Terug naar nieuws

Doorbraak in transparantie kosten gereguleerde gastransport diensten

ACM publiceert toelichting op GTS tarievenbesluit 2020

Gassen Netwerken11 juni 2019Thessa de Ridder

Afgelopen vrijdag heeft toezichthouder ACM een toelichting op het GTS Tarievenbesluit 2020 op haar website gepubliceerd, in navolging van een presentatie van GTS. VEMW ziet de publicaties, die een gevolg zijn van een overeenkomst tussen ACM, GTS, VEMW en 5 andere stakeholders, als een doorbraak in de transparantie m.b.t. kosten die voor gereguleerde energiediensten in rekening mogen worden gebracht door netbeheerders.

Overeenkomst
De kosten die landelijk gasnetbeheerder GTS bij netgebruikers in rekening mag brengen voor de wettelijke taken die zij verricht zijn vastgelegd in een methodebesluit. Die methode legt voor een periode van 3-5 jaar vast hoe de doelmatige kosten moeten worden berekend. De verdeling van die doelmatige kosten over de diensten gastransport, netbalancering, kwaliteitsconversie en de aansluitdienst is vanaf 2020 voor het eerst gebaseerd op de Europese NetCode m.b.t. tariefharmonisatie, de NC TAR. Op 11 december 2018 hebben ACM, GTS, VEMW en 5 andere stakeholders na intensieve en complexe besprekingen overeenstemming bereikt over een evenwichtige kostenverdeling.

Transparantie
Als onderdeel van de genoemde overeenkomst is VEMW erin geslaagd om een aantal afspraken te maken over de herleidbaarheid van de tarieven. Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “voor VEMW-leden is duidelijkheid over de kosten die zij moeten betalen van groot belang. Dat geldt ook voor de herleidbaarheid van de tarieven. Voor 2020 verandert er veel. Naast een kostenstijging voor iedereen, als gevolg van het dalende gasverbruik, treden er verschuivingen op in individuele tarieven. Dat laatste is onder meer het gevolg van de invoering van een postzegeltarief. Wij zijn bijzonder verheugd over de manier waarop zowel GTS als ACM zich van hun opdracht hebben gekweten om de gevraagde transparantie en herleidbaarheid te bieden.”