Buitengewoon lidmaatschap

Het Buitengewoon lidmaatschap staat open voor handelaren in elektriciteit en/of gas, producenten daarvan of diegenen die adviesdiensten verlenen op het gebied van energie en/of water en zij die het leveren van energie en/of water als hun hoofdactiviteit hebben. Buitengewone leden (producenten) betalen een jaarlijkse bijdrage waarvan het minimum bedrag door de ledenvergadering wordt vastgesteld. Voor adviesbureaus en adviseurs kennen wij een 'adviseurslidmaatschap'. De contributie bestaat uit een vast bedrag per jaar en hangt onder andere af van de omvang van het adviesbureau.

Op het lidmaatschap zijn de Statuten en Huishoudelijk Reglement van toepassing. De contributietabel voor 2024 kun je hier downloaden.