Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden.

Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Hoofdrapport Verbinding verbroken?

  Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten
  30 oktober 2012
  Elektriciteit Gassen MarktRapport
 2. Rapport PwC "De toekomst van tariefregulering"

  In dit rapport zijn de gevolgen van ontwikkelingen in de energiesector voor de tariefregulering van netbeheerders onderzocht. Hierbij is gekeken naar de tariefregulering van zowel landelijke als regionale netbeheerders van de elektriciteits- en gasnetten.
  7 september 2012
  Elektriciteit Gassen Prijzen en tarievenRapport
 3. Melding Directe Lijn

  Als u een producent van aardgas of elektriciteit bent, eigenaar van een directe lijn en verbruikers voorziet in de elektriciteit- of gasbehoefte, dan moet u die lijn melden bij de ACM. Er mag geen sprake zijn van een een net.
  12 augustus 2012
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgevingGerechtelijke uitspraak, Handleiding
 4. CBb Uitspraak Salinco

  In deze zaak speelt de vraag wie nu de aangeslotene was: alleen de tussen een GDS en openbaar net zittende WKK-centrale Salinco of ook de aan dat GDS zittende fabrieken van Akzo Nobel?
  23 juli 2012
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving, AansluitingGerechtelijke uitspraak
 5. Onderzoek naar de methodologie voor de verdeling van de kosten van netverliezen

  Onderzoek inaar de doorberekening van de kosten van netverliezen. Waar worden netverliezen veroorzaakt en op welke (objectieve) wijzen zijn de kosten voor deze netverliezen aan afnemers toe te rekenen.
  29 maart 2011
  Elektriciteit Netwerken, Prijzen en tarievenRapport
 6. VEMW Stroomdiagram aanpassing gecontracteerd vermogen

  Voor aanpassen van het Gecontracteerde Transportvermogen (GTV) gelden afhankelijk van uw tariefcategorie verschillende spelregels in het geval u de GTV omhoog of omlaag wilt aanpassen of eventueel overschrijdt. Dit schema geeft u snel inzicht in de mogelijkheden.
  1 november 2010
  Elektriciteit AansluitingSchema
 7. ATO Tennet Modelovereenkomsten en voorwaarden

  Modelovereenkomst voor bedrijven die zijn aangesloten op het hoogspanningsnet van TenneT. Dit document verschaft duidelijkheid en eenduidigheid over de rechten en plichten rondom aansluitingen op het hoogspanningsnet.
  8 juni 2010
  Elektriciteit Aansluiting
 8. Rapport PwC "Investeren in energienetwerken onder druk?"

  Om diverse knelpunten in de regulering van de netten nader te onderzoeken wenst de Energiekamer meer inzicht in de investeringen van netbeheerders en welke factoren hierop van invloed zijn. Hiertoe heeft zij onder meer een economisch en procesmatig onderzoek laten uitvoeren.
  9 september 2009
  Elektriciteit Gassen Prijzen en tarievenRapport
 9. CBb Uitspraak aansluitwerkzaamheden bij aansluitingen >10 MVA

  CBb Uitspraak aansluitwerkzaamheden bij aansluitingen >10 MVA VEMW, Tennet en Pawex hebben tegen het bestreden besluit van de wijziging van de Netcode beroep ingesteld.
  2 juni 2009
  Elektriciteit Prijzen en tarieven, AansluitingGerechtelijke uitspraak
 10. CBb Vergoeding openbare aanbesteding aansluiting > 10MVA

  Opname van de loon- en materiaalkosten in de offerte van de netbeheerder bij een aanvraag van een aansluiting >10 MVA.
  2 juni 2009
  Elektriciteit Prijzen en tarieven, AansluitingGerechtelijke uitspraak
 11. Rapport WRR "Sturen op infrastructuren. Een investeringsopdracht"

  Het borgen van betaalbare, kwalitatief hoogwaardige infrastructuur vergt verstandige publiekprivate rolverdelingen, die recht doen aan sectorale karakteristieken en uitdagingen. Het rapport vormt een waardevolle bijdrage om dergelijke toekomstbestendige arrangementen te vinden.
  17 september 2008
  Elektriciteit Gassen Drinkwater NetwerkenRapport
 12. Stroomschema Meetbeheerovereenkomst elektriciteit

  Handig schema met informatie over de voorwaarden voor de overeenkomst met een meetbedrijf en welke stappen u moet ondernemen om een meetbeheerovereenkomst met een meetbedrijf aan te gaan.
  1 november 2004
  Elektriciteit AansluitingSchema