Terug naar nieuws

Groen gas productie krijgt impuls

Aanbod in een klap met 16 procent vergroot

Gassen Markt15 mei 2019Thessa de Ridder

Met de realisatie van een biomassa vergassingsinstallatie (18 mln m3) in Zeeuws-Vlaanderen, waarin diverse organische restromen worden verwerkt, is de productie van groen gas in Nederland (110 mln m3 in 2018) in een klap met 16 procent gestegen. In het ontwerp Klimaatakkoord wordt ingezet op een aanbod van 2 mrd m3 in 2030, zo’n 5 procent van het huidige binnenlands aardgasverbruik.

Alternatief
Groen gas is naast waterstof een duurzaam alternatief om in de toekomst te voorzien in moleculen voor de energie- en grondstoffenvoorziening (feedstock). Die duurzame gassen kunnen ook dienen als energie opslagmedium, en daarmee flexibiliteit bieden voor de energievoorziening door vraag en aanbod te matchen.

Netwerken
De Nederlandse netbeheerders nemen gezamenlijk maatregelen om de invoeding van groen gas mogelijk te maken en te bevorderen. Het groene gas van het project van Aben Green Energy in Zeeuws-Vlaanderen wordt ingevoed in het regionale gasnet van netbeheerder Enduris en het landelijke gasnet van Gasunie Transport Services (GTS). De laatstgenoemde aansluiting biedt de mogelijkheid om gas in te voeden ook wanneer het gasverbruik op het regionale net van Enduris – in de zomer - lager is dan de lokale productie van groen gas (‘overstort’).