Terug naar kennisbank

VEMW jaarlijks overzicht Zuiveringsheffingen per waterschap

Afvalwater Zuivering Prijzen en tarievenSchema1 januari 2023Roy Tummers

Jaarlijks overzicht door VEMW samengesteld (uitsluitend voor VEMW-leden)

VEMW onderzoek jaarlijks de tariefontwikkelingen van de zuiveringsheffingen in de Waterschappen en Hoogheemraadschappen.