Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden. Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Rapport TNO "Flexibiliteit in het elektriciteitssysteem"

  Deze rapportage presenteert de resultaten van het eerste deel van het lopende onderzoek naar flexibiliteit in het elektriciteitssysteem. Dit deel van dit onderzoek bestaat uit een overzichtsstudie. Deze rapportage biedt een overzicht van de flexibiliteitsbehoefte, flexibiliteitsopties en flexibil...
  9 oktober 2023
  Elektriciteit Netwerken, LeveringRapport
 2. Rapport EZK "Programma Eenergiehoofdinfrastructuur, conceptnotitie rijkwijdte en detailniveau"

  Het Programma Energiehoofdstructuur is een programma in termen van de Omgevingswet waarvoor de verplichtingkan geldentot het doorlopen van een procedure voor de Milieueffectrapportage (plan-m.e.r. plicht).
  26 april 2021
  Elektriciteit Gassen Klimaat NetwerkenRapport