Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden. Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Rechtbank Gelderland: Kort geding Elektriciteitswet.

  Zaaknummer 350427 tegen Liander Zuiver contractuele congestie geen weigeringsgrond als bedoeld in art. 24 lid 2.
  19 april 2019
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving
 2. Wijziging van het Activiteitenbesluit Milieubeheer i.v.m. de informatieplicht voor energiebesparende maatregelen

  Publicatie Staatblad 167
  15 april 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 3. Brief VEMW aan EZK inzake zienswijze VEMW op wetsvoorstel 'wijziging van de Gaswet betreffende een verbod op laagcalorisch gas voor de grootste afnemers

  VEMW heeft genomen van de internetconsultatie wetvoorstel 'wijziging van de Gaswet betreffende een verbod op laagcalorisch gas voor de grootste afnemers' en maakt gebruik van de geboden gelegenheid procedureel en inhoudelijk te reageren op het wetsvoorstel en de bijbehorende memorie van toelichting.
  15 april 2019
  Gassen Wet- en regelgeving, Markt
 4. Uitspraak Rechtbank Gelderland Kort geding Elektriciteitswet

  Zuivere contractuele congestie geen weigeringsgrond als bedoeld in artikel 24 lid 2.
  12 april 2019
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving, Aansluiting
 5. Rapport Tennet "Productspecificaties reservevermogen overige doeleinden (Redispatch)"

  Dit document beschrijft de productspecificaties van ROD, met name de voorwaarden voor het leveren van ROD, het versturen van biedingen, het proces van het afroepen van biedingen en de administratieve afhandeling.
  11 april 2019
  Elektriciteit NetwerkenRapport
 6. Evaluatie Crisisbeheersing Watertekort 2018

  Doel van de evaluatie is aan de hand van het functioneren van de crisisorganisatie te bezien of verbeteringen/aanpassingen nodig zijn in de samenwerking tussen de betrokken partijen en in het bijzonder inhet Landelijk Draaiboek Waterverdeling en Droogte.
  2 april 2019
  Drinkwater Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater LeveringRapport
 7. Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan

  2021-2030 Ministerie van EZK
  1 april 2019
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 8. IFIEC discussion paper on the Cross-sectoral Flexibility Markets

  The EU aims for a competitive and climate-neutral economy by 2050. The European industry,represented by IFIEC Europe, endorses this ambition.
  19 maart 2019
  Klimaat Markt
 9. Internetconsultatie voorstel van wet tot wijziging van de Gaswet betreffende een verbod op laagcalorisch gas voor de grootste afnemers

  Voorstel van wijziging van de de gaswet inzake gebruik laagcalorisch gas. Wetsvoorstel 35328 verbod op g-gas
  19 maart 2019
  Gassen Wet- en regelgevingKamerbrief
 10. Staatscourant Gegevensuitwisseling tussen de transmissiesysteembeheerder, distributiesysteem-beheerders en netgebruikers (Netcode)

  Dit codebesluit dient ertoe om nadere invulling te geven aan de gegevensuitwisseling tussen de transmissiesysteembeheerder, distributiesysteem-beheerders en netgebruikers.
  15 maart 2019
  Elektriciteit Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 11. Rapport PWC "De effecten van een nationale heffing op broeikasgas in de industrie"

  Ditrapport heeft tot doel om bij te dragen aan de feitenbasis rondom de effecten van een nationale CO2-heffing in de industrie.
  13 maart 2019
  Klimaat EmissieRapport
 12. Kamerbrief Groeistrategie voor Nederland op de lange term

  Deze brief richt zich op de zes domeinen, die tezamen een groeisprong mogelijk maken: vier domeien richten zich op mensen, één opdebereikbaarheiddiebepalendisvoordecomplexeeconomischerelaties en één op energie,industrieenlandbouw.
  12 maart 2019
  Klimaat EmissieKamerbrief
 13. Open brief ondernemingsraden 17 bedrijven inzake klimaat en CO2

  Bedrijf geen politiek met onze banen. Wij zijn trots op banen én vooruitgang.
  7 maart 2019
  Klimaat Emissie
 14. Explanation GTS Tariff Proposal 2020

  The average tariff increases by 10% compared to 20191. This increase is mainly the result of methodological changes: 9%Changed method decision 2017-2021: increase of allowed revenue for the years 2017-2020 by EUR 46 million. This difference must be fully settled in the 2020 tariffs; Application o...
  6 maart 2019
  Gassen Netwerken, Prijzen en tarievenSchema
 15. Presentaties Min. I&W inzake KRW Evaluatie

  3 Presentaties over Opstelling, Proces en 2027
  6 maart 2019
  Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater Wet- en regelgevingRapport
 16. VEMW E&W Update 1 2019

  Exclusief voor VEMW-leden. Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  1 maart 2019
  Gassen Drinkwater Belastingen, Netwerken, Prijzen en tarievenE&W Update
 17. VEMW Inzicht 1 2019

  VEMW magezine 1 2019
  1 maart 2019
  Klimaat Grondwater BesparingInZicht
 18. EC Second River Basin Management Plans – Member State: The Netherlands

  Report from the European Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of the Water Framework Directive (2000/60/EC) and the Floods. Second River Basin Management Plans First Flood Risk Management Plans
  26 februari 2019
  Afvalwater Drinkwater Industriewater Koelwater Proceswater Wet- en regelgevingRapport
 19. Rapport Vivet Voorstellen om de informatievoorziening energietransitie te verbeteren

  Voorstellen om de informatievoorziening energietransitie te verbeteren
  25 februari 2019
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 20. Besluit ACM Gewijzigd Methodebesluit GTS 2017-2021

  Het gewijzigde methodebesluit GTS 2017 - 2021 als gevolg van de instelling van een beroep door een aantal partijen waaronder VEMW.
  21 februari 2019
  Gassen Beleid en toezicht, Netwerken, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument