Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden. Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Groenboek Europese Commissie

  Een kader voor het klimaat- en energiebeleid voor 2030
  27 maart 2013
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 2. CBb Uitspraak werkzaamheden aansluiting >10 MVA. In code of in ATO regelen?

  Deze uitspraak erover welke bepaalde onderwerpen in de Netcode moeten worden geregeld of in de overeenkomst tussen Netbeheerder en afnemer. In de overeenkomst wordt vastgelegd welke aansluitwerkzaamheden de afnemer openbaar aanbesteed en wat de netbeheerder uitvoert. 
  22 maart 2013
  Elektriciteit AansluitingGerechtelijke uitspraak
 3. Aanpassing defintie Directe Lijn met toelichting

  Deze aanpassing gaat over de verduidelijking van de ligging en eigendom van een Directe Lijn en is het onderscheid verduidelijk wanneer een Directe lijn wel of niet in verbinding staat met het net.  
  22 maart 2013
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 4. CBb Uitspraak kosten aansluiting op het dichtsbijzijnde punt in het net

  Uitspraak van het CBb over de vraag of Enexis ervan uit is gegaan de kosten te bepalen op het dichtstbijzijnde punt in het net waar voldoende netcapaciteit beschikbaar is.
  25 januari 2013
  Elektriciteit AansluitingGerechtelijke uitspraak
 5. CE Delft Variabilisering transportarieven

  In deze studie zijn de effecten van variabilisatie van de transporttarieven van elektriciteit onderzocht (flexibiliteit). Door variabilisering van de transportkosten, krijgen gebruikers een prikkel om minder elektriciteit te gebruiken en/of hun verbruik te verplaatsen naar een tijdstip buiten de ...
  1 januari 2013
  Elektriciteit Prijzen en tarievenRapport
 6. VEMW Stroomdiagram Installatie, GDS of Directe Lijn

  Handig schema om snel op te maken of er bij u sprake is van een Gesloten Distributiesysteem (een net met aangeslotenen), een Directe lijn (een productie-eenheid die stroom levert aan de aangeslotenen) of 'gewoon' een installatie.
  31 oktober 2012
  Elektriciteit Netwerken, AansluitingSchema
 7. Hoofdrapport Verbinding verbroken?

  Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten
  30 oktober 2012
  Elektriciteit Gassen MarktRapport
 8. Rapport PwC "De toekomst van tariefregulering"

  In dit rapport zijn de gevolgen van ontwikkelingen in de energiesector voor de tariefregulering van netbeheerders onderzocht. Hierbij is gekeken naar de tariefregulering van zowel landelijke als regionale netbeheerders van de elektriciteits- en gasnetten.
  7 september 2012
  Elektriciteit Gassen Prijzen en tarievenRapport
 9. Melding Directe Lijn

  Als u een producent van aardgas of elektriciteit bent, eigenaar van een directe lijn en verbruikers voorziet in de elektriciteit- of gasbehoefte, dan moet u die lijn melden bij de ACM. Er mag geen sprake zijn van een een net.
  12 augustus 2012
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgevingGerechtelijke uitspraak, Handleiding
 10. CBb Uitspraak Salinco

  In deze zaak speelt de vraag wie nu de aangeslotene was: alleen de tussen een GDS en openbaar net zittende WKK-centrale Salinco of ook de aan dat GDS zittende fabrieken van Akzo Nobel?
  23 juli 2012
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving, AansluitingGerechtelijke uitspraak
 11. Onderzoek naar de methodologie voor de verdeling van de kosten van netverliezen

  Onderzoek inaar de doorberekening van de kosten van netverliezen. Waar worden netverliezen veroorzaakt en op welke (objectieve) wijzen zijn de kosten voor deze netverliezen aan afnemers toe te rekenen.
  29 maart 2011
  Elektriciteit Netwerken, Prijzen en tarievenRapport
 12. VEMW Stroomdiagram aanpassing gecontracteerd vermogen

  Voor aanpassen van het Gecontracteerde Transportvermogen (GTV) gelden afhankelijk van uw tariefcategorie verschillende spelregels in het geval u de GTV omhoog of omlaag wilt aanpassen of eventueel overschrijdt. Dit schema geeft u snel inzicht in de mogelijkheden.
  1 november 2010
  Elektriciteit AansluitingSchema
 13. ATO Tennet Modelovereenkomsten en voorwaarden

  Modelovereenkomst voor bedrijven die zijn aangesloten op het hoogspanningsnet van TenneT. Dit document verschaft duidelijkheid en eenduidigheid over de rechten en plichten rondom aansluitingen op het hoogspanningsnet.
  8 juni 2010
  Elektriciteit Aansluiting
 14. Rapport PwC "Investeren in energienetwerken onder druk?"

  Om diverse knelpunten in de regulering van de netten nader te onderzoeken wenst de Energiekamer meer inzicht in de investeringen van netbeheerders en welke factoren hierop van invloed zijn. Hiertoe heeft zij onder meer een economisch en procesmatig onderzoek laten uitvoeren.
  9 september 2009
  Elektriciteit Gassen Prijzen en tarievenRapport
 15. CBb Uitspraak aansluitwerkzaamheden bij aansluitingen >10 MVA

  CBb Uitspraak aansluitwerkzaamheden bij aansluitingen >10 MVA VEMW, Tennet en Pawex hebben tegen het bestreden besluit van de wijziging van de Netcode beroep ingesteld.
  2 juni 2009
  Elektriciteit Prijzen en tarieven, AansluitingGerechtelijke uitspraak
 16. CBb Vergoeding openbare aanbesteding aansluiting > 10MVA

  Opname van de loon- en materiaalkosten in de offerte van de netbeheerder bij een aanvraag van een aansluiting >10 MVA.
  2 juni 2009
  Elektriciteit Prijzen en tarieven, AansluitingGerechtelijke uitspraak
 17. Rapport WRR "Sturen op infrastructuren. Een investeringsopdracht"

  Het borgen van betaalbare, kwalitatief hoogwaardige infrastructuur vergt verstandige publiekprivate rolverdelingen, die recht doen aan sectorale karakteristieken en uitdagingen. Het rapport vormt een waardevolle bijdrage om dergelijke toekomstbestendige arrangementen te vinden.
  17 september 2008
  Elektriciteit Gassen Drinkwater NetwerkenRapport
 18. Stroomschema Meetbeheerovereenkomst elektriciteit

  Handig schema met informatie over de voorwaarden voor de overeenkomst met een meetbedrijf en welke stappen u moet ondernemen om een meetbeheerovereenkomst met een meetbedrijf aan te gaan.
  1 november 2004
  Elektriciteit AansluitingSchema