Terug naar kennisbank

Verordening (EU) 2017/2196 van de Commissie

Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving24 november 2017Matthieu van den Beld

Verordening tot vaststelling van een netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet en gerelateerde verordeningen.

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Gezien Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1228/2003 (1), en met name artikel 6, lid 11...