Terug naar nieuws

TenneT publiceert laatste markttrends en ontwikkelingen

Elektriciteitsprijzen stijgen het hardst in Nederland

Elektriciteit Markt12 april 2019Thessa de Ridder

Landelijke netbeheerder TenneT heeft haar jaarlijkse marktbeoordeling (TenneT Annual Market Update) voor 2018 gepubliceerd. De elektriciteitsprijzen stegen in heel Centraal West-Europa. In Nederland het hardst! Met een toename van de import, een afname van de productie. Het opgesteld vermogen van duurzame elektriciteit is gestegen. Inmiddels is meer dan 14GW toegewezen via de SDE+ subsidieregeling.

Trends en ontwikkelingen
In haar jaarlijkse beoordeling deelt TenneT inzichten ten aanzien van de ontwikkelingen in de Centraal West-Europese elektriciteitsmarkt (CWE-regio), met speciale aandacht voor Nederland. De beoordeling bevat interessante informatie over trends in de day-ahead, intraday en forward groothandelprijzen in 2018. Ook wordt er aandacht besteed aan ontwikkelingen in het elektriciteitssysteem, zoals de geïnstalleerde capaciteit, vraag (consumptie) en aanbod (opwek) en ontwikkelingen op het gebied van kolen-, aardgas- en ETS-prijzen.

Conclusies
De elektriciteitsprijzen in Europa zijn gemiddeld met 24% gestegen. De elektriciteitsprijzen zijn in Nederland het hardst gestegen in vergelijking met andere landen in de CWE-regio. Op de day-ahead markt is die stijging maar liefst 33%. De prijsontwikkeling in de buurlanden lopen uiteen. Zo steeg de elektriciteitsprijs in België de tweede helft van 2018 door onverwachte productietekorten in kerncentrales. Nederland heeft meer elektriciteit geïmporteerd en minder geproduceerd, onder andere door een lagere elektriciteitsprijs in Duitsland. De algehele stijging van de elektriciteitsprijzen komt voornamelijk door een stijging van de aardgasprijs, de belangrijkste bron voor elektriciteitsopwekking, maar ook door stijgingen in de kolenprijs en de CO2-prijs (ETS).

Het aandeel opgewekte hernieuwbare elektriciteit is in 2018 gestegen, voornamelijk zonopgewekte elektriciteit. Het aantal aanvragen binnen de SDE+ subsidieregeling overschreed het beschikbare budget. In totaal is er via de SDE+ aan meer dan 14 GW aan duurzaam vermogen subsidie toegekend. Deze capaciteit zal in de nabije toekomst goed zijn voor bijna één derde van het totale jaarlijkse elektriciteitsverbruik in Nederland, aldus TenneT. Tegelijkertijd leidt de groei van duurzame productie tot meer congestie: de kosten voor congestie management in Nederland liepen op tot 53 miljoen euro, een stijging van 16 procent. Tot slot zijn de capaciteitsprijzen van balanceringsproducten toegenomen. Dit komt volgens TenneT door nieuwe maatregelen uit de Europese Electricity Balancing Guideline (EB GL), die ervoor hebben gezorgd dat de balanceringsmarkt verkrapt i