Activiteiten archief

 1. Inspiratietour online: Duurzame financiering

 2. Masterclass CO₂-reductie Industrie voorjaar 2024

 3. Inspiratietour Online: Groene grondstoffen

 4. Nationale Industriedialoog Netcongestie

 5. Introductiecursus Elektriciteitsvoorzieningssysteem

  Elektriciteit Netwerken, Markt
 6. Inspiratietour Live: Air Liquide en Coca Cola

 7. Het groene energie- en industriedebat

 8. Inspiratietour online: Restwarmte

 9. VEMW Basiscursus Elektriciteit en Gas 2023

 10. VEMW Informatiebijeenkomst gasvoorziening; verwachtingen t.a.v. leveringszekerheid en markt

 11. Praktijkcases Behandeling Industrieel Afvalwater

 12. Inspiratietour Live: Noord Nederland

 13. Symposium Industriële Riolering

 14. Empowering Energy Intensive Industries: Unleashing Energy Storage Innovations

 15. Bijeenkomst nationaal plan van aanpak drinkwaterbesparing, bij huishoudens én bedrijven

  Drinkwater
 16. Nederlandse Industrie Debat

 17. Vakbeurs Industrial Heat & Power

  Elektriciteit Gassen
 18. Workshop Hoogtemperatuur warmteopslag voor industriële processen

 19. Inspiratietour Online: Proces efficiency & energiebesparing

 20. Masterclass CO2-reductie Industrie najaar 2023

 21. Webinar Congestie op de stroomnetten

  Elektriciteit Aansluiting
 22. KNB-event legionellabestrijding

  Legionella
 23. Introductiecursus Elektriciteitsvoorzieningssysteem

  Elektriciteit Markt
 24. Inspiratietour Live: Noord-Holland

 25. VEMW Algemene Ledenvergadering

  Woerden
 26. Hét Nationale Watersymposium 2023

 27. Uitnodiging voor webinar met minister Harbers van IenW over de Kaderrichtlijn Water

 28. Workshop productspecificaties

 29. Lancering nieuwe branchevereniging voor waterstof

 30. Online Inspiratietour Waterstof als grond- en brandstof voor de industrie

 31. Inspiratietour Limburg: De groenste site en het duurzaamste bier

 32. Webinar: Nieuwe lozingseisen in 2025. Hoe gaan we van CZV naar TOC?

  Lozing en onttrekking Wet- en regelgeving
 33. Webinar “roadmap voor decarboniseren van procesutiliteiten”

 34. Inspiratietour online: Energiebesparingsplicht of -kans?

 35. ENERGIE OPSLAG & -DISTRIBUTIE

  Elektriciteit Gassen Netwerken, Levering
 36. Masterclass CO2-reductie Industrie voorjaar 2023

 37. VEMW Webinar: Flexibel elektrische energie afnemen en invoeden

  Elektriciteit Netwerken
 38. Watervisie congres

 39. Inspiratietour Online: Elektrificatie als oplossing voor volle elektriciteitsnetten

 40. Webinar Energiecrisis

  Elektriciteit Gassen Markt
 41. Workshop: “Reboot your Roadmap”: wat wordt de volgende stap voor jouw bedrijf?

  Klimaat
 42. ENVAQUA TechTalk

  Koelwater
 43. Maintenance for Energy

  Elektriciteit
 44. Webinar Warmte integratie en koolstofbeprijzing (EU-ETS) 

  Klimaat
 45. Bijeenkomst (drink)waterbesparing bedrijven

 46. Technology Carrousel on heat integration

  Warmte
 47. Introductiecursus Elektriciteitsvoorzieningssysteem

  Elektriciteit
 48. Energy Savings in Motor Equipment

  Gassen
 49. VEMW Webinar Congestiemanagement

  Elektriciteit
 50. Praktijkcases Behandeling Industrieel Afvalwater

  Afvalwater
 51. Inspiratietour: Energieopslag voor het veranderende energieaanbod

  Elektriciteit
 52. Workshop Water Efficiency in Manufacturing Industries

 53. Inspiratietours Elektrificatie Industrie - Industrial Heat & Power

  Klimaat
 54. Verduurzaming Industrie: van ambitie tot realisatie - Zuid Nederland

  Elektriciteit Gassen Klimaat
 55. VEMW Basiscursus Elektriciteit en Gas 2022

  Woerden
  Elektriciteit Gassen Klimaat
 56. Webinar Legionella in biologische waterzuiveringsinstallaties

  Afvalwater Legionella Industriewater Wet- en regelgeving
 57. Het Nationaal Warmte Congres

  Elektriciteit Gassen Klimaat Warmte
 58. VEMW webinar energiecrisis: nieuwe fase bereikt!

 59. Webinar droogtecrisis

  Drinkwater Grondwater Lozing en onttrekking
 60. Verduurzaming Industrie: van ambitie tot realisatie - Midden Nederland

  Elektriciteit Gassen Klimaat
 61. Inspiratietours CO₂-reductie industrie

  Elektriciteit Gassen Klimaat Waterstof