Terug naar kennisbank

Eindadvies Beleidstafel Wateroverlast en hoogwater

Oppervlaktewater Rapport19 december 2022Roy Tummers

De Beleidstafel constateert in haar eindadvies dat extreme neerslag, zoals we in Limburg hebben gezien, door klimaatverandering vaker en mogelijk nog extremer zal optreden. Schade kan daarbij niet altijd worden voorkomen en de impact kan in het hele land groot zijn. Daarom moet Nederland aan de slag om hierop goed voorbereid te zijn en om maatschappelijke ontwrichting te voorkomen.

De beleidstafel doet in haar eindadvies 21 concrete voorstellen om het beleid ten aanzien van wateroverlast en hoogwater aan te passen om zo als Nederland beter voorbereid te zijn op een periode van extreme neerslag. De beleidstafel adviseert om in het waterbeleid het meerlaagsveiligheidsdenken centraal te zetten. Naast de drie lagen (preventie, gevolgbeperking en crisisbeheersing) waarin voorheen al werd gewerkt, voegt de beleidstafel daar twee lagen aan toe: waterbewustzijn en herstel.