Bijeenkomsten

Speciaal voor VEMW-leden

VEMW is hét kenniscentrum voor de zakelijke energie- en watergebruiker. Naast waardevolle gratis online prijsinformatie de stemming) en gereedschappen voor VEMW-leden faciliteert VEMW kennisoverdracht door middel van ledenbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden altijd zeer hoog gewaardeerd. Binnen korte tijd zijn leden bijgepraat over actuele energie of wateronderwerpen. Daarnaast bieden deze bijeenkomsten de mogelijkheid praktijkervaring uit te wisselen in het uitgebreide VEMW-energie- en waternetwerk.

VEMW Energiedag   
Zakelijk energiegebruikers ontmoeten elkaar op hét jaarlijkse netwerkmoment van VEMW: de VEMW Energiedag. Deze Energiedag vindt plaats op locatie en staat in het teken van een actueel thema op het gebied van elektriciteit, gas of CO2 met bijdragen van gezaghebbende sprekers. Een rondleiding en een lopend buffet sluiten de dag af.

Watervisie
In 2019 was VEMW voor de eerste maal medeorganiator van het het congres Watervisie. Initiatiefnemers van dit congres zijn Industrielinqs en Evides. De voorbereidingen voor Watervisie 2020 zijn ingezet.  

VEMW Energie- en Waterlunches
VEMW organiseert jaarlijks een tiental kennislunches (Energie en Water) in het kantoor  van VEMW in Woerden. Deze bijeenkomsten zijn zeer populair onder de leden. In twee uur tijd krijgen zij tijdens een broodjeslunch informatie over actuele thema’s van externe deskundige sprekers. De kennislunches bieden ruimte voor het stellen van vragen en het delen van uw praktijkervaringen tijdens discussies. 

VEMW Basiscursus Elektriciteit en Gas  
Dé perfecte cursus voor een nieuwkomer in de energiebranche is de door VEMW zelf ontwikkelde Basiscursus Elektriciteit en Gas. Deze tweedaagse cursus is een introductie voor medewerkers die energievraagstukken behandelen. De cursus bestrijkt de volgende onderwerpen:
- Elektriciteit, gas en CO2
- Beleid en toezicht
- Netwerken en aansluitingen
- Marktfunctioneren
- Inkoop
- Duurzaamheid
- Positie energiegebruiker

VEMW Seminars   
VEMW organiseert een aantal keer per jaar seminars over actuele onderwerpen. Leden worden door experts en materiedeskundigen voorzien van actuele informatie. De seminars duren, afhankelijk van het onderwerp, een of twee dagdelen en worden gehouden in het kantoor van VEMW in Woerden. In coronatijd organiseren wij webinars van maximaal 1,5 uur.