Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden. Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Publicatie EC "A green deal industrial plan for the net-zero age"

  Het plan moet het Europese tegenwicht vormen voor de zogeheten Inflation Reduction Act (IRA), het pakket belastingvoordelen en subsidies waarmee president Joe Biden de Amerikaanse industrie steunt om de groene transitie te versnellen.
  31 januari 2023
  Klimaat MarktWetgevingsdocument
 2. Focus werkzaamheden ACM

  ACM legt in 2023 de focus op de energiemarkt. Met een strenger toezicht op energiebedrijven, de publicatie van meer marktgegevens en de verduurzaming en digitalisering van de economie. In de Focus Werkzaamheden 2023 staat toegelicht hoe de ACM dit gaat invullen.
  27 januari 2023
  Elektriciteit Gassen Klimaat Waterstof Warmte Markt
 3. Rapport ESMA Preliminary data report, on the introduction of the market correction mechanism"

  The report identifies the potential consequences of the MCM on market participants’ trading behaviour and the effect it may have on the ability of market participants to effectively manage their risks.
  23 januari 2023
  Gassen Markt, Prijzen en tarievenRapport
 4. Rapport TNO "Uitfasering fossiele technieken"

  Het doel van dit project is om op basis van een scenario voor het Nederlandse energiesysteemteanalyserenwanneernieuweinvesteringeninconventionele fossiele technieken niet meer valide zijn.
  23 januari 2023
  Klimaat EmissieRapport
 5. Rapporten TenneT "Monitoring leveringszekerheid"

  TenneT voert een jaarlijkse monitoring uit van de middellange- en lange-termijn-leveringszekerheid, om inzicht te geven in de leveringszekerheid van het elektriciteitssysteem van Nederland.
  17 januari 2023
  Elektriciteit Netwerken, KwaliteitRapport
 6. Paper I&W "Hoofdlijnen Europese Drinkwaterrichtlijn 2023"

  Samenvatting herziening van de Drinkwaterrichtlijn in 2020 en de omzetting in nieuwe regelgeving.
  3 januari 2023
  Drinkwater Beleid en toezicht
 7. VEMW jaarlijks overzicht Provinciale grondwaterheffingen

  Heffingen per provincie
  1 januari 2023
  Grondwater Prijzen en tarievenSchema
 8. VEMW jaarlijks overzicht Zuiveringsheffingen per waterschap

  Jaarlijks overzicht door VEMW samengesteld (uitsluitend voor VEMW-leden)
  1 januari 2023
  Afvalwater Zuivering Prijzen en tarievenSchema
 9. Landelijk actieplan netcongestie (LAN)

  Dit actieprogramma kijkt breed naar landelijke en regionale oplossingen voor netcongestie en is, onder leiding van speciaal coördinator Ben Voorhorst, gezamenlijk opgesteld door netbeheerders, ACM, medeoverheden, het Rijk en marktpartijen.
  21 december 2022
  Elektriciteit NetwerkenKamerbrief
 10. Rapport "Landelijk Actieprogramma Netcongestie"

  Dit Landelijk Actieprogramma Netcongestie laat maatregelen zien die nodig zijn om sneller netten aan te kunnen leggen en de beschikbare netcapaciteit zo goed mogelijk te laten aansluiten op de vraag naar elektriciteitstransport, voor zowel productie als verbruik.
  21 december 2022
  Elektriciteit NetwerkenRapport
 11. Rapport Beleidstafel wateroverlast en hoogwater "Voorkomen kan niet, voorbereiden wel. Allemaal aan de slag"

  Vanaf 2000 zijn we beter voorbereid op de gevolgen van extreme neerslag. De omvang van het buienfront en de intensiteit van de neerslag in Limburg heeft ons echter wél verrast. De Beleidstafel heeft onderzocht welke lessen we kunnen trekken uit deze gebeurtenis.
  19 december 2022
  Oppervlaktewater Beleid en toezichtRapport
 12. Eindadvies Beleidstafel Wateroverlast en hoogwater

  De Beleidstafel constateert in haar eindadvies dat extreme neerslag, zoals we in Limburg hebben gezien, door klimaatverandering vaker en mogelijk nog extremer zal optreden. Schade kan daarbij niet altijd worden voorkomen en de impact kan in het hele land groot zijn. Daarom moet Nederland aan de s...
  19 december 2022
  Oppervlaktewater Rapport
 13. Impulsprogramma Chemische Stoffen

  Aanbiedingbrief en het programmaplan Impulsprogramma Chemische Stoffen (2023 t/m 2026), zoals aangekondigd in mijn brief van 3 juni 2022 (betreffende de evaluatie van het ZZS-emissiebeleid). 
  16 december 2022
  Afvalwater Lozing en onttrekking Kamerbrief
 14. Rapport McKinsey "The energy transition: A region-by-region agenda for near-term action"

  This report highlights a range of near-term actions that countries and regions around the world could take to ensure they transition their energy system while maintaining focus on the immediate needs of energy resilience and affordability.
  15 december 2022
  Klimaat Besparing, EmissieRapport
 15. Rapport JRC "A European assessment of freshwater availability and nutrient pollution"

  This report presents an assessment of European freshwater availability and nutrient pollution, including and historical analysis and future scenarios of measures to reduce water scarcity and nutrient pollution.
  14 december 2022
  Klimaat Oppervlaktewater Besparing, KwaliteitRapport
 16. Position paper VEMW "Hydrogen certifcation"

  VEMW proposes in this position paper a certification scheme for Hydrogen Guarantees of Origin (GO/ GVO)
  13 december 2022
  Klimaat Waterstof Emissie, KwaliteitPositionpaper VEMW
 17. VEMW jaarlijks overzicht Drinkwatertarieven

  VEMW stelt jaarlijkse een overzicht samen van de drinkwatertarieven voor industriële bedrijven.
  12 december 2022
  Drinkwater Prijzen en tarieven
 18. Kamerbrief Voortgang waterstofbeleid

  Deze Kamerbrief betreffende de voortgang van het waterstofbeleid beoogt meer duidelijkheid te scheppen over de instrumenten ter ondersteuning van de realisatie van de gehele waterstofketen.
  6 december 2022
  Waterstof Kamerbrief
 19. Doorbreek barrières voor versnelling ontwikkeling groene waterstof’

  De Nederlandse economie moet snel vergroenen om zo de opwarming en uitputting van de aarde te stoppen en tegelijkertijd het verdienvermogen van ons land voor volgende generaties te waarborgen. Waterstof is daarvoor onmisbaar. Onze industrie heeft het snel nodig voor hun verduurzaming en bove...
  1 december 2022
  Waterstof
 20. Rapporten PBL "Reflectie op cluster energiestrategieën" (CES 2.0)

  In deze CES’en is de vraag naar energie-infrastructuur aangegeven die ontstaat bij uitvoering van plannen van bedrijven om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, en als gevolg van de verwachte groei en vestiging van nieuwe bedrijven.
  1 december 2022
  Klimaat NetwerkenRapport