Resultaten voor leden

VEMW boekt resultaten voor zakelijke elektriciteits-, gas- en watergebruikers

VEMW vindt het belangrijk de bereikte resultaten zoveel mogelijk te kapitaliseren en met haar leden te delen. Over het jaar 2018 hebben wij voor het eerst voor alle leden een individueel jaarverslag opgesteld. In de daarop volgende jaren is dit concept verder uitgebreid. In mei 2022 is het Jaaroverzicht 2021 aan de leden verstuurd.  Voor elk lidbedrijf of concern hebben we inzichtelijk gemaakt wat de waarde van het lidmaatschap is, - ook kwantitatief - ten opzichte van de contributie. Rechts op deze pagina vindt u de geanonimiseerde Jaaroverzichten op Maat. Ook staat daar de Engelse vertaling van het 2021 Rapport. Hebt u deze uitgave niet ontvangen voor uw bedrijf, laat ons dit dan weten. Wij sturen u dan alsnog een exemplaar toe voor uw bedrijf. 

Middels de E&W Update informeert VEMW haar leden over nieuwe wetten, regels en beleid (-voornemens) op het gebied van energie, water en duurzaamheid. De E&W Update wordt digitaal verspreid onder leden van VEMW en verschijnt ieder kwartaal (zie rechterkolom).