Terug naar nieuws

GTS mag tarieven verhogen na uitspraak rechter

Concrete gevolgen voor gasverbruikers spoedig duidelijk

Gassen Netwerken, Markt1 maart 2019Karin Burghouwt

Toezichthouder ACM heeft een gewijzigd besluit genomen over de doelmatigheidskorting voor GTS. Door het besluit neemt de toegestane omzet van GTS toe met 46 mln euro tot 918 mln euro (+5,2 procent) in 2020. VEMW verwacht in de eerste week van maart een voorstel voor de GTS-tarieven in 2020. Dan worden de concrete gevolgen voor gasverbruikers duidelijk, niet alleen van de doorwerking van de omzetstijging, maar tevens van de gewijzigde kostenverdeling op basis van de Europese NC TAR.

Rechtszaak
Het gewijzigde x-factorbesluit, ter vervanging van het x-factorbesluit dat ACM publiceerde op 24 februari 2017, brengt de omzetregulering voor GTS weer in lijn met het gewijzigde methodebesluit van 24 januari 2019. Dat besluit is een gevolg van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) op 24 juli 2018, in een rechtszaak die GTS en andere netbeheerders hebben aangespannen tegen de staat (ACM). GTS had met name bezwaar tegen de vaststelling van de kapitaalslastenvergoeding (WACC) en de dynamische productiviteitsverandering voor efficiënte bedrijven (frontier shift).

Kostenverdeling
Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “het gewijzigde x-factorbesluit en de kostenverhoging die daaruit resulteert is een direct gevolg van een uitspraak van de rechter. Die verhoging zal doorwerken in de tarieven voor de wettelijke taken die GTS uitvoert: de transporttaak, aansluittaak, balancering en de kwaliteitsconversie. Wij verwachten in de eerste week van maart een voorstel voor die 2020 tarieven. Naast de verdeling van de extra kosten over die tarieven zal ook duidelijk worden hoe de overeengekomen implementatie van de Europese netwerkcode NC TAR gaat doorwerken in de tarieven. En welke verschuivingen in de kostentoerekening optreden tussen de groepen netgebruikers, zoals eindverbruikers, gasproducenten, opslagbedrijven, importeurs en exporteurs van gas. Alsmede de gevolgen van het verlaten van de afstandsafhankelijkheid als principe voor kostentoerekening ten gunste van een uniform ‘postzegeltarief’. Een eindverbruiker van gas heeft er recht op te weten wat er gaat veranderen, waarom dat gebeurt en hoe hij eventueel zijn kosten kan beïnvloeden. In het kader van de genoemde overeenkomst in december 2018 heeft VEMW daarom niet alleen aangedrongen op transparantie maar ook de herleidbaarheid van kosten naar individuele tarieven, omdat meerdere factoren tegelijkertijd gaan veranderen. Wij vertrouwen erop die relevante informatie binnenkort te kunnen delen met onze leden.”