Terug naar kennisbank

Zienswijze VEMW "Internetconsultatie Wet Collectieve Warmtevoorziening"

Warmte Netwerken, Levering24 juli 2020Jacques van de Worp

In deze zienswijze op de internetconsultatie geven wij een reactie op hoofdlijnen op verschillende algemene en specifieke elementen die voor de leden van VEMW van belang zijn.

VEMW heeft kennis genomen van de internetconsultatie aangaande een conceptvoorstel voor de Wet Collectieve Warmtevoorziening (‘Warmtewet 2.0’). VEMW vertegenwoordigt zakelijke grootverbruikers van energie, waaronder veel bedrijven in verschillende industriële sectoren en de zakelijk gebouwde omgeving (ziekenhuizen, banken, e.d.).In deze zienswijze geven wij een reactie op hoofdlijnen op verschillende algemene en specifieke elementen die voor leden van VEMW van belang zijn.