Terug naar kennisbank

Informatiefolder ministerie van I&W Zeer Zorgwekkende Stoffen (NL en EN)

Afvalwater KwaliteitPresentatie8 juli 2019Roy Tummers

Deze folder is bedoeld als algemene en praktische leidraad voor iedereen met belangstelling voor het Nederlandse water- en luchtkwaliteitsbeleid.

In het Nederlandse emissiebeleid voor stoffen naar water en lucht worden de begrippenZeer Zorgwekkende Stoffen, potentieel Zeer Zorgwekkende StoffenenOpkomende Stoffenvaak genoemd. Deze drie begrippen betreffen groepen in het domein van de gevaarlijke stoffen, maar hebben elk een eigen betekenis en doel. Deze folder verduidelijkt betekenis, samenhang, doel en toepassing van deze begrippen. Op de achterzijde staat op welke manier emissies en lozingen van (gevaarlijke)stoffen worden aangepakt.


Deze folder is bedoeld als algemene en praktische leidraad voor iedereen met belangstelling voor het Nederlandse water- en luchtkwaliteitsbeleid.