Activiteiten archief

 1. VEMW webinar kernenergie: Ontwikkelingen in Nederland

 2. Online Inspiratietour Industriële flex

 3. Theatre: Rotterdam, a gateway to Energy Transition

 4. Live Inspiratietour naar Getec en Forbo

 5. VEMW Webinar Netcongestie

 6. Inspiratietour Online: Circulaire plastics

 7. VEMW Webinar Waterstof

 8. Informatiebijeenkomst Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD)

 9. Branchebijeenkomst over de Kaderrichtlijn water (KRW)

 10. Masterclass CO₂-reductie Industrie voorjaar 2024

 11. Inspiratietour online: Duurzame financiering

 12. Masterclass CO₂-reductie Industrie voorjaar 2024

 13. Inspiratietour Online: Groene grondstoffen

 14. Nationale Industriedialoog Netcongestie

 15. Introductiecursus Elektriciteitsvoorzieningssysteem

  Elektriciteit Netwerken, Markt
 16. Inspiratietour Live: Air Liquide en Coca Cola

 17. Het groene energie- en industriedebat

 18. Inspiratietour online: Restwarmte

 19. VEMW Basiscursus Elektriciteit en Gas 2023

 20. VEMW Informatiebijeenkomst gasvoorziening; verwachtingen t.a.v. leveringszekerheid en markt

 21. Praktijkcases Behandeling Industrieel Afvalwater

 22. Inspiratietour Live: Noord Nederland

 23. Symposium Industriële Riolering

 24. Empowering Energy Intensive Industries: Unleashing Energy Storage Innovations

 25. Bijeenkomst nationaal plan van aanpak drinkwaterbesparing, bij huishoudens én bedrijven

  Drinkwater
 26. Nederlandse Industrie Debat

 27. Vakbeurs Industrial Heat & Power

  Elektriciteit Gassen
 28. Workshop Hoogtemperatuur warmteopslag voor industriële processen

 29. Inspiratietour Online: Proces efficiency & energiebesparing

 30. Masterclass CO2-reductie Industrie najaar 2023

 31. Webinar Congestie op de stroomnetten

  Elektriciteit Aansluiting
 32. KNB-event legionellabestrijding

  Legionella
 33. Introductiecursus Elektriciteitsvoorzieningssysteem

  Elektriciteit Markt
 34. Inspiratietour Live: Noord-Holland

 35. VEMW Algemene Ledenvergadering

  Woerden
 36. Hét Nationale Watersymposium 2023

 37. Uitnodiging voor webinar met minister Harbers van IenW over de Kaderrichtlijn Water

 38. Workshop productspecificaties

 39. Lancering nieuwe branchevereniging voor waterstof

 40. Online Inspiratietour Waterstof als grond- en brandstof voor de industrie

 41. Inspiratietour Limburg: De groenste site en het duurzaamste bier

 42. Webinar: Nieuwe lozingseisen in 2025. Hoe gaan we van CZV naar TOC?

  Lozing en onttrekking Wet- en regelgeving
 43. Webinar “roadmap voor decarboniseren van procesutiliteiten”

 44. Inspiratietour online: Energiebesparingsplicht of -kans?

 45. ENERGIE OPSLAG & -DISTRIBUTIE

  Elektriciteit Gassen Netwerken, Levering
 46. Masterclass CO2-reductie Industrie voorjaar 2023

 47. VEMW Webinar: Flexibel elektrische energie afnemen en invoeden

  Elektriciteit Netwerken
 48. Watervisie congres

 49. Inspiratietour Online: Elektrificatie als oplossing voor volle elektriciteitsnetten

 50. Webinar Energiecrisis

  Elektriciteit Gassen Markt
 51. Workshop: “Reboot your Roadmap”: wat wordt de volgende stap voor jouw bedrijf?

  Klimaat
 52. ENVAQUA TechTalk

  Koelwater
 53. Maintenance for Energy

  Elektriciteit
 54. Webinar Warmte integratie en koolstofbeprijzing (EU-ETS) 

  Klimaat
 55. Bijeenkomst (drink)waterbesparing bedrijven

 56. Technology Carrousel on heat integration

  Warmte
 57. Introductiecursus Elektriciteitsvoorzieningssysteem

  Elektriciteit
 58. Energy Savings in Motor Equipment

  Gassen
 59. VEMW Webinar Congestiemanagement

  Elektriciteit
 60. Praktijkcases Behandeling Industrieel Afvalwater

  Afvalwater
 61. Inspiratietour: Energieopslag voor het veranderende energieaanbod

  Elektriciteit
 62. Workshop Water Efficiency in Manufacturing Industries

 63. Inspiratietours Elektrificatie Industrie - Industrial Heat & Power

  Klimaat
 64. Verduurzaming Industrie: van ambitie tot realisatie - Zuid Nederland

  Elektriciteit Gassen Klimaat
 65. VEMW Basiscursus Elektriciteit en Gas 2022

  Woerden
  Elektriciteit Gassen Klimaat
 66. Webinar Legionella in biologische waterzuiveringsinstallaties

  Afvalwater Legionella Industriewater Wet- en regelgeving
 67. Het Nationaal Warmte Congres

  Elektriciteit Gassen Klimaat Warmte
 68. VEMW webinar energiecrisis: nieuwe fase bereikt!

 69. Webinar droogtecrisis

  Drinkwater Grondwater Lozing en onttrekking
 70. Verduurzaming Industrie: van ambitie tot realisatie - Midden Nederland

  Elektriciteit Gassen Klimaat
 71. Inspiratietours CO₂-reductie industrie

  Elektriciteit Gassen Klimaat Waterstof