plafond zou mogelijk verder omlaag kunnen door een extra inkoop van stikstof en een verdere optimalisatie van de kwaliteitsconversie installaties. De regering moet de Kamer voor ingang van het nieuwe gasjaar (oktober 2019) nader informeren.

Inzet kabinet
In het debat vorige week naar aanleiding van de aardbeving in Westerwijtwerd (22 mei, magnitude 3.4) gaf premier Rutte aan dat het kabinet er naar streeft zo snel mogelijk terug te gaan naar 12 mrd m3 en dan heel snel verder naar nul. Minister Wiebes zei toe dat hij in kaart zal brengen welke mogelijkheden er zijn om in 2020 maximaal 12 mrd m3 te winnen en wat de gevolgen daarvan zijn, ook voor de leveringszekerheid. Een tijdens het debat ingediende motie van PvdD, SP, GL, PvdA, PVV en 50Plus, die ertoe strekte dat een plafond van 12 mrd m3 ‘gewoon geregeld’ moest worden als resultaatsverplichting, is gisteren verworpen.