Klimaat

De gevolgen van klimaatverandering zijn over de hele wereld steeds meer zichtbaar. Klimaatdoelstellingen prikkelen bedrijven om hun broeikasgas emissies te verminderen. Om aan de wet- en regelgeving te voldoen, een ‘license to operate’ te hebben in de maatschappij en de voortbrengingsketen en om kapitaal en personeel aan te kunnen trekken. VEMW is actief betrokken bij de totstandkoming en uitwerking van klimaatmaatregelen en heeft samen met ketenpartijen initiatieven genomen om te innoveren, op te schalen, te implementeren en kennis te delen. 

Nieuw in de kennisbank

Alles over klimaat
 1. Rapport PBL "Klimaat- en energieverkenning 2023"

  19 september 2023
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 2. Rapport SEO "Beleidsevaluatie subsidieregeling indirecte kostencompensatie" (IKC)

  17 juli 2023
  Klimaat EmissieRapport
 3. Routekaart NPVI "Nationaal Programma Verduurzaming Industrie 1.0"

  14 juli 2023
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 4. Kamerbrief EZK "Aanscherping energiebesparingsplicht per 1 juli 2023"

  4 juli 2023
  Klimaat Besparing, EmissieKamerbrief, Rapport
 5. Provinciale pMIEK's (eerste ronde)

  1 juli 2023
  Elektriciteit Gassen Klimaat Netwerken, AansluitingRapport
 6. Rapport frontier economics "Carbon price floor for electricity generation and industry"

  5 juni 2023
  Elektriciteit Klimaat Belastingen, Prijzen en tarievenRapport
 7. Rapport PwC "Speelveldtoets 2023. Effecten van de aanscherping van het energie en klimaatbeleid op de industrie" (IKC)

  2 juni 2023
  Klimaat Prijzen en tarievenRapport
 8. Rapport EZK "Verantwoordingsonderzoek Algemene Rekenkamer"

  17 mei 2023
  Klimaat BesparingRapport
 9. Rapport Nea "De stand van de Nea: Rendement van marktinstrumenten voor klimaatbeleid"

  1 mei 2023
  Klimaat EmissieRapport
 10. Rapport CPB "Carbon costs and industrial firm performance: Evidence from international microdata"

  18 april 2023
  Klimaat Beleid en toezicht, EmissieRapport
 11. Rapport Nationaal Klimaat Platform "Richting, ruimte, rechtvaardigheid"

  12 april 2023
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 12. Rapport IBO "Scherpe doelen, scherpe keuzes"

  16 maart 2023
  Klimaat EmissieRapport
 13. Maatwerkaanpak energie-intensieve industrie laat eerste concrete stappen zien

  27 februari 2023
  Klimaat Kamerbrief
 14. Publicatie EC "A green deal industrial plan for the net-zero age"

  31 januari 2023
  Klimaat MarktWetgevingsdocument
 15. Focus werkzaamheden ACM

  27 januari 2023
  Elektriciteit Gassen Klimaat Waterstof Warmte Markt
 16. Rapport TNO "Uitfasering fossiele technieken"

  23 januari 2023
  Klimaat EmissieRapport
 17. Rapport McKinsey "The energy transition: A region-by-region agenda for near-term action"

  15 december 2022
  Klimaat Besparing, EmissieRapport
 18. Rapport JRC "A European assessment of freshwater availability and nutrient pollution"

  14 december 2022
  Klimaat Oppervlaktewater Besparing, KwaliteitRapport
 19. Position paper VEMW "Hydrogen certifcation"

  13 december 2022
  Klimaat Waterstof Emissie, KwaliteitPositionpaper VEMW
 20. Rapporten PBL "Reflectie op cluster energiestrategieën" (CES 2.0)

  1 december 2022
  Klimaat NetwerkenRapport
 21. Kamerbrief Ministerie van LNV "Voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging uitspraak Raad van State over Porthos"

  25 november 2022
  Klimaat Emissie, KwaliteitKamerbrief
 22. Rapport Expertteam Energiesysteem 2050 "Outlook Energiesysteem 2050"

  22 november 2022
  Klimaat Besparing, EmissieRapport
 23. Rapport VNO-NCW "Energietransitie in versnelling" Wat gebeurt er in de zes industrieclusters?

  1 november 2022
  Klimaat EmissieRapport
 24. Rapport EZK "Klimaatnota 2022"

  1 november 2022
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 25. Pleidooi "Druk de doorlooptijd"

  1 november 2022
  Klimaat VergunningRapport
 26. Rapport UNEP "Emission gas report 2022, The closing window"

  27 oktober 2022
  Klimaat Emissie
 27. Report IISD "Navigating energy transitions"

  21 oktober 2022
  Klimaat EmissieRapport
 28. Rapport Johan Remkes "Wat wel kan. Uit de impasse en een aanzet voor perspectief"

  5 oktober 2022
  Klimaat EmissieRapport
 29. Presentation Bloomberg "Energy Transition Factbook 2021"

  23 september 2022
  Elektriciteit Gassen Klimaat Waterstof MarktPresentatie
 30. Rapport BeZero "First movers: the commercial case for investing in early-stage carbon dioxide removal"

  22 september 2022
  Klimaat EmissieRapport
 31. Deltaprogramma 2023

  21 september 2022
  Klimaat Zoetwater Beleid en toezichtRapport
 32. Rapport Wbscd "Heat as a Service"

  15 september 2022
  Klimaat Warmte Rapport
 33. Effecten aanscherping fiscaal klimaatbeleid industrie Speelveldtoets 2022

  11 september 2022
  Klimaat Belastingen, Beleid en toezicht, Prijzen en tarieven, Emissie, SubsidieRapport
 34. Decarbonisation Options For The Industry Cluster Botlek/Pernis Rotterdam

  17 augustus 2022
  Klimaat EmissieRapport
 35. Rapport Nationaal Programma RES "Handreiking Regionale Energiestrategie 2.0"

  1 juli 2022
  Elektriciteit Gassen Klimaat BesparingRapport
 36. Werkgroep Extra Opgave: Rapport "Alles uit de kast"

  13 juni 2022
  Klimaat EmissieRapport
 37. Rijksoverheid: rapport Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat

  1 juni 2022
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 38. Europese Commissie REPowerEU Plan

  18 mei 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, MarktRapport
 39. Rapport Werkgroep Extra Opgave "Naar een CO2-vrij elektriciteitssysteem in 2035"

  6 mei 2022
  Elektriciteit Klimaat Emissie, LeveringRapport
 40. Meerjarenprogramma Platform Groen Gas

  1 mei 2022
  Gassen Klimaat MarktRapport
 41. Net Zero by 2050. A Roadmap for the Global Energy Sector

  1 mei 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 42. IFIEC’s position on the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

  21 april 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Emissie
 43. Rapport TNO "Een klimaatneutraal energiesysteem voor Nederland"

  21 april 2022
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 44. Gehonoreerde projecten van het Nationaal Groeifonds

  14 april 2022
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 45. Kamerbrief EZK verduurzaming industrie

  5 april 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, BesparingKamerbrief
 46. MIA Vamil Brochure en Milieulijst 2022

  22 maart 2022
  Klimaat Beleid en toezichtHandleiding
 47. Kamerbrief I&W over het Nationaal Waterprogramma 2022-2027

  21 maart 2022
  Klimaat Drinkwater Zoetwater Beleid en toezichtKamerbrief, Rapport
 48. Brief minister van EZK inzake openstelling SDE++ 2022

  18 maart 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, SubsidieKamerbrief
 49. Eindadvies basisbedragen SDE++ 2022

  11 maart 2022
  Klimaat Besparing, SubsidieRapport
 50. Rapport TNO "De Energietransitie moet sneller"

  2 maart 2022
  Klimaat EmissieRapport
 51. Report IPCC "Climate Change"

  27 februari 2022
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 52. Brief minister van EZK inzake Aanpak project Delta Corridor

  18 februari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, NetwerkenKamerbrief
 53. Rapport IRENA "Geopolitics of the energy transformation. The hydrogen factor"

  15 januari 2022
  Klimaat Waterstof NetwerkenRapport
 54. VEMW Whitepaper Internationaal klimaatbeleid

  1 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 55. VEMW Whitepaper Nationaal klimaatbeleid

  1 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 56. VEMW Whitepaper Carbon Capture and Storage (CCS)

  1 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, BesparingPositionpaper VEMW
 57. VEMW Whitepaper EU ETS

  1 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 58. VEMW Whitepaper Europees klimaatbeleid

  1 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 59. VEMW Whitepaper Subsidiëring van de energietransitie

  1 januari 2022
  Klimaat Subsidie
 60. VEMW Whitepaper Beprijzing van emissies

  1 januari 2022
  Klimaat Emissie
 61. VEMW Whitepaper Samenwerking en kennisdeling

  1 januari 2022
  Klimaat BesparingPositionpaper VEMW
 62. Rapport Uitvoeringsoverleg klimaatakkoord - tafel Elektriciteit "Inzicht extra benodigde warmtebronnen en elektriciteit warmtevoorziening gebouwde omgeving in 2030"

  24 december 2021
  Elektriciteit Gassen Klimaat BesparingRapport
 63. EC Approval of te content of a draft for the Communication re State Aid for climate, environmeltal protection and energy 2022

  21 december 2021
  Gassen Klimaat EmissieWetgevingsdocument
 64. Rapport CE Delft "Emissiefactor elektriciteit uit fossiele brandstoffen"

  1 november 2021
  Klimaat Emissie, SubsidieRapport
 65. Overheid moet plaats weten in energietransitie

  14 oktober 2021
  Klimaat Wet- en regelgeving
 66. Kamerbrief 2021-10-12 Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater

  12 oktober 2021
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 67. Droogte in zandgebieden van Zuid-, Midden- en Oost-Nederland

  4 oktober 2021
  Klimaat Zoetwater Rapport
 68. Europees Fit for 55 plan

  17 september 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 69. Wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies

  20 augustus 2021
  Klimaat Wet- en regelgeving, Subsidie
 70. TenneT rapport Unlocking Industrial Demand Side Response

  13 juli 2021
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, NetwerkenRapport
 71. VEMW Position Paper CCS

  15 juni 2021
  Klimaat EmissiePositionpaper VEMW
 72. Brieven minister van EZK inzake de SDE++ 2021

  8 juni 2021
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 73. Rapport "Uitbreiding EU-ETS naar Gebouwde Omgeving"

  1 juni 2021
  Klimaat EmissieRapport
 74. RVO Analyse koplopersprogramma's Klimaatakkoord Industrie

  12 mei 2021
  Klimaat Kamerbrief, Rapport
 75. IIFIEC Paper Required EU ETS upgrades for European manufacturing industry to realise Carbon Neutral Future

  1 mei 2021
  Klimaat EmissieRapport
 76. Rapport EZK "Programma Eenergiehoofdinfrastructuur, conceptnotitie rijkwijdte en detailniveau"

  26 april 2021
  Elektriciteit Gassen Klimaat NetwerkenRapport
 77. Brief ministers van EZK en LNV

  23 april 2021
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 78. Brief van de minister van EZK inzake Duurzame ontwikkeling en beleid

  23 april 2021
  Klimaat Wet- en regelgevingKamerbrief
 79. Advies Stuurgroep Extra Opgave

  21 april 2021
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 80. Rapport PWC "De energietransitie en de financiële impact voor netbeheerders"

  15 april 2021
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, Netwerken, Prijzen en tarievenRapport
 81. Rapport ministerie van Financiën: IBO Financiering Energietransitie: Beleidsmatige keuzes in kosten, prikkels en verdeling

  30 maart 2021
  Klimaat Beleid en toezicht, Netwerken, Markt, Prijzen en tarievenRapport
 82. NEA CO2-index 2020

  22 maart 2021
  Klimaat EmissieRapport
 83. Rapport groeiprojecties energie-intensieve industrie

  1 maart 2021
  Klimaat EmissieRapport
 84. PBL: Eindbedragen basisbedragen SDE++ 2021

  12 februari 2021
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 85. Rechtbank Den Haag, Klimaatzaak tegen Royal Dutch Shell

  26 januari 2021
  Klimaat EmissieGerechtelijke uitspraak
 86. VEMW Position Paper Biomassa

  1 januari 2021
  Klimaat MarktPositionpaper VEMW
 87. Wetsvoorstel CO2-heffing industrie voor de openbare consultatie

  1 januari 2021
  Klimaat Wet- en regelgeving, EmissieWetgevingsdocument
 88. Rapport Bestemming Parijs

  1 januari 2021
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 89. PBL Advies uitfasering houtige biogrondstoffen voor warmtetoepassingen

  18 december 2020
  Klimaat MarktRapport
 90. Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

  17 december 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving, EmissieWetgevingsdocument
 91. Press release EU on EU ETS 2021

  11 december 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving, EmissieRapport
 92. EZK Klimaat- en Energieverkenning 2020 en Uitvoering Urgenda-vonnis

  9 december 2020
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingKamerbrief
 93. ACM Leidraad Warmtelevering

  2 november 2020
  Klimaat Warmte Beleid en toezichtHandleiding
 94. Kabinetsreactie op het advies van de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI)

  16 oktober 2020
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, NetwerkenKamerbrief
 95. EC Commission Staff Working document: Assessment of the final national energy and climate plan of the Netherlands

  14 oktober 2020
  Klimaat Beleid en toezicht, EmissieRapport
 96. Rapport Waterstof in het Klimaatakkoord

  24 september 2020
  Klimaat Waterstof Beleid en toezichtRapport
 97. Actualisatie inzichten CO2-heffing industrie.

  15 september 2020
  Klimaat Beleid en toezicht, EmissieRapport
 98. Wet CO2-heffing industrie - Memorie van Toelichting

  15 september 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving, EmissieWetgevingsdocument
 99. Kamerbrief EZK inzake het Nationaal Groeifonds

  7 september 2020
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 100. Smart Delta Recources, Regioplan 2030-2050

  1 september 2020
  Klimaat EmissieRapport
 101. VEMW Position for Public consultation

  1 juli 2020
  Klimaat Beleid en toezicht, Emissie
 102. SER rapport Biomassa in balans Een duurzaamheidskader voor hoogwaardige inzet van biogrondstoffen

  1 juli 2020
  Klimaat EmissieRapport
 103. Report Project 6-25 Technology Validation

  1 juli 2020
  Klimaat Subsidie
 104. Kamerbrief EZK inzake Vervolg op toezeggingen gebrek aan transportcapaciteit

  20 juni 2020
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, NetwerkenKamerbrief
 105. Eindrapportage PWC Speelveldtoets 2020 i.o.v. het ministerie van EZK

  18 juni 2020
  Klimaat MarktRapport
 106. VEMW Inzicht 2 2020

  1 juni 2020
  Klimaat Netwerken, BesparingInZicht
 107. Die Nationale Wasserstoffstrategie (Duitse waterstofstrategie)

  1 juni 2020
  Gassen Klimaat Waterstof Rapport
 108. VEMW: Analyse van de emissiereductie door levering afgevangen CO2 aan de glastuinbouw

  22 mei 2020
  Klimaat EmissieRapport
 109. RVO Monitor Wind op Land 2019 (7e editie)

  7 mei 2020
  Elektriciteit Klimaat NetwerkenRapport
 110. Rapport Berenschot Kalavasta "Scenariostudie ten behoeve van de integrale infrastructuurverkenning 2030-2050

  19 april 2020
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 111. Advies Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI) aan de minister van EZK

  15 april 2020
  Klimaat NetwerkenRapport
 112. Kamerbrief EZK Routekaart Groen Gas

  30 maart 2020
  Gassen Klimaat Beleid en toezichtRapport
 113. RVO Energielijst Energie InvesteringsAftrek (EIA)

  1 maart 2020
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingRapport
 114. Candidate PCI projects in cross-border carbon dioxide (CO2) transport networks in view of preparing the 4th PCI list

  12 februari 2020
  Klimaat MarktRapport
 115. Klimaattransitie door de Nederlandse industrie - Het zesde cluster

  10 februari 2020
  Klimaat Besparing, EmissiePresentatie
 116. Shell LNG Outlook 2020-2022

  1 februari 2020
  Gassen Klimaat Rapport
 117. Regeling tot wijziging van de Regeling garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong

  17 december 2019
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Prijzen en tarieven
 118. Kamerbrief EZK inzake de Resultaten 2018 Meerjarenafspraken energie-efficiëntie MJA3 en MEE (incl.2019, en 2020)

  26 november 2019
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief, Rapport
 119. Kamerbrief EZK inzake de Duitse Klimaatplannen

  8 november 2019
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 120. EU EC Annex to amending Regulation (EU) No 347/2013

  31 oktober 2019
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingRapport
 121. EU Richtlijn Industriële emissies.pdf

  17 oktober 2019
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Emissie
 122. VEMW Inzicht 3-4 2020

  1 oktober 2019
  Klimaat Belastingen, Wet- en regelgeving, Besparing, EmissieInZicht
 123. Advies aan ministerie van Landbouw: Stikstof: Niet alles kan

  25 september 2019
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 124. Kamerbrief EZK inzake Eerste resultaten informatieplicht energiebesparing

  16 september 2019
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 125. Ifiec 2050 paper

  12 september 2019
  Klimaat Beleid en toezicht, MarktRapport
 126. Brieven GTS aan EZK inzake stikstofinzet

  20 augustus 2019
  Gassen Klimaat Beleid en toezicht, Markt
 127. Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord

  9 juli 2019
  Klimaat Belastingen, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 128. Jaarrapportage 2018 Platform BioEnergie.pdf

  4 juli 2019
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 129. Handleiding RVO "Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI)"

  3 juli 2019
  Klimaat SubsidieHandleiding
 130. Kamerbrief EZK inzake Budgettair overzicht en benodigde wet- en regelgeving Klimaatakkoord

  3 juli 2019
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 131. Klimaatwet 2019

  2 juli 2019
  Klimaat Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 132. Klimaatakkoord

  28 juni 2019
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingRapport
 133. Kamerbrief EZK gevolgen gebrek aan netcapaciteit

  28 juni 2019
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, NetwerkenKamerbrief
 134. Regeling garanties van oorsprong

  25 juni 2019
  Elektriciteit Klimaat Wet- en regelgeving
 135. Belastingen op milieugrondslag

  28 mei 2019
  Klimaat Belastingen, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 136. Brief ministerie van Financiën aan de Koning (Wet minimum CO2 -prijs elektriciteitsopwekking)

  28 mei 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving, Prijzen en tarieven, Emissie
 137. Machtigingswet Invest-NL

  21 mei 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 138. Kamerbrief Visie verduurzaming basisindustrie 2050; de keuze is aan ons

  15 mei 2019
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 139. PBL Conceptadvies SDE++ 2020 - Warmte

  6 mei 2019
  Klimaat Warmte Beleid en toezicht, SubsidieRapport
 140. Rapport CE Delft Effecten van sluiting drie extra kolencentrales

  1 mei 2019
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingRapport
 141. Kamerbrief EZK Verbreding van de SDE+ naar de SDE++

  26 april 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving, SubsidieKamerbrief
 142. Memo inzake Verantwoordelijke energiebesparing utiliteitsbouw

  23 april 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 143. Wijziging van het Activiteitenbesluit Milieubeheer i.v.m. de informatieplicht voor energiebesparende maatregelen

  15 april 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 144. Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan

  1 april 2019
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 145. IFIEC discussion paper on the Cross-sectoral Flexibility Markets

  19 maart 2019
  Klimaat Markt
 146. Rapport PWC "De effecten van een nationale heffing op broeikasgas in de industrie"

  13 maart 2019
  Klimaat EmissieRapport
 147. Kamerbrief Groeistrategie voor Nederland op de lange term

  12 maart 2019
  Klimaat EmissieKamerbrief
 148. Open brief ondernemingsraden 17 bedrijven inzake klimaat en CO2

  7 maart 2019
  Klimaat Emissie
 149. VEMW Inzicht 1 2019

  1 maart 2019
  Klimaat Grondwater BesparingInZicht
 150. Rapport Vivet Voorstellen om de informatievoorziening energietransitie te verbeteren

  25 februari 2019
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 151. Wetsvoorstel Minimumprijs CO2

  1 januari 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving, EmissieWetgevingsdocument
 152. Europese richtlijnen Energie-efficiency 2030 en Hernieuwbare Energie 2030

  11 december 2018
  Klimaat Wet- en regelgeving
 153. Wetsvoorstel Verbod en Kolen en Memorie van toelichting

  1 augustus 2018
  Elektriciteit Gassen Klimaat Wet- en regelgeving
 154. Report SKY Shell scenarios

  1 maart 2018
  Klimaat BesparingRapport
 155. Rapport McKinsey "Energy transition mission impossible for industry"

  4 oktober 2017
  Klimaat EmissieRapport
 156. Rapport VEMW "Decision on the industrial energy transition"

  13 april 2017
  Klimaat EmissieRapport
 157. Rapport Quintel "De toekomst van de Nederlandse energie-intensieve industrie"

  8 maart 2017
  Klimaat MarktRapport
 158. VEMW visiedocument Duurzaam ondernemen met betaalbaar water

  13 oktober 2016
  Afvalwater Klimaat Grondwater Industriewater Koelwater Proceswater Zoetwater Zuivering Markt
 159. Rapport VEMW 'Samen op weg naar minder'

  16 juni 2016
  Klimaat EmissiePositionpaper VEMW, Rapport
 160. Report Fertilizers Europe: Critical review of a recent report on cost pass-through and carbon leakage

  17 februari 2016
  Klimaat EmissieRapport
 161. Rapport EZK "Transitie naar duurzaam"

  16 januari 2016
  Elektriciteit Gassen Klimaat Warmte Beleid en toezichtRapport
 162. Energierapport 2016

  1 januari 2016
  Klimaat BesparingRapport
 163. COP 21 Akkoord

  12 december 2015
  Klimaat Beleid en toezicht, Besparing, Emissie
 164. VEMW visiedocument water om duurzaam te ondernemen

  9 januari 2015
  Afvalwater Klimaat Drinkwater Grondwater Industriewater Koelwater Proceswater Zoetwater
 165. EU ETS Handboek (Engelse taal)

  1 januari 2015
  Klimaat Beleid en toezicht, Emissie
 166. SER Energieakkoord voor duurzame groei

  1 september 2013
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 167. Groenboek Europese Commissie

  27 maart 2013
  Klimaat Beleid en toezichtRapport

Laatste nieuws

 1. Energie- en klimaatgerelateerde belastingplannen kabinet vragen zorgvuldige afwegingen

  20 september 2023
  Elektriciteit Gassen Klimaat Belastingen
 2. Uitstoot broeikasgassen 5 procent lager in tweede kwartaal 2023

  18 september 2023
  Klimaat Emissie
 3. Vaste Kamercommissie EZK wil vaart houden in energie- en klimaatdossiers

  7 september 2023
  Elektriciteit Gassen Klimaat Beleid en toezicht
 4. Tussentijdse uitbreiding EIA Energielijst met belastingvoordeel voor bedrijven

  4 september 2023
  Klimaat Besparing, Emissie
 5. Rechter geeft groen licht voor aanleg CCS-project Porthos

  16 augustus 2023
  Klimaat Beleid en toezicht, Vergunning
 6. Nederland heeft uniek potentieel voor klimaatneutrale en circulaire industrie

  27 juli 2023
  Elektriciteit Gassen Klimaat Industriewater Beleid en toezicht
 7. Demissionair minister Adriaansens vindt IKC-regeling niet voldoende doelmatig

  20 juli 2023
  Klimaat Prijzen en tarieven, Emissie
 8. Demissionair minister Adriaansens (EZK) heeft Routekaart Industrie gepubliceerd

  18 juli 2023
  Elektriciteit Gassen Klimaat Beleid en toezicht
 9. Congestie maakt nieuwe werkelijkheid elektriciteitssysteem zichtbaar

  14 juli 2023
  Elektriciteit Klimaat Netwerken, Wet- en regelgeving, Levering
 10. Kamer komt pas in september met lijst controversiële onderwerpen

  11 juli 2023
  Elektriciteit Gassen Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving
 11. VEMW: bezorgdheid over val kabinet voor energie- en industrietransitie

  10 juli 2023
  Elektriciteit Gassen Klimaat Beleid en toezicht
 12. Kabinet presenteert plannen voor het energiesysteem van de toekomst

  4 juli 2023
  Elektriciteit Gassen Klimaat Beleid en toezicht, Netwerken
 13. Aanscherping energiesparingsplicht voor bedrijven en instellingen per 1 juli 2023

  30 juni 2023
  Elektriciteit Gassen Klimaat Beleid en toezicht, Vergunning
 14. Oplossen netcongestie elektriciteit door netverzwaring, -uitbreiding én flexibele benutting capaciteit

  26 juni 2023
  Elektriciteit Klimaat Netwerken
 15. Industrie heeft handelingsperspectief nodig om transitiepotentieel te verzilveren

  22 juni 2023
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht
 16. Zo'n 40 industriële bedrijven vallen onder aanpak piekbelasting stikstof

  13 juni 2023
  Klimaat Wet- en regelgeving, Emissie, Vergunning
 17. Industrie verwacht 15 procent meer te investeren in 2023

  24 mei 2023
  Klimaat Markt, Besparing, Emissie
 18. Minister weet niet of Nederland voldoende energie bespaart

  23 mei 2023
  Klimaat Besparing
 19. Rijksoverheid start website over kernenergie in Nederland

  22 mei 2023
  Elektriciteit Klimaat Markt, Emissie
 20. Filevorming op de elektriciteitsnetten neemt schrikbarend toe

  9 mei 2023
  Klimaat Beleid en toezicht, Netwerken
 21. Europese ETS-bedrijven stoten 40 procent minder CO2 uit

  5 mei 2023
  Klimaat Beleid en toezicht, Emissie
 22. Verduurzaming industrie vereist toegang tot voldoende en betaalbare hernieuwbare elektriciteit

  25 april 2023
  Elektriciteit Klimaat Markt, Levering
 23. Industrie in Limburg zet forse stappen in de transitie

  24 april 2023
  Klimaat Besparing, Emissie
 24. IBO maatregelen moeten klimaatdoel 2030 realiseerbaar maken

  19 april 2023
  Klimaat Beleid en toezicht
 25. Europees Parlement stemt in met klimaatpakket Fit-for-55

  18 april 2023
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving
 26. Historische daling CO2-uitstoot door industrie

  17 april 2023
  Klimaat Emissie
 27. Duurzaam concurrentievermogen industrie moet verbeterd worden

  17 maart 2023
  Klimaat Beleid en toezicht, Markt
 28. VEMW: rapport over aanvullend normerend en beprijzend klimaatbeleid biedt weinig oplossingen

  16 maart 2023
  Klimaat Beleid en toezicht
 29. Ruim 270 mln euro voor verduurzaming industrie en energie-innovatieprojecten

  8 maart 2023
  Klimaat Emissie, Subsidie
 30. Maatwerkaanpak energie-intensieve industrie laat eerste concrete stappen zien

  1 maart 2023
  Klimaat Besparing, Emissie, Vergunning
 31. SDE++ subsidieronde voor 2023 aangekondigd

  22 februari 2023
  Klimaat Emissie, Subsidie
 32. Bijdrage elektrificatie industriële warmtevraag aan vollopen netten

  15 februari 2023
  Elektriciteit Klimaat Netwerken, Markt, Besparing
 33. Tijdige beschikbaarheid randvoorwaarden industrietransitie ongewis

  10 februari 2023
  Klimaat Besparing, Emissie
 34. ACM legt in 2023 focus op uitdagende energiemarkt

  26 januari 2023
  Elektriciteit Gassen Klimaat Beleid en toezicht, Markt
 35. Netbeheerders moeten meer rekening houden met ontwikkelingen energietransitie

  25 januari 2023
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, Netwerken
 36. Meer geld overheid voor energiezuinige en milieuvriendelijke investeringen van bedrijven in 2023

  6 januari 2023
  Klimaat Belastingen, Besparing, Subsidie
 37. Oproep deelname aan VEMW PPA Consortium

  22 december 2022
  Klimaat Levering
 38. Nederland moet beter worden voorbereid op extreme neerslag

  21 december 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 39. VEMW Windconsortium zet na HKW-gunning in op nieuwe kansen verduurzaming energiegebruik

  15 december 2022
  Elektriciteit Klimaat Markt, Emissie, Vergunning
 40. Voorlopig en voorwaardelijk akkoord CBAM

  15 december 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Emissie
 41. Stikstofheffing grootste uitstoters industrie moet effectief en proportioneel zijn

  28 november 2022
  Klimaat Emissie, Vergunning
 42. CertQ en Vertogas gaan certificatie krachten bundelen

  21 november 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, Emissie
 43. CO2-efficiëntie EU-ETS-bedrijven in Nederland licht verbeterd

  16 november 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, Emissie
 44. Uniek VEMW Windconsortium zet in op volgende kans verduurzaming energiegebruik

  10 november 2022
  Elektriciteit Klimaat
 45. Regering zet in op Nationaal Programma Verduurzaming Industrie

  10 november 2022
  Klimaat Besparing, Emissie
 46. Percentage milieu-investeringen van bedrijven neemt toe

  7 november 2022
  Klimaat Markt, Emissie
 47. VEMW: crisis hoofd bieden met mix acute, dringende en structurele maatregelen

  3 november 2022
  Elektriciteit Gassen Klimaat Beleid en toezicht, Markt
 48. Emissiereductie houdt hogere klimaatambitie niet bij

  2 november 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, Emissie
 49. Belangstelling voor verduurzaming industrieel energiegebruik neemt toe

  18 oktober 2022
  Elektriciteit Klimaat Waterstof Besparing, Emissie
 50. Deltaprogramma 2023: grotere opgaven vragen om versnelling

  21 september 2022
  Klimaat Zoetwater Beleid en toezicht
 51. VEMW: zorgwekkend weinig aandacht voor zorgen en noden industrie

  21 september 2022
  Elektriciteit Gassen Klimaat Beleid en toezicht
 52. Tijdige ontwikkeling kabinetsvoorstel Wind op Zee belangrijk voor industrietransitie

  20 september 2022
  Elektriciteit Klimaat Waterstof
 53. Laat verduurzaming industriële assets hand in hand gaan met vergroting flexibiliteit!

  8 september 2022
  Elektriciteit Klimaat Prijzen en tarieven, Besparing
 54. Een op de 7-8 WKO opslagsystemen functioneert niet zonder problemen

  31 augustus 2022
  Klimaat Warmte Wet- en regelgeving, Kwaliteit
 55. CCS en waterstofprojecten cruciaal voor Rotterdamse haven

  26 augustus 2022
  Klimaat Waterstof Netwerken, Emissie
 56. Continuering Indirecte Kostencompensatie (IKC) nodig voor gelijk speelveld

  25 augustus 2022
  Elektriciteit Klimaat Emissie
 57. Warmte uitkoppeling krijgt momentum en blijft weg van lange adem

  14 juli 2022
  Klimaat
 58. ACM extra alert op handel met voorkennis groothandelsmarkten energie

  13 juli 2022
  Elektriciteit Gassen Klimaat Markt
 59. Beschikkingen SDE++ 2021 bekendgemaakt

  4 juli 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 60. De minister neemt vervolgstappen in realisatie waterstofmarkt

  30 juni 2022
  Gassen Klimaat Beleid en toezicht, Markt
 61. Inzet wind- en zonne-energie fors gestegen in 2021

  29 juni 2022
  Elektriciteit Klimaat Netwerken
 62. Noodmaatregelen tegen congestie voor zuidelijke provincies lossen probleem niet op

  23 juni 2022
  Elektriciteit Klimaat Netwerken
 63. 16 Miljard voor wind op zee fase 2 verdisconteerd in nettarieven

  23 juni 2022
  Elektriciteit Klimaat Netwerken
 64. Industrie in startblokken voor elektrificatie van energiebehoefte

  17 juni 2022
  Klimaat
 65. Overheid legt in het PES zijn visie op toekomstige energievoorziening op

  14 juni 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 66. Beleidsprogramma Klimaat brengt niet gewenste duidelijkheid

  3 juni 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 67. Meerjarenprogramma Groen Gas moet 2 bcm opleveren in 2030

  2 juni 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 68. Europese commissie bemoeilijkt realisatie waterstofdoelstelling

  24 mei 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 69. REPowerEU: een ambitieuze strategie om te stoppen met import van Russische fossiele grondstoffen

  23 mei 2022
  Gassen Klimaat Beleid en toezicht
 70. VEMW Wind Consortium, Brookfield en SSE Renewables bundelen krachten in Windpark Hollandse Kust West

  19 mei 2022
  Elektriciteit Klimaat
 71. Duurzaamheidsinitiatieven geven textielsector nieuwe impuls

  18 mei 2022
  Klimaat
 72. HyNetherlands ontwikkelt duurzame waterstof waardeketen

  10 mei 2022
  Klimaat
 73. Inspiratietours voorzien in expertisedeling CO2-reductie

  26 april 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 74. Groene waterstof en duurzame collectieve warmtesystemen krijgen impuls

  15 april 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 75. Procesbeheersing is sleutel bij energiebesparing

  13 april 2022
  Klimaat
 76. Minister EZK schetst de wortels en stokken voor verduurzaming van de industrie

  6 april 2022
  Klimaat Wet- en regelgeving
 77. Subsidiebudget SDE++ fors verhoogd naar 13 mrd euro

  23 maart 2022
  Klimaat Wet- en regelgeving
 78. Uitstoot broeikasgassen met 7 procent gedaald t.o.v. 2019

  17 maart 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 79. Mededingingswet biedt ruimte voor gezamenlijke inkoop windenergie

  1 maart 2022
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht
 80. Omzet industrie stijgt 14 procent over 2021

  21 februari 2022
  Klimaat
 81. Bedrijven zetten in op forse reductie carbon footprint van plastics

  15 februari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 82. Klimaatambitie vereist concrete stappen van minister Jetten

  14 februari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 83. Dubbel betalen voor koolstof in combinatie met historisch hoge energieprijzen fnuikend voor concurrentiepositie bedrijven

  8 februari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 84. Netbeheerders en producenten presenteren plan ‘Snel het net op’

  1 februari 2022
  Elektriciteit Klimaat Wet- en regelgeving
 85. Ketenbenadering levert veel meer op dan focus op louter schoorsteenemissies

  19 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 86. Grootgebruikers ‘Groningen’ gas doen alles aan realisatie ombouw

  13 januari 2022
  Gassen Klimaat Beleid en toezicht
 87. Nieuwe Warmtewet nog verder vertraagd

  12 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 88. Europese Commissie publiceert voorstel duurzame gas- en waterstofmarkt

  20 december 2021
  Gassen Klimaat Beleid en toezicht
 89. Nieuw kabinet scherpt klimaatdoelen aan voor vergroening industrie

  17 december 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 90. Nieuw kabinet zet hard in op vergroening industrie

  16 december 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 91. Warmtepomp begint zijn plek te vinden in de procesindustrie

  15 december 2021
  Klimaat
 92. Energie-efficiëntie industrie kán snellere bijdrage aan klimaatdoel leveren

  9 december 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 93. Industrie toont grote belangstelling voor SDE++ om verduurzaming te gaan realiseren

  7 december 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 94. Concept investeringsplannen netbeheerders onvoldoende voor de energietransitie

  30 november 2021
  Klimaat Netwerken
 95. Elektrische boiler in industrie biedt operationele flexibiliteit en netwerkstabiliteit

  24 november 2021
  Klimaat
 96. Hergebruik aardgasleidingen voor waterstoftransport biedt perspectieven

  19 november 2021
  Gassen Klimaat Netwerken
 97. Nederland kleurt rood door gebrek transportcapaciteit elektriciteitsnetten

  12 november 2021
  Elektriciteit Klimaat Netwerken
 98. Bouw stikstoffabriek in Zuidbroek vertraagd

  10 november 2021
  Gassen Klimaat Beleid en toezicht
 99. North Sea Port toont ambities hernieuwbare energie

  4 november 2021
  Elektriciteit Klimaat Netwerken
 100. Gasunie en TenneT lanceren CO2-monitor

  3 november 2021
  Elektriciteit Klimaat Netwerken
 101. Uitvoering Nederlands klimaatbeleid komt op stoom mede dankzij de industrie

  28 oktober 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 102. Garanties van oorsprong groen gas opgenomen in EU-ETS

  15 oktober 2021
  Gassen Klimaat
 103. Belang consument gaat vóór het belang van de overheid in energietransitie

  14 oktober 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 104. Groot elektrificatie potentieel industrie vraagt om stappen van overheid en netbeheerders

  14 oktober 2021
  Klimaat
 105. Inzet hernieuwbare energie uit biomassa stijgt met 10 procent

  30 september 2021
  Klimaat
 106. Besparingspotentieel drinkwatergebruik grootgebruikers beperkt

  27 september 2021
  Klimaat
 107. Proef ondergrondse waterstof opslag geslaagd

  17 september 2021
  Gassen Klimaat Netwerken
 108. Uitstoot broeikasgassen gestegen met aantrekken economie

  16 september 2021
  Klimaat
 109. Bijdrage Nobian aan demand side response t.b.v. stabiliteit stroomnet

  9 september 2021
  Elektriciteit Klimaat
 110. Uniper en Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelen 100 MW elektrolysefabriek

  7 september 2021
  Gassen Klimaat
 111. Platform Verduurzaming Industrie bundelt steeds meer kennis en expertise

  31 augustus 2021
  Klimaat
 112. Aanpassing subsidieregeling gericht op reductie CO2-emissies industrie

  23 augustus 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 113. Gevaarlijke klimaatverandering noopt tot urgente uitvoering maatregelen

  10 augustus 2021
  Klimaat
 114. Onderzoek brengt potentieel Demand Side Response in beeld

  15 juli 2021
  Elektriciteit Klimaat
 115. Concretisering Europees klimaatbeleid kan bijdrage geven aan gelijk speelveld

  14 juli 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 116. Samenwerking, draagvlak en commitment dé bronnen voor realisatie energietransitie

  9 juli 2021
  Klimaat
 117. Onzekerheden en onduidelijkheden over uitwerking CBAM-regulering

  2 juli 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 118. Voldoende potentieel om klimaatdoelen industrie te realiseren

  1 juli 2021
  Klimaat
 119. Wetsvoorstel minimum CO₂-prijs elektriciteitsproductie aangenomen

  23 juni 2021
  Elektriciteit Klimaat Wet- en regelgeving
 120. Grote potentie voor CCS in Nederland

  21 juni 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 121. Voldoende potentieel om vraag naar klimaatneutrale waterstof in Europa in 2050 te dekken

  17 juni 2021
  Gassen Klimaat Markt
 122. CO2-uitstoot EU-ETS bedrijven met 11,5 procent gedaald

  16 juni 2021
  Klimaat
 123. VEMW bezorgd over regievoering en besluitvorming energietransitie

  14 juni 2021
  Klimaat Netwerken
 124. EZK stelt 4,6 mrd euro SDE++ subsidie beschikbaar

  9 juni 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 125. Ontwikkeling Routekaart 2040 voor Wind op Zee stap voor elektrificatie industrie

  7 juni 2021
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht
 126. Grootschalige energieopslag cruciaal voor energietransitie

  4 juni 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 127. Waterstofbeurs ‘HyXchange’ stap dichterbij gekomen

  2 juni 2021
  Gassen Klimaat Markt
 128. Aandeel hernieuwbaar in energieverbruik in 2020 ruim 11 procent

  1 juni 2021
  Klimaat
 129. Grote klimaatdoelen 2030 ambitieus én haalbaar

  31 mei 2021
  Klimaat
 130. Rechter: VN Klimaatakkoord Parijs verplicht bedrijven rechtstreeks emissies snel te reduceren

  27 mei 2021
  Klimaat Wet- en regelgeving
 131. Pilot tijdsgebonden certificering groene stroom

  25 mei 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 132. Nieuwe buisleidingen bieden kansen voor verduurzaming, veiligheid en koppeling

  20 mei 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 133. IEA legt met energie routekaart 2050 vinger op gevoelige plek

  18 mei 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 134. Ondersteuning CCS-project cruciaal voor Nederland

  10 mei 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 135. Uitstoot ETS bedrijven daalt in 1 jaar met 11,5%

  7 mei 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 136. Elektrolyse sleuteltechnologie voor de energietransitie

  30 april 2021
  Elektriciteit Gassen Klimaat Beleid en toezicht
 137. Voorlopig Europees akkoord over 55 procent CO2-reductie in 2030

  22 april 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 138. EsCo's kunnen belangrijke partner zijn om CO2 te reduceren

  15 april 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 139. Transitie naar duurzaam wordt zichtbaar in elektriciteitsmix

  12 april 2021
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht
 140. Totale energiegebruik Nederland voor eerst in 30 jaar onder 3.000 PJ

  7 april 2021
  Klimaat Markt
 141. Industriële warmtepomp begonnen aan voorzichtige opmars

  2 april 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 142. Industriële waterstofinitiatieven moeten CO2-emissies fors reduceren

  1 april 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 143. Industrie vliegwiel voor verduurzaming samenleving

  26 maart 2021
  Klimaat Markt
 144. Nederlandse industrie moet stappen maken om bij Europese top te horen

  25 maart 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 145. Klimaatuitdagingen leiden tot nieuwe samenwerkingen en businessmodellen

  24 maart 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 146. Infrastructuur essentiële sleutel in realisatie transitie

  22 maart 2021
  Klimaat Beleid en toezicht, Netwerken
 147. Groen gasproductie heeft boost nodig

  16 maart 2021
  Gassen Klimaat
 148. Stikstofwet nu ook door de Senaat geaccordeerd

  10 maart 2021
  Klimaat Wet- en regelgeving
 149. VEMW verkiezingsdebat maakt transitie keuzes duidelijk

  3 maart 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 150. SDE++ in 2021 verbreed met nieuwe categorieën

  25 februari 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 151. Energiewet moet marktwerking faciliteren

  17 februari 2021
  Elektriciteit Gassen Klimaat Wet- en regelgeving
 152. Fieldlab Industrial Electrification van start gegaan

  12 februari 2021
  Klimaat
 153. Klimaatbeleid moet uitstoot CO2 als leidend uitgangspunt nemen

  10 februari 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 154. Groningen moet koploper duurzame energie met sterke regionale economie worden

  5 februari 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 155. Klimaat inspanning moet omhoog, maar manier waarop is afhankelijk van uitwerking Europese wetgeving

  1 februari 2021
  Klimaat Wet- en regelgeving
 156. Aanvragen eerste openstellingsronde SDE++ gepubliceerd

  15 januari 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 157. Marktconsultatie subsidieregeling waterstofproductie via elektrolyse

  14 januari 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 158. Energiewet 1.0 moet energietransitie gaan faciliteren

  7 januari 2021
  Elektriciteit Gassen Klimaat Wet- en regelgeving
 159. Productie duurzame energie stijgt met kwart in één jaar

  23 december 2020
  Klimaat
 160. PBL: houtige biomassa nodig als overbruggingstechnologie warmtevoorziening

  21 december 2020
  Klimaat
 161. Belangrijke rol waterstof in verduurzaming industrie

  16 december 2020
  Gassen Klimaat Markt
 162. Gevolgen aanscherping klimaatdoelen 2030 door Europese Raad nog allerminst duidelijk

  14 december 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 163. Energiebesparingsplicht wordt verbreed naar CO2-reductiemaatregelen

  11 december 2020
  Elektriciteit Gassen Klimaat Wet- en regelgeving
 164. Meer actie op stikstofdossier biedt kansen voor klimaat

  10 december 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 165. Minister Wiebes presenteert blauwdruk wind op zee en systeemintegratie

  8 december 2020
  Elektriciteit Klimaat Wet- en regelgeving
 166. Verduurzaming industriële warmtevraag belangrijk onderdeel industrietransitie

  2 december 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 167. Rol Tweede Kamer in versnelde realisatie infrastructuur voor energietransitie

  25 november 2020
  Klimaat Netwerken, Wet- en regelgeving
 168. Uitdaging om CO2-reductie instrumenten beter op praktijk aan te laten sluiten

  11 november 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 169. Groei in investeringen in hernieuwbare energie, besparing en netwerken zet door

  4 november 2020
  Klimaat
 170. PBL: 2030 klimaatdoelen nog niet in zicht

  2 november 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 171. Verduurzaming industriële clusters vraagt om essentiële randvoorwaarden en nieuw beleid

  23 oktober 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 172. Kabinetsreactie TIKI-advies roept vragen op:

  19 oktober 2020
  Klimaat Netwerken
 173. Zó werkt energie in Nederland’ van start

  15 oktober 2020
  Elektriciteit Gassen Klimaat
 174. Groei ICT-sector stimulans voor groei groene stroom

  13 oktober 2020
  Elektriciteit Klimaat Markt
 175. Nieuw platform Verduurzaming Industrie online

  12 oktober 2020
  Klimaat
 176. Ørsted en Yara willen 100 MW waterstof elektrolyser bouwen in Zeeland

  6 oktober 2020
  Klimaat Markt
 177. Beurs moet waterstofmarkt aanjagen

  1 oktober 2020
  Klimaat Markt
 178. Voorlopige fiscale maatregelen ODE gepubliceerd

  21 september 2020
  Klimaat Belastingen
 179. VEMW: aanscherping CO2-reductiedoelen vragen om flankerend beleid

  16 september 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 180. CO2 uitstoot met ruim 20 procent gedaald in tweede kwartaal

  15 september 2020
  Klimaat
 181. Kabinet gaat met Nationaal Groeifonds toekomstig groeivermogen versterken

  8 september 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 182. Samenwerking in plaats van klassenstrijd sleutel tot duurzame samenleving

  28 augustus 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 183. Aandeel hernieuwbare warmte gestegen naar 7 procent

  27 augustus 2020
  Klimaat
 184. Nederlandse industrie emitteert CO2 op niveau van beste 10 procent van Europa

  25 augustus 2020
  Klimaat
 185. Openstelling Europees Innovatiefonds voor baanbrekende koolstofreductie projecten

  15 juli 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 186. Inzet biomassa nodig om Nederland te verduurzamen

  9 juli 2020
  Klimaat
 187. Industrie kan 3 Mton CO2 in 5 jaar reduceren door innovatieve energiebesparing

  7 juli 2020
  Klimaat
 188. Persbericht: Innovatie kan zorgen voor forse CO2 reductie

  7 juli 2020
  Klimaat
 189. Onzekerheden rond uitvoering SDE++ moeten snel weggenomen worden

  6 juli 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 190. Nuance in debat en consistentie in biomassabeleid nodig

  3 juli 2020
  Klimaat
 191. VEMW, NWEA, Energie-Nederland en TKI Energie presenteren gezamenlijke actieagenda Wind Meets Energy

  1 juli 2020
  Elektriciteit Klimaat Markt
 192. Persbericht: Wind Meets Industry legt het missende puzzelstukje

  1 juli 2020
  Klimaat
 193. Doelstelling Wind op Land in 2020 mogelijk voor 75 procent gehaald

  30 juni 2020
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht
 194. CO2-uitstoot in Nederland 8,7 procent lager in Q1-2019

  26 juni 2020
  Klimaat
 195. Update stimulering hernieuwbare energie en CO₂-reductie

  25 juni 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 196. EC wil integratie waterstof in pan-Europese energievoorziening

  24 juni 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 197. Nieuwe spelregels beogen collectieve warmtevoorziening te bevorderen

  23 juni 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 198. Regionale Energie Strategieën bieden kansen voor doelmatige realisatie Klimaatakkoord

  17 juni 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 199. EZK, Gasunie en TenneT onderzoeken inzet landelijk gasnet voor de ontwikkeling van waterstofinfrastructuur

  16 juni 2020
  Elektriciteit Gassen Klimaat Netwerken
 200. Duitsland lanceert ambitieus waterstofprogramma

  11 juni 2020
  Klimaat
 201. Europese Commissie stelt Innovation Fund zomer 2020 open

  29 mei 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 202. Kabinet: lastenverzwaring CO2-heffing verschuiven naar 2e helft Klimaatakkoord periode

  27 mei 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 203. Verduurzaming basisindustrie biedt kansen voor Nederland

  18 mei 2020
  Klimaat Markt
 204. TIKI advies voor realisatie klimaatbestendige energie-infrastructuur

  13 mei 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 205. Energiebalans verschuift van kolen naar aardgas

  12 mei 2020
  Klimaat Markt
 206. Consultatie over eisen en vrijstellingen energie-audit

  11 mei 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 207. VEMW: inrichting waterstof markt biedt kansen voor industrie

  7 mei 2020
  Gassen Klimaat Markt
 208. VEMW: stel industrie in staat noodzakelijke CO2-reductie investeringen te doen

  23 april 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 209. Kabinet beoordeelt de Europese industriestrategie

  22 april 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 210. Aanpassingen in regeling indirecte kostencompensatie ETS

  20 april 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 211. CO2-uitstoot EU-ETS bedrijven verder gedaald

  17 april 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 212. Klimaatneutrale energiescenario’s moeten inzicht geven in netinvesteringsbehoeften tot 2050

  16 april 2020
  Klimaat Netwerken
 213. Na Omgevingswet nu ook RESsen en CO2-heffing uitgesteld

  10 april 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 214. Kabinet presenteert ambitieuze waterstofvisie voor Nederland

  31 maart 2020
  Gassen Klimaat Beleid en toezicht
 215. Prijs emissierechten ruim 30 procent gedaald in week tijd

  23 maart 2020
  Klimaat Prijzen en tarieven
 216. EC stelt €1 mrd beschikbaar voor grensoverschrijdende energie infrastructuur

  19 maart 2020
  Klimaat Netwerken
 217. Afry onderzoek: onzekere toekomst subsidievrije windparken

  6 maart 2020
  Elektriciteit Klimaat
 218. Europese Klimaatwet gepubliceerd

  5 maart 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 219. Productie groene elektriciteit in stroomversnelling

  4 maart 2020
  Elektriciteit Klimaat Markt
 220. NEa keert 40,5 mln emissierechten uit aan Nederlandse bedrijven

  3 maart 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 221. Gasunie, Groningen Seaports en Shell lanceren ambitieus waterstof ketenproject

  28 februari 2020
  Klimaat Markt
 222. Kabinet kondigt eerste ronde verbrede SDE++ aan

  18 februari 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 223. Innovatie maakt schaalvergroting wind op zee mogelijk

  14 februari 2020
  Elektriciteit Klimaat
 224. Nederlandse CCUS-projecten in aanmerking voor Europese subsidie

  13 februari 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 225. Samenwerking in de energie- en stoffenketen versnelt en versterkt transitie

  11 februari 2020
  Klimaat
 226. Athos-project in trek bij potentiële samenwerkingspartners

  6 februari 2020
  Gassen Klimaat
 227. Groene waterstof krijgt belangrijke boost in Nederland

  22 januari 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 228. Europese financiering voor eerlijke transitie

  17 januari 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 229. RVO stelt DEI+ subsidieregeling 2020 per 15 januari open

  9 januari 2020
  Klimaat Markt
 230. Beheersen legionella-risico’s in waterzuiveringsinstallaties vereist opbouw van kennis

  18 december 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 231. Ruim 44.000 bedrijven voldoen aan Informatieplicht Energiebesparing

  18 december 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 232. Minister Wiebes wil energie-efficiëntie maatregelen na 2020 doorzetten

  12 december 2019
  Klimaat
 233. Europese Commissie presenteert ambitieuze maatregelen in Green Deal

  11 december 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 234. Grote schakering in schaal- en ambitieniveau bij uitvoering klimaatmaatregelen

  2 december 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 235. Doelstellingen convenanten liggen op koers

  28 november 2019
  Klimaat
 236. Europese Green Deal moet samenhangen industrie, onderzoek en financiering

  26 november 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 237. Europese broeikasgasuitstoot met 2% gedaald vorig jaar

  21 november 2019
  Klimaat
 238. Overheid gaat risicovolle activiteiten ondernemingen faciliteren

  20 november 2019
  Klimaat Markt
 239. Ontnuchterende klimaatboodschap IEA World Energy Outlook

  15 november 2019
  Klimaat Markt
 240. Samenwerking energietransitie Nederland en Duitsland krijgt vorm

  14 november 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 241. Minister overweegt verplichting gegevensverstrekking energiebesparing

  12 november 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 242. Samenwerken aan transitie levert nieuwe waardeketens op

  8 november 2019
  Klimaat Markt
 243. Lef, doorzetten, samenwerken en vertrouwen zetten visie om in daadwerkelijke CO2-reductie

  5 november 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 244. KEV 2019: klimaatdoelstellingen 2020 waarschijnlijk niet gehaald

  4 november 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 245. RVO stelt najaarsronde SDE+ subsidie open

  30 oktober 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 246. IMO resolutie slecht barrière voor grensoverschrijdende CCS

  15 oktober 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 247. Minister stelt Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie in

  14 oktober 2019
  Klimaat Netwerken
 248. Partijen bundelen data voor energietransitie

  11 oktober 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 249. Potentieel voor CO2-infrastructuur (CCUS) Noordzeekanaalgebied

  3 oktober 2019
  Klimaat Netwerken
 250. Forse achterstand informatieplicht energiebesparing

  24 september 2019
  Elektriciteit Gassen Klimaat Beleid en toezicht
 251. Toename belastingdruk bedrijfsleven door verhoging en verschuiving tarieven

  18 september 2019
  Klimaat Belastingen
 252. Nieuwe Europese Commissie wil meer klimaatambitie van alle sectoren

  16 september 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 253. Droogte 2019: grote verschillen tussen laag en hoog Nederland

  10 september 2019
  Klimaat
 254. Veel vragen bij invoering Full Disclosure elektriciteit

  9 september 2019
  Elektriciteit Klimaat Wet- en regelgeving
 255. Kabinet consulteert Klimaatplan en INEK-rapportage

  3 september 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 256. SDE++ moet niet aan haar doel voorbijschieten

  2 september 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 257. Regeling Versnelde Klimaatinvesteringen in de Industrie opengesteld.

  1 augustus 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 258. Markconsultatie nieuwe subsidieregeling SDE++ voor CO₂-reductie geopend

  29 juli 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 259. Bijna 100 procent biomassa voor energie uit reststromen

  15 juli 2019
  Elektriciteit Klimaat
 260. Vattenfall bouwt tweede windpark op zee zonder subsidie

  11 juli 2019
  Elektriciteit Klimaat
 261. Uitstoot binnen EU ETS gedaald met 3,9% in 2018

  5 juli 2019
  Klimaat
 262. Wijzigingsregeling Full Disclosure gepubliceerd

  3 juli 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 263. Klimaatakkoord wordt politiek akkoord

  1 juli 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 264. Bedrijven investeren bijna 4,4 mrd euro in groene technieken

  28 juni 2019
  Klimaat Belastingen
 265. Transitie vraagt coherent industrie- en energiebeleid

  25 juni 2019
  Klimaat Markt
 266. Opbrengst emissiehandel 2018 meer dan half miljard euro

  20 juni 2019
  Klimaat
 267. Reactie industrie op doorrekeningen PBL en PWC

  19 juni 2019
  Klimaat
 268. Aandeel hernieuwbaar in dekking warmtebehoefte stijgt naar 6 procent

  17 juni 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 269. Informatieplicht Energiebesparing: deadline 1 juli 2019!

  29 mei 2019
  Elektriciteit Gassen Klimaat Wet- en regelgeving
 270. Duidelijkheid verantwoordelijkheid energiebesparing utiliteitsbouw

  22 mei 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 271. Aanscherping voorschriften emissies grote stookinstallaties

  20 mei 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 272. CE Delft toont effecten sluiting 3 extra kolencentrales in 2020

  14 mei 2019
  Elektriciteit Klimaat Wet- en regelgeving
 273. Marktconsultatie emissiereductie subsidie SDE++ 2020

  10 mei 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 274. Emissie-intensiteit in 3 jaar met 10 procent afgenomen

  9 mei 2019
  Klimaat
 275. Verbreding SDE+ regeling belangrijk instrument klimaatpakket

  2 mei 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 276. Vraagtekens bij doorrekening plannen voor generieke CO2-heffing

  25 april 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 277. Brexit heeft effecten op uitkomsten EU-ETS

  18 april 2019
  Klimaat Markt
 278. Staat van de EU Energie Unie gepubliceerd

  10 april 2019
  Klimaat
 279. Overheid wil informatievoorziening energietransitie verbeteren

  8 april 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 280. Transitie vereist systeemintegratie en samenwerkingsverbanden

  5 april 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 281. SDE++ geeft industrie investeringsmogelijkheden CO₂- arme technologie

  3 april 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 282. RVO publiceert reeks subsidies Topsector Energie

  27 maart 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 283. Wetsvoorstel verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

  21 maart 2019
  Elektriciteit Klimaat Wet- en regelgeving
 284. Verstandige CO2-beprijzing kán doelmatig zijn afhankelijk van uitvoering

  15 maart 2019
  Klimaat Markt
 285. PBL: voorgestelde maatregelen goede basis voor Klimaatakkoord!

  13 maart 2019
  Klimaat
 286. Werknemers industrie roeren zich in klimaatdebat

  7 maart 2019
  Klimaat Markt
 287. Europese Commissie presenteert Innovatiefonds

  6 maart 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 288. Europese Commissie publiceert nationale klimaatplannen

  4 maart 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 289. RVO opent SDE+ voorjaarsronde 2019

  28 februari 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 290. RVO opent regelingen innovatie gericht op CO2-uitstootreductie

  26 februari 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 291. Porthos zet volgende stap in CCS-project Rotterdam

  20 februari 2019
  Klimaat Netwerken
 292. Bonus-malus regeling industriële CO2-reductie beproefd middel

  18 februari 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 293. VEMW informeert leden over ontwerp Klimaatakkoord

  11 februari 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 294. Belang WKK moet plaats krijgen in uitwerking Klimaatakkoord

  6 februari 2019
  Klimaat
 295. RVO opent DEI+ innovatiesubsidie CO2-reductie

  5 februari 2019
  Klimaat Netwerken
 296. Inlossen waterstofbelofte vereist kostprijsverlaging en beschikbaarheid

  25 januari 2019
  Gassen Klimaat
 297. Veel veranderingen in toewijzing gratis emissierechten

  24 januari 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 298. Ontwikkeling groene waterstof bereikt volgend niveau

  17 januari 2019
  Elektriciteit Klimaat
 299. Klimaatakkoord moet verleiden tot investeringen in Nederland

  15 januari 2019
  Klimaat

Aankomende activiteiten

Er zijn op dit moment geen activiteiten gepubliceerd. Probeer het op een later moment nog een keer.

Hoofdinhoud klimaat

Internationaal Klimaatbeleid

De Europese Unie heeft zich gecommitteerd aan de klimaatdoelstellingen die in Parijs (VN Klimaatconferentie 2015) zijn afgesproken. Daaruit voortvloeiend heeft de Europese Commissie beleidskaders neergezet met een zogenaamde Green Deal, en een Fit-for-55 pakket waarmee 12 bestaande Europese reguleringen zijn/worden aangepast en 3 nieuwe opgetuigd. VEMW is actief betrokken lid van de Europese koepelorganisatie IFIEC Europe (International Federation of Industial Energy Consumers).

Nederlands Klimaatbeleid

De nationale invulling van het Europese beleidskader heeft zijn beslag gekregen in een Klimaatwet, een Klimaatakkoord, een CO2-heffing voor de ca. 300 bedrijven die in het EU-ETS zitten en een Energiebesparingswet voor EU-ETS bedrijven. VEMW heeft in 2016 een visiedocument opgesteld getiteld ‘Samen op weg naar minder’ (lees: minder uitstoot) en was als deelnemer van de sectortafels Industrie en Elektriciteit nauw betrokken bij de totstandkoming van het Nederlandse Klimaatakkoord (2019). Sindsdien levert VEMW concrete bijdragen aan de implementatie van de maatregelen uit dit akkoord. VEMW is onder andere bij de uitwerking van afspraken in de sectoren Industrie en Elektriciteit, de cross-sectorale tafels voor waterstof (H2), power-to-heat (P2H), de Taskforce Infrastructuur Klimaatkoord Industrie (TIKI) en de Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050 (II3050) betrokken. Daarnaast werken we met partijen zoals RVO, NVDE, FeDEC, FME, brancheorganisaties en anderen samen in nieuwe initiatieven zoals Project 6-25, Programma Verduurzaming Industrie (PVI), Inspiratietours, ISPT Warmteplatform en Industrial Heat and Power (IHP).

Nederland heeft haar ambities naast het Klimaatakkoord verankerd in de door de Tweede Kamer geïnitieerde Klimaatwet. Deze wet verplicht de regering een klimaatplan op te stellen. Het klimaatplan moet de hoofdlijnen van het Nederlandse klimaatbeleid bevatten en een aantal belangrijke overwegingen, zoals wetenschappelijke inzichten en economische gevolgen van het beleid.

De energiebesparingsplicht wordt uitgebreid door ook grote energiegebruikers, inclusief deelnemende EU-ETS bedrijven, vanaf 2023 te verplichten hun energiegebruik te verduurzamen om zo de CO2-uitstoot te reduceren. Bedrijven en instellingen met een energiegebruik van 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas worden verplicht alle mogelijke energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Duurzaamheid

Bedrijven zetten in op energiebesparing, nuttig (rest)warmtegebruik, de opwekking en het gebruik van hernieuwbare energie (zon, wind, waterstof, groen gas, biomassa) en - waar nodig - de afvang en opslag (CCS) of hergebruik (CCU) van koolstof(dioxide). Het is voor VEMW van belang dat aan de randvoorwaarden wordt voldaan om op een bedrijfseconomische manier duurzaam te kunnen produceren. Met een tijdige beschikbaarheid van infrastructuur voor elektriciteit, gassen, koolstof en warmte; proces- en keteninnovaties, energiebesparing, kennisdisseminatie en marktontwikkeling (waterstof). Met een functionele balans tussen de prikkels van beprijzing (ETS, belastingen en heffingen) enerzijds en stimulering (subsidies, e.d.) anderzijds. En last but not least de rechtsbescherming van de zakelijke energiegebruikers.