Terug naar nieuws

Minister Kamp beloont energie-intensieve industrie voor bijdrage aan netstabiliteit

Netwerken, Wet- en regelgeving24 oktober 2013Jacques van de Worp

Op 24 oktober 2013 stuurde minister Kamp van Economische Zaken een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer waarin geregeld wordt dat energie-intensieve bedrijven beloond worden voor hun bijdrage aan de netstabiliteit.

De voorganger van minister Kamp  zegde eind 2011 toe dat grootverbruikers een korting op de transportkosten zouden krijgen. Die belofte wordt nu ingelost. Daarnaast stelt de minister voor om het systeemdienstentarief af te schaffen. VEMW is verheugd dat het voorstel tot op zekere hoogte het level-playing field met omringende landen herstelt, geen prikkel tot ontsparing geeft en rekening houdt met bijzondere gevallen.

Het wetsvoorstel regelt dat netbeheerders bij zakelijke elektriciteitsgebruiker met een relatief grote bijdrage aan de stabiliteit van het net een procentuele volumecorrectie toe moeten passen op de nettarieven. De zogenaamde volumekorting is allereerst afhankelijk van de bedrijfstijd. Om rekening gehouden met bedrijven die hun verbruik verminderen tijden piekmomenten wordt de bedrijfstijd berekend door het verbruik in dalmomenten te extrapoleren naar een bedrijfstijd percentage. Wanneer er sprake is van de inzet van restproducten, zoals restgassen of restwarmte, wordt ook het dat verbruik meegenomen in plaats van slechts de hoeveelheid aan het net onttrokken elektriciteit. Daarnaast is de korting afhankelijk van het verbruik. De minister is van mening dat een vlak verbruiksprofiel pas relevant voor de stabiliteit van het net is als er sprake is van een significant verbruik.  Om die reden wordt voorgesteld een minimaal verbruik te hanteren van 50 GWh per jaar.

Algemeen Directeur Hans Grünfeld van VEMW: “Het is goed om te zien dat de minister rekening heeft gehouden met de verschillende mogelijkheden die energie-intensieve bedrijven hebben om een bijdrage te leveren aan de stabiliteit van het net. Enerzijds door hun vlakke afnameprofiel en anderzijds door inzet van hun flexibiliteit tijdens piekmomenten. Daarnaast zijn we verheugd dat  het wetsvoorstel rekening houdt met bijzondere situaties zoals de inzet van restgassen".

Daarnaast regelt het voorstel dat vanaf 1 januari 2015 het systeemdienstentarief zal verdwijnen. De afgelopen jaren is gebleken dat een apart systeemdienstentarief extra lasten en veel discussies oplevert. De kosten die TenneT als netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet ten aanzien van de systeemtaak maakt zullen dan in het transporttarief worden betrokken.

VEMW zal de komende tijd het wetsvoorstel bestuderen. Grünfeld: “Het op een andere manier toewijzen van de kosten van het netwerk heeft altijd gevolgen. Aangezien het nog onduidelijk is wat precies de herverdelingseffecten zijn zullen wij het voorstel in detail bestuderen. We zullen het voorstel vervolgens op zijn merites beoordelen en hierbij de principes van non-discriminatie en kostenveroorzaking hanteren”.

VEMW, ministerie van Economische zaken, 25 oktober 2013