Terug naar kennisbank

Position paper VEMW "Multisites"

Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgevingPositionpaper VEMW18 december 2018Matthieu van den Beld

Het VEMW SectorTeam Multisites beoogt met dit Positionpaper een constructieve bijdrage te leveren aan de nieuwe Energiewet en kijkt uit naar de dialoog met EZK, ACM, de netbeheerders en meetbedrijven in informeel overleg en het GEN. Het SectorTeam Multisites vraagt erkenning voor een bijzondere categorie gebruikers: de Maatschappelijke Multisite bedrijven.

PPMultisitesBedrijven in Nederland met een maatschappelijk belang en veel elektriciteitsaansluitingen zijn van vitaal belang voor de maatschappij. Het zijn bedrijven die actief zijn in de watervoorziening, de telecom, ICT en tractie. Gezamenlijkbeheren de bedrijven zo’n 25 tot 30 procent van de miljoen zakelijke aansluitingen in Nederland. Het energiegebruik bedraagt 5 tot 7% van het landelijke elektriciteitsverbruik. Deze Maatschappelijke Multisite bedrijven, verenigd in het VEMW SectorTeam Multisites, worden geconfronteerd met verschillende problemen met betrekking tot elektriciteitsaansluitingen. De problemen starten met het moment van een aanvraag voor een nieuwe aansluiting tot en met oplevering en eventuele beëindiging van een aansluiting.