Terug naar kennisbank

EU Verordening en besluit ACM inzake elektriciteitsbalancering

Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument23 november 2017Matthieu van den Beld

Een volledige beschrijving van het nationale balanceringsysteem dat is uitgesplitst in voorwaarden voor BRP’s en voorwaarden voor BSP’s. Het voorstel als gevolg van artikel 18 van de Elektriciteitsbalancering Verordening is uitgewerkt in hoofdstuk 10 van de Netcode elektriciteit.

Met dit besluit wijzigt de ACM de Netcode elektriciteit, de Informatiecode elektriciteit en gas, de Meetcode elektriciteit, de Tarievencode elektriciteit, de Samenwerkingscode elektriciteit en de Begrippencode elektriciteit. Door deze wijzigingen worden de voorwaarden voor balancering opgenomen in de technische codes. De wijzigingen zijn voornamelijk het gevolg van artikel 18 van de Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor  elektriciteitsbalancering. Op basis van dit artikel is TenneT verplicht om binnen zes maanden na inwerkingtreding van de elektriciteitsbalancering verodening een voorstel op te stellen betreffende de voorwaarden voor balancing service providers (BSP’s) en voor balancing responsible parties (BRP’s). Dit houdt in dat TenneT een volledige beschrijving van het nationale balanceringsysteem moet opnemen in de technische codes.