Terug naar kennisbank

Brief UvW aan min. I&W inzake aanapssing belastingstelsel waterschappen

Bijlage bijgevoegd

Afvalwater BelastingenRapport11 december 2020Roy Tummers

De voorstellen bieden oplossingen voor de urgente knelpunten die de waterschappen de afgelopen jaren hebben ervaren in de toepassing van het huidige belastingstelsel.

De waterschappen vragen om het wetgevingsproces dat nodig is om de voorstellen te kunnen implementeren, voortvarend ter hand te nemen. Een snelle verankering in wetgeving zorgt ervoor dat de waterschappen -op zo kort mogelijke termijn- weer beschikken over een belastingstelsel dat draagvlak voor de heffingswijze kent en leidt tot goed uitlegbare tarieven.

De bijlage bij de brief kun u hieronder downloaden.