Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden.

Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. COP 21 Akkoord

  United Nations - Framework Convention on Climate Change
  12 december 2015
  Klimaat Beleid en toezicht, Besparing, Emissie
 2. Rapport PwC "Mogelijkheden voor Third Party Access (TPA) op warmtenetten Nuon"

  Onderzoek PwC naar verschillen tussen de voorziening van warmte, elektriciteit, gas en drinkwater en wat deze verschillen betekenen voor de mogelijkheden om de netwerken te openen. Ook bestudeert PwC de ervaringen met open warmtenetten in het buitenland.
  28 mei 2015
  Warmte NetwerkenRapport
 3. VEMW visiedocument water om duurzaam te ondernemen

  De beschikbaarheid van voldoende en betaalbaar water van de juiste kwaliteit is voor veel bedrijven een voorwaarde voor vestiging in Nederland. Nederland biedt zakelijke gebruikers van water goede vestigingscondities. Ons land is gunstig gelegen in een delta van grote rivieren en beschikt over vo...
  9 januari 2015
  Afvalwater Klimaat Drinkwater Grondwater Industriewater Koelwater Proceswater Zoetwater
 4. EU ETS Handboek (Engelse taal)

  This guide provides detailed information about the EU Emissions Trading System (EU ETS), including information about how the system was designed and how it operates.
  1 januari 2015
  Klimaat Beleid en toezicht, Emissie
 5. VEMW Rekenmodel volumekorting

  Afnemers die een vlak afnameprofiel kennen met een elektriciteitsverbruik tussen de 50 en 250 GWh, kunnen in aanmerking komen voor een reductie op de transportkosten elektriciteit. Met deze rekentool kunt u berekenen of u ervoor in aanmerking komt en wat de korting is.
  1 januari 2014
  Elektriciteit Prijzen en tarieven, AansluitingSchema
 6. SER Energieakkoord voor duurzame groei

  In september 2013 presenteerde de SER het Energieakkoord voor duurzame groei.
  1 september 2013
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 7. Kwaliteitsnorm enkelvoudige storingsreserve in het Nederlandse hoogspanningsnet

  Zijn de aanzienlijke investeringen die de LNB en de RNB in de netten moeten doen proportioneel en in verhouding tot de verbetering van de leveringszekerheid die zij opleveren. 
  1 augustus 2013
  Elektriciteit NetwerkenRapport
 8. Groenboek Europese Commissie

  Een kader voor het klimaat- en energiebeleid voor 2030
  27 maart 2013
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 9. CBb Uitspraak werkzaamheden aansluiting >10 MVA. In code of in ATO regelen?

  Deze uitspraak erover welke bepaalde onderwerpen in de Netcode moeten worden geregeld of in de overeenkomst tussen Netbeheerder en afnemer. In de overeenkomst wordt vastgelegd welke aansluitwerkzaamheden de afnemer openbaar aanbesteed en wat de netbeheerder uitvoert. 
  22 maart 2013
  Elektriciteit AansluitingGerechtelijke uitspraak
 10. Aanpassing defintie Directe Lijn met toelichting

  Deze aanpassing gaat over de verduidelijking van de ligging en eigendom van een Directe Lijn en is het onderscheid verduidelijk wanneer een Directe lijn wel of niet in verbinding staat met het net.  
  22 maart 2013
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 11. CBb Uitspraak kosten aansluiting op het dichtsbijzijnde punt in het net

  Uitspraak van het CBb over de vraag of Enexis ervan uit is gegaan de kosten te bepalen op het dichtstbijzijnde punt in het net waar voldoende netcapaciteit beschikbaar is.
  25 januari 2013
  Elektriciteit AansluitingGerechtelijke uitspraak
 12. CE Delft Variabilisering transportarieven

  In deze studie zijn de effecten van variabilisatie van de transporttarieven van elektriciteit onderzocht (flexibiliteit). Door variabilisering van de transportkosten, krijgen gebruikers een prikkel om minder elektriciteit te gebruiken en/of hun verbruik te verplaatsen naar een tijdstip buiten de ...
  1 januari 2013
  Elektriciteit Prijzen en tarievenRapport
 13. VEMW Stroomdiagram Installatie, GDS of Directe Lijn

  Handig schema om snel op te maken of er bij u sprake is van een Gesloten Distributiesysteem (een net met aangeslotenen), een Directe lijn (een productie-eenheid die stroom levert aan de aangeslotenen) of 'gewoon' een installatie.
  31 oktober 2012
  Elektriciteit Netwerken, AansluitingSchema
 14. Hoofdrapport Verbinding verbroken?

  Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten
  30 oktober 2012
  Elektriciteit Gassen MarktRapport
 15. Rapport PwC "De toekomst van tariefregulering"

  In dit rapport zijn de gevolgen van ontwikkelingen in de energiesector voor de tariefregulering van netbeheerders onderzocht. Hierbij is gekeken naar de tariefregulering van zowel landelijke als regionale netbeheerders van de elektriciteits- en gasnetten.
  7 september 2012
  Elektriciteit Gassen Prijzen en tarievenRapport
 16. Melding Directe Lijn

  Als u een producent van aardgas of elektriciteit bent, eigenaar van een directe lijn en verbruikers voorziet in de elektriciteit- of gasbehoefte, dan moet u die lijn melden bij de ACM. Er mag geen sprake zijn van een een net.
  12 augustus 2012
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgevingGerechtelijke uitspraak, Handleiding
 17. CBb Uitspraak Salinco

  In deze zaak speelt de vraag wie nu de aangeslotene was: alleen de tussen een GDS en openbaar net zittende WKK-centrale Salinco of ook de aan dat GDS zittende fabrieken van Akzo Nobel?
  23 juli 2012
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving, AansluitingGerechtelijke uitspraak
 18. Onderzoek naar de methodologie voor de verdeling van de kosten van netverliezen

  Onderzoek inaar de doorberekening van de kosten van netverliezen. Waar worden netverliezen veroorzaakt en op welke (objectieve) wijzen zijn de kosten voor deze netverliezen aan afnemers toe te rekenen.
  29 maart 2011
  Elektriciteit Netwerken, Prijzen en tarievenRapport
 19. VEMW Stroomdiagram aanpassing gecontracteerd vermogen

  Voor aanpassen van het Gecontracteerde Transportvermogen (GTV) gelden afhankelijk van uw tariefcategorie verschillende spelregels in het geval u de GTV omhoog of omlaag wilt aanpassen of eventueel overschrijdt. Dit schema geeft u snel inzicht in de mogelijkheden.
  1 november 2010
  Elektriciteit AansluitingSchema
 20. ATO Tennet Modelovereenkomsten en voorwaarden

  Modelovereenkomst voor bedrijven die zijn aangesloten op het hoogspanningsnet van TenneT. Dit document verschaft duidelijkheid en eenduidigheid over de rechten en plichten rondom aansluitingen op het hoogspanningsnet.
  8 juni 2010
  Elektriciteit Aansluiting