jun 2018
vrijdag
15
VEMW, Houttuinlaan 12 in Woerden / VEMW

Energielunch concretiseren van duurzaamheidsplannen

Download hier de presentatie van DNV GL

Benieuwd naar de kansen en kosten van de Energietransitie voor uw bedrijf? Bezoek de Energielunch!

Grote energiegebruikers zullen de gevolgen van de Klimaatwet en het klimaatakkoord gaan merken na deze zomer. 
De veranderde vanzelfsprekendheid van aardgas zal eveneens zijn sporen trekken in het energielandschap. 
Organisaties voelen dat er veel op hen af komt en dat er op korte termijn investeringen gedaan
moeten worden die bepalend zullen zijn voor de koers van de komende jaren. Steeds meer bedrijven
willen de onzekerheden richting 2030 in kaart brengen om de kosten te beperken en de kansen die
er liggen te benutten. Dit kan onder andere door nieuwe businessmodellen te hanteren en nieuwe
samenwerkingsverbanden aan te gaan. Van innovatieve manieren om energie-efficiëntieverbeteringen te financieren, tot gedeelde warmtenetten en bio-based productieprocessen: stuk voor stuk strategische overwegingen die investeringen vragen en tegelijkertijd uw License-to-Operate garanderen voor de komende decennia. 
Maar hoe komt u tot deze strategische overwegingen en hoe zet u deze om in concrete CO2 reductieplannen?

VEMW heeft DNV GL gevraagd om u hier over te informeren. Drie sprekers zullen hun praktijkkennis met u te delen. 
Jochem Lambers, Jillis Raadschelders en Marcel Cremers van DNV GL Energy nemen u op 15 Juni
mee langs de belangrijkste stappen om u voor te bereiden op het realiseren van CO2-reducties.
DNV GL verzorgt CO2-Roadmaps voor bedrijven in diverse sectoren en deelt graag met leden van VEMW wat er nodig is om tot realistische kosten-baten analyses te komen voor uw bedrijf. Aan de hand van enkele recente cases tonen zij hoe andere organisaties deze ontwikkelingen het hoofd bieden en in staat zijn om kansen te identificeren in de nieuwe werkelijkheid van de Klimaatwet. Welke hoofdlijnen zien zij in de onderhandelingen rondom het Klimaatakkoord? Waarom kiezen bedrijven voor bepaalde decarbonisatie strategieën? Hoe kies ik mijn route tussen decarbonisatie via CCS, Elektrificatie of Waterstof? 

Wilt u meer weten over deze onderwerpen tijdens de Energielunch op 15 juni? Meld u dan nu aan

Wanneer: vrijdag 15 juni 2018

Programma: 
11.30 uur Ontvangst met Lunch
12.00 uur Aanvang programma
15.00 uur Afsluiting             

Locatie: VEMW, Houttuinlaan 12, Woerden

Deelname aan de Energielunch is gratis en voorbehouden aan leden die zich vooraf hebben ingeschreven. Wij stellen het op prijs indien u zich met niet meer dan twee personen per lidbedrijf aanmeldt.