Activiteiten archief

 1. Inspiratietour Online: Proces efficiency & energiebesparing

 2. Masterclass CO2-reductie Industrie najaar 2023

 3. Webinar Congestie op de stroomnetten

  Elektriciteit Aansluiting
 4. KNB-event legionellabestrijding

  Legionella
 5. Introductiecursus Elektriciteitsvoorzieningssysteem

  Elektriciteit Markt
 6. Inspiratietour Live: Noord-Holland

 7. VEMW Algemene Ledenvergadering

  Woerden
 8. Hét Nationale Watersymposium 2023

 9. Uitnodiging voor webinar met minister Harbers van IenW over de Kaderrichtlijn Water

 10. Workshop productspecificaties

 11. Lancering nieuwe branchevereniging voor waterstof

 12. Online Inspiratietour Waterstof als grond- en brandstof voor de industrie

 13. Inspiratietour Limburg: De groenste site en het duurzaamste bier

 14. Webinar: Nieuwe lozingseisen in 2025. Hoe gaan we van CZV naar TOC?

  Lozing en onttrekking Wet- en regelgeving
 15. Webinar “roadmap voor decarboniseren van procesutiliteiten”

 16. Inspiratietour online: Energiebesparingsplicht of -kans?

 17. ENERGIE OPSLAG & -DISTRIBUTIE

  Elektriciteit Gassen Netwerken, Levering
 18. Masterclass CO2-reductie Industrie voorjaar 2023

 19. VEMW Webinar: Flexibel elektrische energie afnemen en invoeden

  Elektriciteit Netwerken
 20. Watervisie congres

 21. Inspiratietour Online: Elektrificatie als oplossing voor volle elektriciteitsnetten

 22. Webinar Energiecrisis

  Elektriciteit Gassen Markt
 23. Workshop: “Reboot your Roadmap”: wat wordt de volgende stap voor jouw bedrijf?

  Klimaat
 24. ENVAQUA TechTalk

  Koelwater
 25. Maintenance for Energy

  Elektriciteit
 26. Webinar Warmte integratie en koolstofbeprijzing (EU-ETS) 

  Klimaat
 27. Bijeenkomst (drink)waterbesparing bedrijven

 28. Technology Carrousel on heat integration

  Warmte
 29. Introductiecursus Elektriciteitsvoorzieningssysteem

  Elektriciteit
 30. Energy Savings in Motor Equipment

  Gassen
 31. VEMW Webinar Congestiemanagement

  Elektriciteit
 32. Praktijkcases Behandeling Industrieel Afvalwater

  Afvalwater
 33. Inspiratietour: Energieopslag voor het veranderende energieaanbod

  Elektriciteit
 34. Workshop Water Efficiency in Manufacturing Industries

 35. Inspiratietours Elektrificatie Industrie - Industrial Heat & Power

  Klimaat
 36. Verduurzaming Industrie: van ambitie tot realisatie - Zuid Nederland

  Elektriciteit Gassen Klimaat
 37. VEMW Basiscursus Elektriciteit en Gas 2022

  Woerden
  Elektriciteit Gassen Klimaat
 38. Webinar Legionella in biologische waterzuiveringsinstallaties

  Afvalwater Legionella Industriewater Wet- en regelgeving
 39. Het Nationaal Warmte Congres

  Elektriciteit Gassen Klimaat Warmte
 40. VEMW webinar energiecrisis: nieuwe fase bereikt!

 41. Webinar droogtecrisis

  Drinkwater Grondwater Lozing en onttrekking
 42. Verduurzaming Industrie: van ambitie tot realisatie - Midden Nederland

  Elektriciteit Gassen Klimaat
 43. Inspiratietours CO₂-reductie industrie

  Elektriciteit Gassen Klimaat Waterstof