Terug naar kennisbank

ACM Leidraad Warmtelevering

Klimaat Warmte Beleid en toezichtHandleiding2 november 2020Jacques van de Worp

Verplichtingen voor de warmteleverancier.

Steeds meer huishoudens en bedrijven zijn aangesloten op een warmtenet. Goede informatie over hun warmteovereenkomst en hun rechten is dan ook belangrijker dan ooit. Als warmteleverancier speelt u een belangrijke rol bij die informatievoorziening. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt er toezicht op dat dit op een juiste wijze gebeurt. Met deze leidraad ’Warmtelevering, verplichtingen voor de warmteleverancier’ (hierna: de leidraad) lichten wij de belangrijkste regels toe die gelden bij het leveren van warmte. Op die manier kunt u er beter voor zorgen dat mensen en bedrijven die warmte afnemen, begrijpen wat zij geleverd krijgen en wat zij daarvoor betalen. De ACM heeft de leidraad op 21 juli 2020 geconsulteerd. Naar aanleiding van de ontvangen reacties heeft de ACM de leidraad op sommige punten aangepast en heeft de ACM deze definitieve leidraad uiteindelijk vastgesteld.