Klimaat

De gevolgen van klimaatverandering zijn over de hele wereld steeds meer zichtbaar. Klimaatdoelstellingen prikkelen bedrijven om hun broeikasgas emissies te verminderen. Om aan de wet- en regelgeving te voldoen, een ‘license to operate’ te hebben in de maatschappij en de voortbrengingsketen en om kapitaal en personeel aan te kunnen trekken. VEMW is actief betrokken bij de totstandkoming en uitwerking van klimaatmaatregelen en heeft samen met ketenpartijen initiatieven genomen om te innoveren, op te schalen, te implementeren en kennis te delen. 

Nieuw in de kennisbank

Alles over klimaat
 1. Rapport EZK "Verantwoordingsonderzoek Algemene Rekenkamer"

  17 mei 2023
  Klimaat BesparingRapport
 2. Rapport CPB "Carbon costs and industrial firm performance: Evidence from international microdata"

  18 april 2023
  Klimaat Beleid en toezicht, EmissieRapport
 3. Rapport Nationaal Klimaat Platform "Richting, ruimte, rechtvaardigheid"

  12 april 2023
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 4. IBO rapport Scherpe doelen, scherpe keuzes

  16 maart 2023
  Klimaat EmissieRapport
 5. Maatwerkaanpak energie-intensieve industrie laat eerste concrete stappen zien

  27 februari 2023
  Klimaat Kamerbrief
 6. Publicatie EC "A green deal industrial plan for the net-zero age"

  31 januari 2023
  Klimaat MarktWetgevingsdocument
 7. Focus werkzaamheden ACM

  27 januari 2023
  Elektriciteit Gassen Klimaat Waterstof Warmte Markt
 8. Rapport TNO "Uitfasering fossiele technieken"

  23 januari 2023
  Klimaat EmissieRapport
 9. Rapport McKinsey "The energy transition: A region-by-region agenda for near-term action"

  15 december 2022
  Klimaat Besparing, EmissieRapport
 10. Rapport JRC "A European assessment of freshwater availability and nutrient pollution"

  14 december 2022
  Klimaat Oppervlaktewater Besparing, KwaliteitRapport
 11. Position paper VEMW "Hydrogen certifcation"

  13 december 2022
  Klimaat Waterstof Emissie, KwaliteitPositionpaper VEMW
 12. Rapporten PBL "Reflectie op cluster energiestrategieën" (CES 2.0)

  1 december 2022
  Klimaat NetwerkenRapport
 13. Kamerbrief Ministerie van LNV "Voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging uitspraak Raad van State over Porthos"

  25 november 2022
  Klimaat Emissie, KwaliteitKamerbrief
 14. Rapport Expertteam Energiesysteem 2050 "Outlook Energiesysteem 2050"

  22 november 2022
  Klimaat Besparing, EmissieRapport
 15. Rapport VNO-NCW "Energietransitie in versnelling" Wat gebeurt er in de zes industrieclusters?

  1 november 2022
  Klimaat EmissieRapport
 16. Rapport EZK "Klimaatnota 2022"

  1 november 2022
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 17. Rapport PBL "Klimaat- en energieverkenningen (KEV)"

  1 november 2022
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 18. Pleidooi "Druk de doorlooptijd"

  1 november 2022
  Klimaat VergunningRapport
 19. Rapport UNEP "Emission gas report 2022, The closing window"

  27 oktober 2022
  Klimaat Emissie
 20. Report IISD "Navigating energy transitions"

  21 oktober 2022
  Klimaat EmissieRapport
 21. Rapport Johan Remkes "Wat wel kan. Uit de impasse en een aanzet voor perspectief"

  5 oktober 2022
  Klimaat EmissieRapport
 22. Presentation Bloomberg "Energy Transition Factbook 2021"

  23 september 2022
  Elektriciteit Gassen Klimaat Waterstof MarktPresentatie
 23. Rapport BeZero "First movers: the commercial case for investing in early-stage carbon dioxide removal"

  22 september 2022
  Klimaat EmissieRapport
 24. Deltaprogramma 2023

  21 september 2022
  Klimaat Zoetwater Beleid en toezichtRapport
 25. Rapport Wbscd "Heat as a Service"

  15 september 2022
  Klimaat Warmte Rapport
 26. Effecten aanscherping fiscaal klimaatbeleid industrie Speelveldtoets 2022

  11 september 2022
  Klimaat Belastingen, Beleid en toezicht, Prijzen en tarieven, Emissie, SubsidieRapport
 27. Decarbonisation Options For The Industry Cluster Botlek/Pernis Rotterdam

  17 augustus 2022
  Klimaat EmissieRapport
 28. Rapport Nationaal Programma RES "Handreiking Regionale Energiestrategie 2.0"

  1 juli 2022
  Elektriciteit Gassen Klimaat BesparingRapport
 29. Werkgroep Extra Opgave: Rapport "Alles uit de kast"

  13 juni 2022
  Klimaat EmissieRapport
 30. Rijksoverheid: rapport Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat

  1 juni 2022
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 31. Europese Commissie REPowerEU Plan

  18 mei 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, MarktRapport
 32. Rapport Werkgroep Extra Opgave "Naar een CO2-vrij elektriciteitssysteem in 2035"

  6 mei 2022
  Elektriciteit Klimaat Emissie, LeveringRapport
 33. Meerjarenprogramma Platform Groen Gas

  1 mei 2022
  Gassen Klimaat MarktRapport
 34. Net Zero by 2050. A Roadmap for the Global Energy Sector

  1 mei 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 35. IFIEC’s position on the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

  21 april 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Emissie
 36. Rapport TNO "Een klimaatneutraal energiesysteem voor Nederland"

  21 april 2022
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 37. Gehonoreerde projecten van het Nationaal Groeifonds

  14 april 2022
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 38. Kamerbrief EZK verduurzaming industrie

  5 april 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, BesparingKamerbrief
 39. MIA Vamil Brochure en Milieulijst 2022

  22 maart 2022
  Klimaat Beleid en toezichtHandleiding
 40. Kamerbrief I&W over het Nationaal Waterprogramma 2022-2027

  21 maart 2022
  Klimaat Drinkwater Zoetwater Beleid en toezichtKamerbrief, Rapport
 41. Brief minister van EZK inzake openstelling SDE++ 2022

  18 maart 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, SubsidieKamerbrief
 42. Eindadvies basisbedragen SDE++ 2022

  11 maart 2022
  Klimaat Besparing, SubsidieRapport
 43. Rapport TNO "De Energietransitie moet sneller"

  2 maart 2022
  Klimaat EmissieRapport
 44. Report IPCC "Climate Change"

  27 februari 2022
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 45. Brief minister van EZK inzake Aanpak project Delta Corridor

  18 februari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, NetwerkenKamerbrief
 46. Rapport IRENA "Geopolitics of the energy transformation. The hydrogen factor"

  15 januari 2022
  Klimaat Waterstof NetwerkenRapport
 47. VEMW Whitepaper Internationaal klimaatbeleid

  1 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 48. VEMW Whitepaper Nationaal klimaatbeleid

  1 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 49. VEMW Whitepaper Carbon Capture and Storage (CCS)

  1 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, BesparingPositionpaper VEMW
 50. VEMW Whitepaper EU ETS

  1 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 51. VEMW Whitepaper Europees klimaatbeleid

  1 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 52. VEMW Whitepaper Subsidiëring van de energietransitie

  1 januari 2022
  Klimaat Subsidie
 53. VEMW Whitepaper Beprijzing van emissies

  1 januari 2022
  Klimaat Emissie
 54. VEMW Whitepaper Samenwerking en kennisdeling

  1 januari 2022
  Klimaat BesparingPositionpaper VEMW
 55. Rapport Uitvoeringsoverleg klimaatakkoord - tafel Elektriciteit "Inzicht extra benodigde warmtebronnen en elektriciteit warmtevoorziening gebouwde omgeving in 2030"

  24 december 2021
  Elektriciteit Gassen Klimaat BesparingRapport
 56. EC Approval of te content of a draft for the Communication re State Aid for climate, environmeltal protection and energy 2022

  21 december 2021
  Gassen Klimaat EmissieWetgevingsdocument
 57. Emissiefactor elektriciteit uit fossiel brandstoffen | Voor indirecte kostencompensatieregeling IKC-ETS

  1 november 2021
  Klimaat Emissie, SubsidieRapport
 58. Overheid moet plaats weten in energietransitie

  14 oktober 2021
  Klimaat Wet- en regelgeving
 59. Kamerbrief 2021-10-12 Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater

  12 oktober 2021
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 60. Droogte in zandgebieden van Zuid-, Midden- en Oost-Nederland

  4 oktober 2021
  Klimaat Zoetwater Rapport
 61. Europees Fit for 55 plan

  17 september 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 62. Wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies

  20 augustus 2021
  Klimaat Wet- en regelgeving, Subsidie
 63. TenneT rapport Unlocking Industrial Demand Side Response

  13 juli 2021
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, NetwerkenRapport
 64. VEMW Position Paper CCS

  15 juni 2021
  Klimaat EmissiePositionpaper VEMW
 65. Brieven minister van EZK inzake de SDE++ 2021

  8 juni 2021
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 66. Rapport "Uitbreiding EU-ETS naar Gebouwde Omgeving"

  1 juni 2021
  Klimaat EmissieRapport
 67. RVO Analyse koplopersprogramma's Klimaatakkoord Industrie

  12 mei 2021
  Klimaat Kamerbrief, Rapport
 68. IIFIEC Paper Required EU ETS upgrades for European manufacturing industry to realise Carbon Neutral Future

  1 mei 2021
  Klimaat EmissieRapport
 69. Rapport EZK "Programma Eenergiehoofdinfrastructuur, conceptnotitie rijkwijdte en detailniveau"

  26 april 2021
  Elektriciteit Gassen Klimaat NetwerkenRapport
 70. Brief ministers van EZK en LNV

  23 april 2021
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 71. Brief van de minister van EZK inzake Duurzame ontwikkeling en beleid

  23 april 2021
  Klimaat Wet- en regelgevingKamerbrief
 72. Advies Stuurgroep Extra Opgave

  21 april 2021
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 73. Rapport PWC "De energietransitie en de financiële impact voor netbeheerders"

  15 april 2021
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, Netwerken, Prijzen en tarievenRapport
 74. Rapport ministerie van Financiën: IBO Financiering Energietransitie: Beleidsmatige keuzes in kosten, prikkels en verdeling

  30 maart 2021
  Klimaat Beleid en toezicht, Netwerken, Markt, Prijzen en tarievenRapport
 75. NEA CO2-index 2020

  22 maart 2021
  Klimaat EmissieRapport
 76. Rapport groeiprojecties energie-intensieve industrie

  1 maart 2021
  Klimaat EmissieRapport
 77. PBL: Eindbedragen basisbedragen SDE++ 2021

  12 februari 2021
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 78. Rechtbank Den Haag, Klimaatzaak tegen Royal Dutch Shell

  26 januari 2021
  Klimaat EmissieGerechtelijke uitspraak
 79. VEMW Position Paper Biomassa

  1 januari 2021
  Klimaat MarktPositionpaper VEMW
 80. Wetsvoorstel CO2-heffing industrie voor de openbare consultatie

  1 januari 2021
  Klimaat Wet- en regelgeving, EmissieWetgevingsdocument
 81. Rapport Bestemming Parijs

  1 januari 2021
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 82. PBL Advies uitfasering houtige biogrondstoffen voor warmtetoepassingen

  18 december 2020
  Klimaat MarktRapport
 83. Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

  17 december 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving, EmissieWetgevingsdocument
 84. Press release EU on EU ETS 2021

  11 december 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving, EmissieRapport
 85. EZK Klimaat- en Energieverkenning 2020 en Uitvoering Urgenda-vonnis

  9 december 2020
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingKamerbrief
 86. ACM Leidraad Warmtelevering

  2 november 2020
  Klimaat Warmte Beleid en toezichtHandleiding
 87. Kabinetsreactie op het advies van de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI)

  16 oktober 2020
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, NetwerkenKamerbrief
 88. EC Commission Staff Working document: Assessment of the final national energy and climate plan of the Netherlands

  14 oktober 2020
  Klimaat Beleid en toezicht, EmissieRapport
 89. Rapport Waterstof in het Klimaatakkoord

  24 september 2020
  Klimaat Waterstof Beleid en toezichtRapport
 90. Actualisatie inzichten CO2-heffing industrie.

  15 september 2020
  Klimaat Beleid en toezicht, EmissieRapport
 91. Wet CO2-heffing industrie - Memorie van Toelichting

  15 september 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving, EmissieWetgevingsdocument
 92. Kamerbrief EZK inzake het Nationaal Groeifonds

  7 september 2020
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 93. Smart Delta Recources, Regioplan 2030-2050

  1 september 2020
  Klimaat EmissieRapport
 94. VEMW Position for Public consultation

  1 juli 2020
  Klimaat Beleid en toezicht, Emissie
 95. SER rapport Biomassa in balans Een duurzaamheidskader voor hoogwaardige inzet van biogrondstoffen

  1 juli 2020
  Klimaat EmissieRapport
 96. Report Project 6-25 Technology Validation

  1 juli 2020
  Klimaat Subsidie
 97. Kamerbrief EZK inzake Vervolg op toezeggingen gebrek aan transportcapaciteit

  20 juni 2020
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, NetwerkenKamerbrief
 98. Eindrapportage PWC Speelveldtoets 2020 i.o.v. het ministerie van EZK

  18 juni 2020
  Klimaat MarktRapport
 99. VEMW Inzicht 2 2020

  1 juni 2020
  Klimaat Netwerken, BesparingInZicht
 100. Die Nationale Wasserstoffstrategie (Duitse waterstofstrategie)

  1 juni 2020
  Gassen Klimaat Waterstof Rapport
 101. VEMW: Analyse van de emissiereductie door levering afgevangen CO2 aan de glastuinbouw

  22 mei 2020
  Klimaat EmissieRapport
 102. RVO Monitor Wind op Land 2019 (7e editie)

  7 mei 2020
  Elektriciteit Klimaat NetwerkenRapport
 103. Rapport Berenschot Kalavasta "Scenariostudie ten behoeve van de integrale infrastructuurverkenning 2030-2050

  19 april 2020
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 104. Advies Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI) aan de minister van EZK

  15 april 2020
  Klimaat NetwerkenRapport
 105. Kamerbrief EZK Routekaart Groen Gas

  30 maart 2020
  Gassen Klimaat Beleid en toezichtRapport
 106. RVO Energielijst Energie InvesteringsAftrek (EIA)

  1 maart 2020
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingRapport
 107. Candidate PCI projects in cross-border carbon dioxide (CO2) transport networks in view of preparing the 4th PCI list

  12 februari 2020
  Klimaat MarktRapport
 108. Klimaattransitie door de Nederlandse industrie - Het zesde cluster

  10 februari 2020
  Klimaat Besparing, EmissiePresentatie
 109. Shell LNG Outlook 2020-2022

  1 februari 2020
  Gassen Klimaat Rapport
 110. Regeling tot wijziging van de Regeling garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong

  17 december 2019
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Prijzen en tarieven
 111. Kamerbrief EZK inzake de Resultaten 2018 Meerjarenafspraken energie-efficiëntie MJA3 en MEE (incl.2019, en 2020)

  26 november 2019
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief, Rapport
 112. Kamerbrief EZK inzake de Duitse Klimaatplannen

  8 november 2019
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 113. EU EC Annex to amending Regulation (EU) No 347/2013

  31 oktober 2019
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingRapport
 114. EU Richtlijn Industriële emissies.pdf

  17 oktober 2019
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Emissie
 115. VEMW Inzicht 3-4 2020

  1 oktober 2019
  Klimaat Belastingen, Wet- en regelgeving, Besparing, EmissieInZicht
 116. Advies aan ministerie van Landbouw: Stikstof: Niet alles kan

  25 september 2019
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 117. Kamerbrief EZK inzake Eerste resultaten informatieplicht energiebesparing

  16 september 2019
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 118. Ifiec 2050 paper

  12 september 2019
  Klimaat Beleid en toezicht, MarktRapport
 119. Brieven GTS aan EZK inzake stikstofinzet

  20 augustus 2019
  Gassen Klimaat Beleid en toezicht, Markt
 120. Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord

  9 juli 2019
  Klimaat Belastingen, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 121. Jaarrapportage 2018 Platform BioEnergie.pdf

  4 juli 2019
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 122. Handleiding RVO "Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI)"

  3 juli 2019
  Klimaat SubsidieHandleiding
 123. Kamerbrief EZK inzake Budgettair overzicht en benodigde wet- en regelgeving Klimaatakkoord

  3 juli 2019
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 124. Klimaatwet 2019

  2 juli 2019
  Klimaat Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 125. Klimaatakkoord

  28 juni 2019
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingRapport
 126. Kamerbrief EZK gevolgen gebrek aan netcapaciteit

  28 juni 2019
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, NetwerkenKamerbrief
 127. Regeling garanties van oorsprong

  25 juni 2019
  Elektriciteit Klimaat Wet- en regelgeving
 128. Belastingen op milieugrondslag

  28 mei 2019
  Klimaat Belastingen, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 129. Brief ministerie van Financiën aan de Koning (Wet minimum CO2 -prijs elektriciteitsopwekking)

  28 mei 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving, Prijzen en tarieven, Emissie
 130. Machtigingswet Invest-NL

  21 mei 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 131. Kamerbrief Visie verduurzaming basisindustrie 2050; de keuze is aan ons

  15 mei 2019
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 132. PBL Conceptadvies SDE++ 2020 - Warmte

  6 mei 2019
  Klimaat Warmte Beleid en toezicht, SubsidieRapport
 133. Rapport CE Delft Effecten van sluiting drie extra kolencentrales

  1 mei 2019
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingRapport
 134. Kamerbrief EZK Verbreding van de SDE+ naar de SDE++

  26 april 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving, SubsidieKamerbrief
 135. Memo inzake Verantwoordelijke energiebesparing utiliteitsbouw

  23 april 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 136. Wijziging van het Activiteitenbesluit Milieubeheer i.v.m. de informatieplicht voor energiebesparende maatregelen

  15 april 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 137. Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan

  1 april 2019
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 138. IFIEC discussion paper on the Cross-sectoral Flexibility Markets

  19 maart 2019
  Klimaat Markt
 139. Rapport PWC "De effecten van een nationale heffing op broeikasgas in de industrie"

  13 maart 2019
  Klimaat EmissieRapport
 140. Kamerbrief Groeistrategie voor Nederland op de lange term

  12 maart 2019
  Klimaat EmissieKamerbrief
 141. Open brief ondernemingsraden 17 bedrijven inzake klimaat en CO2

  7 maart 2019
  Klimaat Emissie
 142. VEMW Inzicht 1 2019

  1 maart 2019
  Klimaat Grondwater BesparingInZicht
 143. Rapport Vivet Voorstellen om de informatievoorziening energietransitie te verbeteren

  25 februari 2019
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 144. Wetsvoorstel Minimumprijs CO2

  1 januari 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving, EmissieWetgevingsdocument
 145. Europese richtlijnen Energie-efficiency 2030 en Hernieuwbare Energie 2030

  11 december 2018
  Klimaat Wet- en regelgeving
 146. Wetsvoorstel Verbod en Kolen en Memorie van toelichting

  1 augustus 2018
  Elektriciteit Gassen Klimaat Wet- en regelgeving
 147. Report SKY Shell scenarios

  1 maart 2018
  Klimaat BesparingRapport
 148. Rapport McKinsey "Energy transition mission impossible for industry"

  4 oktober 2017
  Klimaat EmissieRapport
 149. Rapport VEMW "Decision on the industrial energy transition"

  13 april 2017
  Klimaat EmissieRapport
 150. Rapport Quintel "De toekomst van de Nederlandse energie-intensieve industrie"

  8 maart 2017
  Klimaat MarktRapport
 151. VEMW visiedocument Duurzaam ondernemen met betaalbaar water

  13 oktober 2016
  Afvalwater Klimaat Grondwater Industriewater Koelwater Proceswater Zoetwater Zuivering Markt
 152. Rapport VEMW 'Samen op weg naar minder'

  16 juni 2016
  Klimaat EmissiePositionpaper VEMW, Rapport
 153. Report Fertilizers Europe: Critical review of a recent report on cost pass-through and carbon leakage

  17 februari 2016
  Klimaat EmissieRapport
 154. Rapport EZK "Transitie naar duurzaam"

  16 januari 2016
  Elektriciteit Gassen Klimaat Warmte Beleid en toezichtRapport
 155. Energierapport 2016

  1 januari 2016
  Klimaat BesparingRapport
 156. COP 21 Akkoord

  12 december 2015
  Klimaat Beleid en toezicht, Besparing, Emissie
 157. VEMW visiedocument water om duurzaam te ondernemen

  9 januari 2015
  Afvalwater Klimaat Drinkwater Grondwater Industriewater Koelwater Proceswater Zoetwater
 158. EU ETS Handboek (Engelse taal)

  1 januari 2015
  Klimaat Beleid en toezicht, Emissie
 159. SER Energieakkoord voor duurzame groei

  1 september 2013
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 160. Groenboek Europese Commissie

  27 maart 2013
  Klimaat Beleid en toezichtRapport

Laatste nieuws

 1. Industrie verwacht 15 procent meer te investeren in 2023

  24 mei 2023
  Klimaat Markt, Besparing, Emissie
 2. Minister weet niet of Nederland voldoende energie bespaart

  23 mei 2023
  Klimaat Besparing
 3. Rijksoverheid start website over kernenergie in Nederland

  22 mei 2023
  Elektriciteit Klimaat Markt, Emissie
 4. Filevorming op de elektriciteitsnetten neemt schrikbarend toe

  9 mei 2023
  Klimaat Beleid en toezicht, Netwerken
 5. Europese ETS-bedrijven stoten 40 procent minder CO2 uit

  5 mei 2023
  Klimaat Beleid en toezicht, Emissie
 6. Verduurzaming industrie vereist toegang tot voldoende en betaalbare hernieuwbare elektriciteit

  25 april 2023
  Elektriciteit Klimaat Markt, Levering
 7. Industrie in Limburg zet forse stappen in de transitie

  24 april 2023
  Klimaat Besparing, Emissie
 8. IBO maatregelen moeten klimaatdoel 2030 realiseerbaar maken

  19 april 2023
  Klimaat Beleid en toezicht
 9. Europees Parlement stemt in met klimaatpakket Fit-for-55

  18 april 2023
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving
 10. Historische daling CO2-uitstoot door industrie

  17 april 2023
  Klimaat Emissie
 11. Duurzaam concurrentievermogen industrie moet verbeterd worden

  17 maart 2023
  Klimaat Beleid en toezicht, Markt
 12. VEMW: rapport over aanvullend normerend en beprijzend klimaatbeleid biedt weinig oplossingen

  16 maart 2023
  Klimaat Beleid en toezicht
 13. Ruim 270 mln euro voor verduurzaming industrie en energie-innovatieprojecten

  8 maart 2023
  Klimaat Emissie, Subsidie
 14. Maatwerkaanpak energie-intensieve industrie laat eerste concrete stappen zien

  1 maart 2023
  Klimaat Besparing, Emissie, Vergunning
 15. SDE++ subsidieronde voor 2023 aangekondigd

  22 februari 2023
  Klimaat Emissie, Subsidie
 16. Bijdrage elektrificatie industriële warmtevraag aan vollopen netten

  15 februari 2023
  Elektriciteit Klimaat Netwerken, Markt, Besparing
 17. Tijdige beschikbaarheid randvoorwaarden industrietransitie ongewis

  10 februari 2023
  Klimaat Besparing, Emissie
 18. ACM legt in 2023 focus op uitdagende energiemarkt

  26 januari 2023
  Elektriciteit Gassen Klimaat Beleid en toezicht, Markt
 19. Netbeheerders moeten meer rekening houden met ontwikkelingen energietransitie

  25 januari 2023
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, Netwerken
 20. Meer geld overheid voor energiezuinige en milieuvriendelijke investeringen van bedrijven in 2023

  6 januari 2023
  Klimaat Belastingen, Besparing, Subsidie
 21. Oproep deelname aan VEMW PPA Consortium

  22 december 2022
  Klimaat Levering
 22. Nederland moet beter worden voorbereid op extreme neerslag

  21 december 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 23. VEMW Windconsortium zet na HKW-gunning in op nieuwe kansen verduurzaming energiegebruik

  15 december 2022
  Elektriciteit Klimaat Markt, Emissie, Vergunning
 24. Voorlopig en voorwaardelijk akkoord CBAM

  15 december 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Emissie
 25. Stikstofheffing grootste uitstoters industrie moet effectief en proportioneel zijn

  28 november 2022
  Klimaat Emissie, Vergunning
 26. CertQ en Vertogas gaan certificatie krachten bundelen

  21 november 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, Emissie
 27. CO2-efficiëntie EU-ETS-bedrijven in Nederland licht verbeterd

  16 november 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, Emissie
 28. Uniek VEMW Windconsortium zet in op volgende kans verduurzaming energiegebruik

  10 november 2022
  Elektriciteit Klimaat
 29. Regering zet in op Nationaal Programma Verduurzaming Industrie

  10 november 2022
  Klimaat Besparing, Emissie
 30. Percentage milieu-investeringen van bedrijven neemt toe

  7 november 2022
  Klimaat Markt, Emissie
 31. VEMW: crisis hoofd bieden met mix acute, dringende en structurele maatregelen

  3 november 2022
  Elektriciteit Gassen Klimaat Beleid en toezicht, Markt
 32. Emissiereductie houdt hogere klimaatambitie niet bij

  2 november 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, Emissie
 33. Belangstelling voor verduurzaming industrieel energiegebruik neemt toe

  18 oktober 2022
  Elektriciteit Klimaat Waterstof Besparing, Emissie
 34. Deltaprogramma 2023: grotere opgaven vragen om versnelling

  21 september 2022
  Klimaat Zoetwater Beleid en toezicht
 35. VEMW: zorgwekkend weinig aandacht voor zorgen en noden industrie

  21 september 2022
  Elektriciteit Gassen Klimaat Beleid en toezicht
 36. Tijdige ontwikkeling kabinetsvoorstel Wind op Zee belangrijk voor industrietransitie

  20 september 2022
  Elektriciteit Klimaat Waterstof
 37. Laat verduurzaming industriële assets hand in hand gaan met vergroting flexibiliteit!

  8 september 2022
  Elektriciteit Klimaat Prijzen en tarieven, Besparing
 38. Een op de 7-8 WKO opslagsystemen functioneert niet zonder problemen

  31 augustus 2022
  Klimaat Warmte Wet- en regelgeving, Kwaliteit
 39. CCS en waterstofprojecten cruciaal voor Rotterdamse haven

  26 augustus 2022
  Klimaat Waterstof Netwerken, Emissie
 40. Continuering Indirecte Kostencompensatie (IKC) nodig voor gelijk speelveld

  25 augustus 2022
  Elektriciteit Klimaat Emissie
 41. Warmte uitkoppeling krijgt momentum en blijft weg van lange adem

  14 juli 2022
  Klimaat
 42. ACM extra alert op handel met voorkennis groothandelsmarkten energie

  13 juli 2022
  Elektriciteit Gassen Klimaat Markt
 43. Beschikkingen SDE++ 2021 bekendgemaakt

  4 juli 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 44. De minister neemt vervolgstappen in realisatie waterstofmarkt

  30 juni 2022
  Gassen Klimaat Beleid en toezicht, Markt
 45. Inzet wind- en zonne-energie fors gestegen in 2021

  29 juni 2022
  Elektriciteit Klimaat Netwerken
 46. Noodmaatregelen tegen congestie voor zuidelijke provincies lossen probleem niet op

  23 juni 2022
  Elektriciteit Klimaat Netwerken
 47. 16 Miljard voor wind op zee fase 2 verdisconteerd in nettarieven

  23 juni 2022
  Elektriciteit Klimaat Netwerken
 48. Industrie in startblokken voor elektrificatie van energiebehoefte

  17 juni 2022
  Klimaat
 49. Overheid legt in het PES zijn visie op toekomstige energievoorziening op

  14 juni 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 50. Beleidsprogramma Klimaat brengt niet gewenste duidelijkheid

  3 juni 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 51. Meerjarenprogramma Groen Gas moet 2 bcm opleveren in 2030

  2 juni 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 52. Europese commissie bemoeilijkt realisatie waterstofdoelstelling

  24 mei 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 53. REPowerEU: een ambitieuze strategie om te stoppen met import van Russische fossiele grondstoffen

  23 mei 2022
  Gassen Klimaat Beleid en toezicht
 54. VEMW Wind Consortium, Brookfield en SSE Renewables bundelen krachten in Windpark Hollandse Kust West

  19 mei 2022
  Elektriciteit Klimaat
 55. Duurzaamheidsinitiatieven geven textielsector nieuwe impuls

  18 mei 2022
  Klimaat
 56. HyNetherlands ontwikkelt duurzame waterstof waardeketen

  10 mei 2022
  Klimaat
 57. Inspiratietours voorzien in expertisedeling CO2-reductie

  26 april 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 58. Groene waterstof en duurzame collectieve warmtesystemen krijgen impuls

  15 april 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 59. Procesbeheersing is sleutel bij energiebesparing

  13 april 2022
  Klimaat
 60. Minister EZK schetst de wortels en stokken voor verduurzaming van de industrie

  6 april 2022
  Klimaat Wet- en regelgeving
 61. Subsidiebudget SDE++ fors verhoogd naar 13 mrd euro

  23 maart 2022
  Klimaat Wet- en regelgeving
 62. Uitstoot broeikasgassen met 7 procent gedaald t.o.v. 2019

  17 maart 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 63. Mededingingswet biedt ruimte voor gezamenlijke inkoop windenergie

  1 maart 2022
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht
 64. Omzet industrie stijgt 14 procent over 2021

  21 februari 2022
  Klimaat
 65. Bedrijven zetten in op forse reductie carbon footprint van plastics

  15 februari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 66. Klimaatambitie vereist concrete stappen van minister Jetten

  14 februari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 67. Dubbel betalen voor koolstof in combinatie met historisch hoge energieprijzen fnuikend voor concurrentiepositie bedrijven

  8 februari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 68. Netbeheerders en producenten presenteren plan ‘Snel het net op’

  1 februari 2022
  Elektriciteit Klimaat Wet- en regelgeving
 69. Ketenbenadering levert veel meer op dan focus op louter schoorsteenemissies

  19 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 70. Grootgebruikers ‘Groningen’ gas doen alles aan realisatie ombouw

  13 januari 2022
  Gassen Klimaat Beleid en toezicht
 71. Nieuwe Warmtewet nog verder vertraagd

  12 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 72. Europese Commissie publiceert voorstel duurzame gas- en waterstofmarkt

  20 december 2021
  Gassen Klimaat Beleid en toezicht
 73. Nieuw kabinet scherpt klimaatdoelen aan voor vergroening industrie

  17 december 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 74. Nieuw kabinet zet hard in op vergroening industrie

  16 december 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 75. Warmtepomp begint zijn plek te vinden in de procesindustrie

  15 december 2021
  Klimaat
 76. Energie-efficiëntie industrie kán snellere bijdrage aan klimaatdoel leveren

  9 december 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 77. Industrie toont grote belangstelling voor SDE++ om verduurzaming te gaan realiseren

  7 december 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 78. Concept investeringsplannen netbeheerders onvoldoende voor de energietransitie

  30 november 2021
  Klimaat Netwerken
 79. Elektrische boiler in industrie biedt operationele flexibiliteit en netwerkstabiliteit

  24 november 2021
  Klimaat
 80. Hergebruik aardgasleidingen voor waterstoftransport biedt perspectieven

  19 november 2021
  Gassen Klimaat Netwerken
 81. Nederland kleurt rood door gebrek transportcapaciteit elektriciteitsnetten

  12 november 2021
  Elektriciteit Klimaat Netwerken
 82. Bouw stikstoffabriek in Zuidbroek vertraagd

  10 november 2021
  Gassen Klimaat Beleid en toezicht
 83. North Sea Port toont ambities hernieuwbare energie

  4 november 2021
  Elektriciteit Klimaat Netwerken
 84. Gasunie en TenneT lanceren CO2-monitor

  3 november 2021
  Elektriciteit Klimaat Netwerken
 85. Uitvoering Nederlands klimaatbeleid komt op stoom mede dankzij de industrie

  28 oktober 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 86. Garanties van oorsprong groen gas opgenomen in EU-ETS

  15 oktober 2021
  Gassen Klimaat
 87. Groot elektrificatie potentieel industrie vraagt om stappen van overheid en netbeheerders

  14 oktober 2021
  Klimaat
 88. Belang consument gaat vóór het belang van de overheid in energietransitie

  14 oktober 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 89. Inzet hernieuwbare energie uit biomassa stijgt met 10 procent

  30 september 2021
  Klimaat
 90. Besparingspotentieel drinkwatergebruik grootgebruikers beperkt

  27 september 2021
  Klimaat
 91. Proef ondergrondse waterstof opslag geslaagd

  17 september 2021
  Gassen Klimaat Netwerken
 92. Uitstoot broeikasgassen gestegen met aantrekken economie

  16 september 2021
  Klimaat
 93. Bijdrage Nobian aan demand side response t.b.v. stabiliteit stroomnet

  9 september 2021
  Elektriciteit Klimaat
 94. Uniper en Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelen 100 MW elektrolysefabriek

  7 september 2021
  Gassen Klimaat
 95. Platform Verduurzaming Industrie bundelt steeds meer kennis en expertise

  31 augustus 2021
  Klimaat
 96. Aanpassing subsidieregeling gericht op reductie CO2-emissies industrie

  23 augustus 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 97. Gevaarlijke klimaatverandering noopt tot urgente uitvoering maatregelen

  10 augustus 2021
  Klimaat
 98. Onderzoek brengt potentieel Demand Side Response in beeld

  15 juli 2021
  Elektriciteit Klimaat
 99. Concretisering Europees klimaatbeleid kan bijdrage geven aan gelijk speelveld

  14 juli 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 100. Samenwerking, draagvlak en commitment dé bronnen voor realisatie energietransitie

  9 juli 2021
  Klimaat
 101. Onzekerheden en onduidelijkheden over uitwerking CBAM-regulering

  2 juli 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 102. Voldoende potentieel om klimaatdoelen industrie te realiseren

  1 juli 2021
  Klimaat
 103. Wetsvoorstel minimum CO₂-prijs elektriciteitsproductie aangenomen

  23 juni 2021
  Elektriciteit Klimaat Wet- en regelgeving
 104. Grote potentie voor CCS in Nederland

  21 juni 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 105. Voldoende potentieel om vraag naar klimaatneutrale waterstof in Europa in 2050 te dekken

  17 juni 2021
  Gassen Klimaat Markt
 106. CO2-uitstoot EU-ETS bedrijven met 11,5 procent gedaald

  16 juni 2021
  Klimaat
 107. VEMW bezorgd over regievoering en besluitvorming energietransitie

  14 juni 2021
  Klimaat Netwerken
 108. EZK stelt 4,6 mrd euro SDE++ subsidie beschikbaar

  9 juni 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 109. Ontwikkeling Routekaart 2040 voor Wind op Zee stap voor elektrificatie industrie

  7 juni 2021
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht
 110. Grootschalige energieopslag cruciaal voor energietransitie

  4 juni 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 111. Waterstofbeurs ‘HyXchange’ stap dichterbij gekomen

  2 juni 2021
  Gassen Klimaat Markt
 112. Aandeel hernieuwbaar in energieverbruik in 2020 ruim 11 procent

  1 juni 2021
  Klimaat
 113. Grote klimaatdoelen 2030 ambitieus én haalbaar

  31 mei 2021
  Klimaat
 114. Rechter: VN Klimaatakkoord Parijs verplicht bedrijven rechtstreeks emissies snel te reduceren

  27 mei 2021
  Klimaat Wet- en regelgeving
 115. Pilot tijdsgebonden certificering groene stroom

  25 mei 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 116. Nieuwe buisleidingen bieden kansen voor verduurzaming, veiligheid en koppeling

  20 mei 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 117. IEA legt met energie routekaart 2050 vinger op gevoelige plek

  18 mei 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 118. Ondersteuning CCS-project cruciaal voor Nederland

  10 mei 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 119. Uitstoot ETS bedrijven daalt in 1 jaar met 11,5%

  7 mei 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 120. Elektrolyse sleuteltechnologie voor de energietransitie

  30 april 2021
  Elektriciteit Gassen Klimaat Beleid en toezicht
 121. Voorlopig Europees akkoord over 55 procent CO2-reductie in 2030

  22 april 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 122. EsCo's kunnen belangrijke partner zijn om CO2 te reduceren

  15 april 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 123. Transitie naar duurzaam wordt zichtbaar in elektriciteitsmix

  12 april 2021
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht
 124. Totale energiegebruik Nederland voor eerst in 30 jaar onder 3.000 PJ

  7 april 2021
  Klimaat Markt
 125. Industriële warmtepomp begonnen aan voorzichtige opmars

  2 april 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 126. Industriële waterstofinitiatieven moeten CO2-emissies fors reduceren

  1 april 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 127. Industrie vliegwiel voor verduurzaming samenleving

  26 maart 2021
  Klimaat Markt
 128. Nederlandse industrie moet stappen maken om bij Europese top te horen

  25 maart 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 129. Klimaatuitdagingen leiden tot nieuwe samenwerkingen en businessmodellen

  24 maart 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 130. Infrastructuur essentiële sleutel in realisatie transitie

  22 maart 2021
  Klimaat Beleid en toezicht, Netwerken
 131. Groen gasproductie heeft boost nodig

  16 maart 2021
  Gassen Klimaat
 132. Stikstofwet nu ook door de Senaat geaccordeerd

  10 maart 2021
  Klimaat Wet- en regelgeving
 133. VEMW verkiezingsdebat maakt transitie keuzes duidelijk

  3 maart 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 134. SDE++ in 2021 verbreed met nieuwe categorieën

  25 februari 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 135. Energiewet moet marktwerking faciliteren

  17 februari 2021
  Elektriciteit Gassen Klimaat Wet- en regelgeving
 136. Fieldlab Industrial Electrification van start gegaan

  12 februari 2021
  Klimaat
 137. Klimaatbeleid moet uitstoot CO2 als leidend uitgangspunt nemen

  10 februari 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 138. Groningen moet koploper duurzame energie met sterke regionale economie worden

  5 februari 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 139. Klimaat inspanning moet omhoog, maar manier waarop is afhankelijk van uitwerking Europese wetgeving

  1 februari 2021
  Klimaat Wet- en regelgeving
 140. Aanvragen eerste openstellingsronde SDE++ gepubliceerd

  15 januari 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 141. Marktconsultatie subsidieregeling waterstofproductie via elektrolyse

  14 januari 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 142. Energiewet 1.0 moet energietransitie gaan faciliteren

  7 januari 2021
  Elektriciteit Gassen Klimaat Wet- en regelgeving
 143. Productie duurzame energie stijgt met kwart in één jaar

  23 december 2020
  Klimaat
 144. PBL: houtige biomassa nodig als overbruggingstechnologie warmtevoorziening

  21 december 2020
  Klimaat
 145. Belangrijke rol waterstof in verduurzaming industrie

  16 december 2020
  Gassen Klimaat Markt
 146. Gevolgen aanscherping klimaatdoelen 2030 door Europese Raad nog allerminst duidelijk

  14 december 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 147. Energiebesparingsplicht wordt verbreed naar CO2-reductiemaatregelen

  11 december 2020
  Elektriciteit Gassen Klimaat Wet- en regelgeving
 148. Meer actie op stikstofdossier biedt kansen voor klimaat

  10 december 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 149. Minister Wiebes presenteert blauwdruk wind op zee en systeemintegratie

  8 december 2020
  Elektriciteit Klimaat Wet- en regelgeving
 150. Verduurzaming industriële warmtevraag belangrijk onderdeel industrietransitie

  2 december 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 151. Rol Tweede Kamer in versnelde realisatie infrastructuur voor energietransitie

  25 november 2020
  Klimaat Netwerken, Wet- en regelgeving
 152. Uitdaging om CO2-reductie instrumenten beter op praktijk aan te laten sluiten

  11 november 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 153. Groei in investeringen in hernieuwbare energie, besparing en netwerken zet door

  4 november 2020
  Klimaat
 154. PBL: 2030 klimaatdoelen nog niet in zicht

  2 november 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 155. Verduurzaming industriële clusters vraagt om essentiële randvoorwaarden en nieuw beleid

  23 oktober 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 156. Kabinetsreactie TIKI-advies roept vragen op:

  19 oktober 2020
  Klimaat Netwerken
 157. Zó werkt energie in Nederland’ van start

  15 oktober 2020
  Elektriciteit Gassen Klimaat
 158. Groei ICT-sector stimulans voor groei groene stroom

  13 oktober 2020
  Elektriciteit Klimaat Markt
 159. Nieuw platform Verduurzaming Industrie online

  12 oktober 2020
  Klimaat
 160. Ørsted en Yara willen 100 MW waterstof elektrolyser bouwen in Zeeland

  6 oktober 2020
  Klimaat Markt
 161. Beurs moet waterstofmarkt aanjagen

  1 oktober 2020
  Klimaat Markt
 162. Voorlopige fiscale maatregelen ODE gepubliceerd

  21 september 2020
  Klimaat Belastingen
 163. VEMW: aanscherping CO2-reductiedoelen vragen om flankerend beleid

  16 september 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 164. CO2 uitstoot met ruim 20 procent gedaald in tweede kwartaal

  15 september 2020
  Klimaat
 165. Kabinet gaat met Nationaal Groeifonds toekomstig groeivermogen versterken

  8 september 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 166. Samenwerking in plaats van klassenstrijd sleutel tot duurzame samenleving

  28 augustus 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 167. Aandeel hernieuwbare warmte gestegen naar 7 procent

  27 augustus 2020
  Klimaat
 168. Nederlandse industrie emitteert CO2 op niveau van beste 10 procent van Europa

  25 augustus 2020
  Klimaat
 169. Openstelling Europees Innovatiefonds voor baanbrekende koolstofreductie projecten

  15 juli 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 170. Inzet biomassa nodig om Nederland te verduurzamen

  9 juli 2020
  Klimaat
 171. Persbericht: Innovatie kan zorgen voor forse CO2 reductie

  7 juli 2020
  Klimaat
 172. Industrie kan 3 Mton CO2 in 5 jaar reduceren door innovatieve energiebesparing

  7 juli 2020
  Klimaat
 173. Onzekerheden rond uitvoering SDE++ moeten snel weggenomen worden

  6 juli 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 174. Nuance in debat en consistentie in biomassabeleid nodig

  3 juli 2020
  Klimaat
 175. Persbericht: Wind Meets Industry legt het missende puzzelstukje

  1 juli 2020
  Klimaat
 176. VEMW, NWEA, Energie-Nederland en TKI Energie presenteren gezamenlijke actieagenda Wind Meets Energy

  1 juli 2020
  Elektriciteit Klimaat Markt
 177. Doelstelling Wind op Land in 2020 mogelijk voor 75 procent gehaald

  30 juni 2020
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht
 178. CO2-uitstoot in Nederland 8,7 procent lager in Q1-2019

  26 juni 2020
  Klimaat
 179. Update stimulering hernieuwbare energie en CO₂-reductie

  25 juni 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 180. EC wil integratie waterstof in pan-Europese energievoorziening

  24 juni 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 181. Nieuwe spelregels beogen collectieve warmtevoorziening te bevorderen

  23 juni 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 182. Regionale Energie Strategieën bieden kansen voor doelmatige realisatie Klimaatakkoord

  17 juni 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 183. EZK, Gasunie en TenneT onderzoeken inzet landelijk gasnet voor de ontwikkeling van waterstofinfrastructuur

  16 juni 2020
  Elektriciteit Gassen Klimaat Netwerken
 184. Duitsland lanceert ambitieus waterstofprogramma

  11 juni 2020
  Klimaat
 185. Europese Commissie stelt Innovation Fund zomer 2020 open

  29 mei 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 186. Kabinet: lastenverzwaring CO2-heffing verschuiven naar 2e helft Klimaatakkoord periode

  27 mei 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 187. Verduurzaming basisindustrie biedt kansen voor Nederland

  18 mei 2020
  Klimaat Markt
 188. TIKI advies voor realisatie klimaatbestendige energie-infrastructuur

  13 mei 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 189. Energiebalans verschuift van kolen naar aardgas

  12 mei 2020
  Klimaat Markt
 190. Consultatie over eisen en vrijstellingen energie-audit

  11 mei 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 191. VEMW: inrichting waterstof markt biedt kansen voor industrie

  7 mei 2020
  Gassen Klimaat Markt
 192. VEMW: stel industrie in staat noodzakelijke CO2-reductie investeringen te doen

  23 april 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 193. Kabinet beoordeelt de Europese industriestrategie

  22 april 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 194. Aanpassingen in regeling indirecte kostencompensatie ETS

  20 april 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 195. CO2-uitstoot EU-ETS bedrijven verder gedaald

  17 april 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 196. Klimaatneutrale energiescenario’s moeten inzicht geven in netinvesteringsbehoeften tot 2050

  16 april 2020
  Klimaat Netwerken
 197. Na Omgevingswet nu ook RESsen en CO2-heffing uitgesteld

  10 april 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 198. Kabinet presenteert ambitieuze waterstofvisie voor Nederland

  31 maart 2020
  Gassen Klimaat Beleid en toezicht
 199. Prijs emissierechten ruim 30 procent gedaald in week tijd

  23 maart 2020
  Klimaat Prijzen en tarieven
 200. EC stelt €1 mrd beschikbaar voor grensoverschrijdende energie infrastructuur

  19 maart 2020
  Klimaat Netwerken
 201. Afry onderzoek: onzekere toekomst subsidievrije windparken

  6 maart 2020
  Elektriciteit Klimaat
 202. Europese Klimaatwet gepubliceerd

  5 maart 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 203. Productie groene elektriciteit in stroomversnelling

  4 maart 2020
  Elektriciteit Klimaat Markt
 204. NEa keert 40,5 mln emissierechten uit aan Nederlandse bedrijven

  3 maart 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 205. Gasunie, Groningen Seaports en Shell lanceren ambitieus waterstof ketenproject

  28 februari 2020
  Klimaat Markt
 206. Kabinet kondigt eerste ronde verbrede SDE++ aan

  18 februari 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 207. Innovatie maakt schaalvergroting wind op zee mogelijk

  14 februari 2020
  Elektriciteit Klimaat
 208. Nederlandse CCUS-projecten in aanmerking voor Europese subsidie

  13 februari 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 209. Samenwerking in de energie- en stoffenketen versnelt en versterkt transitie

  11 februari 2020
  Klimaat
 210. Athos-project in trek bij potentiële samenwerkingspartners

  6 februari 2020
  Gassen Klimaat
 211. Groene waterstof krijgt belangrijke boost in Nederland

  22 januari 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 212. Europese financiering voor eerlijke transitie

  17 januari 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 213. RVO stelt DEI+ subsidieregeling 2020 per 15 januari open

  9 januari 2020
  Klimaat Markt
 214. Ruim 44.000 bedrijven voldoen aan Informatieplicht Energiebesparing

  18 december 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 215. Beheersen legionella-risico’s in waterzuiveringsinstallaties vereist opbouw van kennis

  18 december 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 216. Minister Wiebes wil energie-efficiëntie maatregelen na 2020 doorzetten

  12 december 2019
  Klimaat
 217. Europese Commissie presenteert ambitieuze maatregelen in Green Deal

  11 december 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 218. Grote schakering in schaal- en ambitieniveau bij uitvoering klimaatmaatregelen

  2 december 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 219. Doelstellingen convenanten liggen op koers

  28 november 2019
  Klimaat
 220. Europese Green Deal moet samenhangen industrie, onderzoek en financiering

  26 november 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 221. Europese broeikasgasuitstoot met 2% gedaald vorig jaar

  21 november 2019
  Klimaat
 222. Overheid gaat risicovolle activiteiten ondernemingen faciliteren

  20 november 2019
  Klimaat Markt
 223. Ontnuchterende klimaatboodschap IEA World Energy Outlook

  15 november 2019
  Klimaat Markt
 224. Samenwerking energietransitie Nederland en Duitsland krijgt vorm

  14 november 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 225. Minister overweegt verplichting gegevensverstrekking energiebesparing

  12 november 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 226. Samenwerken aan transitie levert nieuwe waardeketens op

  8 november 2019
  Klimaat Markt
 227. Lef, doorzetten, samenwerken en vertrouwen zetten visie om in daadwerkelijke CO2-reductie

  5 november 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 228. KEV 2019: klimaatdoelstellingen 2020 waarschijnlijk niet gehaald

  4 november 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 229. RVO stelt najaarsronde SDE+ subsidie open

  30 oktober 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 230. IMO resolutie slecht barrière voor grensoverschrijdende CCS

  15 oktober 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 231. Minister stelt Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie in

  14 oktober 2019
  Klimaat Netwerken
 232. Partijen bundelen data voor energietransitie

  11 oktober 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 233. Potentieel voor CO2-infrastructuur (CCUS) Noordzeekanaalgebied

  3 oktober 2019
  Klimaat Netwerken
 234. Forse achterstand informatieplicht energiebesparing

  24 september 2019
  Elektriciteit Gassen Klimaat Beleid en toezicht
 235. Toename belastingdruk bedrijfsleven door verhoging en verschuiving tarieven

  18 september 2019
  Klimaat Belastingen
 236. Nieuwe Europese Commissie wil meer klimaatambitie van alle sectoren

  16 september 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 237. Droogte 2019: grote verschillen tussen laag en hoog Nederland

  10 september 2019
  Klimaat
 238. Veel vragen bij invoering Full Disclosure elektriciteit

  9 september 2019
  Elektriciteit Klimaat Wet- en regelgeving
 239. Kabinet consulteert Klimaatplan en INEK-rapportage

  3 september 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 240. SDE++ moet niet aan haar doel voorbijschieten

  2 september 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 241. Regeling Versnelde Klimaatinvesteringen in de Industrie opengesteld.

  1 augustus 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 242. Markconsultatie nieuwe subsidieregeling SDE++ voor CO₂-reductie geopend

  29 juli 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 243. Bijna 100 procent biomassa voor energie uit reststromen

  15 juli 2019
  Elektriciteit Klimaat
 244. Vattenfall bouwt tweede windpark op zee zonder subsidie

  11 juli 2019
  Elektriciteit Klimaat
 245. Uitstoot binnen EU ETS gedaald met 3,9% in 2018

  5 juli 2019
  Klimaat
 246. Wijzigingsregeling Full Disclosure gepubliceerd

  3 juli 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 247. Klimaatakkoord wordt politiek akkoord

  1 juli 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 248. Bedrijven investeren bijna 4,4 mrd euro in groene technieken

  28 juni 2019
  Klimaat Belastingen
 249. Transitie vraagt coherent industrie- en energiebeleid

  25 juni 2019
  Klimaat Markt
 250. Opbrengst emissiehandel 2018 meer dan half miljard euro

  20 juni 2019
  Klimaat
 251. Reactie industrie op doorrekeningen PBL en PWC

  19 juni 2019
  Klimaat
 252. Aandeel hernieuwbaar in dekking warmtebehoefte stijgt naar 6 procent

  17 juni 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 253. Informatieplicht Energiebesparing: deadline 1 juli 2019!

  29 mei 2019
  Elektriciteit Gassen Klimaat Wet- en regelgeving
 254. Duidelijkheid verantwoordelijkheid energiebesparing utiliteitsbouw

  22 mei 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 255. Aanscherping voorschriften emissies grote stookinstallaties

  20 mei 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 256. CE Delft toont effecten sluiting 3 extra kolencentrales in 2020

  14 mei 2019
  Elektriciteit Klimaat Wet- en regelgeving
 257. Marktconsultatie emissiereductie subsidie SDE++ 2020

  10 mei 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 258. Emissie-intensiteit in 3 jaar met 10 procent afgenomen

  9 mei 2019
  Klimaat
 259. Verbreding SDE+ regeling belangrijk instrument klimaatpakket

  2 mei 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 260. Vraagtekens bij doorrekening plannen voor generieke CO2-heffing

  25 april 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 261. Brexit heeft effecten op uitkomsten EU-ETS

  18 april 2019
  Klimaat Markt
 262. Staat van de EU Energie Unie gepubliceerd

  10 april 2019
  Klimaat
 263. Overheid wil informatievoorziening energietransitie verbeteren

  8 april 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 264. Transitie vereist systeemintegratie en samenwerkingsverbanden

  5 april 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 265. SDE++ geeft industrie investeringsmogelijkheden CO₂- arme technologie

  3 april 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 266. RVO publiceert reeks subsidies Topsector Energie

  27 maart 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 267. Wetsvoorstel verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

  21 maart 2019
  Elektriciteit Klimaat Wet- en regelgeving
 268. Verstandige CO2-beprijzing kán doelmatig zijn afhankelijk van uitvoering

  15 maart 2019
  Klimaat Markt
 269. PBL: voorgestelde maatregelen goede basis voor Klimaatakkoord!

  13 maart 2019
  Klimaat
 270. Werknemers industrie roeren zich in klimaatdebat

  7 maart 2019
  Klimaat Markt
 271. Europese Commissie presenteert Innovatiefonds

  6 maart 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 272. Europese Commissie publiceert nationale klimaatplannen

  4 maart 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 273. RVO opent SDE+ voorjaarsronde 2019

  28 februari 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 274. RVO opent regelingen innovatie gericht op CO2-uitstootreductie

  26 februari 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 275. Porthos zet volgende stap in CCS-project Rotterdam

  20 februari 2019
  Klimaat Netwerken
 276. Bonus-malus regeling industriële CO2-reductie beproefd middel

  18 februari 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 277. VEMW informeert leden over ontwerp Klimaatakkoord

  11 februari 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 278. Belang WKK moet plaats krijgen in uitwerking Klimaatakkoord

  6 februari 2019
  Klimaat
 279. RVO opent DEI+ innovatiesubsidie CO2-reductie

  5 februari 2019
  Klimaat Netwerken
 280. Inlossen waterstofbelofte vereist kostprijsverlaging en beschikbaarheid

  25 januari 2019
  Gassen Klimaat
 281. Veel veranderingen in toewijzing gratis emissierechten

  24 januari 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 282. Ontwikkeling groene waterstof bereikt volgend niveau

  17 januari 2019
  Elektriciteit Klimaat
 283. Klimaatakkoord moet verleiden tot investeringen in Nederland

  15 januari 2019
  Klimaat

Aankomende activiteiten

 1. VEMW Basiscursus Elektriciteit en Gas 2023

  Elektriciteit Gassen Klimaat

Hoofdinhoud klimaat

Internationaal Klimaatbeleid

De Europese Unie heeft zich gecommitteerd aan de klimaatdoelstellingen die in Parijs (VN Klimaatconferentie 2015) zijn afgesproken. Daaruit voortvloeiend heeft de Europese Commissie beleidskaders neergezet met een zogenaamde Green Deal, en een Fit-for-55 pakket waarmee 12 bestaande Europese reguleringen zijn/worden aangepast en 3 nieuwe opgetuigd. VEMW is actief betrokken lid van de Europese koepelorganisatie IFIEC Europe (International Federation of Industial Energy Consumers).

Nederlands Klimaatbeleid

De nationale invulling van het Europese beleidskader heeft zijn beslag gekregen in een Klimaatwet, een Klimaatakkoord, een CO2-heffing voor de ca. 300 bedrijven die in het EU-ETS zitten en een Energiebesparingswet voor EU-ETS bedrijven. VEMW heeft in 2016 een visiedocument opgesteld getiteld ‘Samen op weg naar minder’ (lees: minder uitstoot) en was als deelnemer van de sectortafels Industrie en Elektriciteit nauw betrokken bij de totstandkoming van het Nederlandse Klimaatakkoord (2019). Sindsdien levert VEMW concrete bijdragen aan de implementatie van de maatregelen uit dit akkoord. VEMW is onder andere bij de uitwerking van afspraken in de sectoren Industrie en Elektriciteit, de cross-sectorale tafels voor waterstof (H2), power-to-heat (P2H), de Taskforce Infrastructuur Klimaatkoord Industrie (TIKI) en de Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050 (II3050) betrokken. Daarnaast werken we met partijen zoals RVO, NVDE, FeDEC, FME, brancheorganisaties en anderen samen in nieuwe initiatieven zoals Project 6-25, Programma Verduurzaming Industrie (PVI), Inspiratietours, ISPT Warmteplatform en Industrial Heat and Power (IHP).

Nederland heeft haar ambities naast het Klimaatakkoord verankerd in de door de Tweede Kamer geïnitieerde Klimaatwet. Deze wet verplicht de regering een klimaatplan op te stellen. Het klimaatplan moet de hoofdlijnen van het Nederlandse klimaatbeleid bevatten en een aantal belangrijke overwegingen, zoals wetenschappelijke inzichten en economische gevolgen van het beleid.

De energiebesparingsplicht wordt uitgebreid door ook grote energiegebruikers, inclusief deelnemende EU-ETS bedrijven, vanaf 2023 te verplichten hun energiegebruik te verduurzamen om zo de CO2-uitstoot te reduceren. Bedrijven en instellingen met een energiegebruik van 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas worden verplicht alle mogelijke energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Duurzaamheid

Bedrijven zetten in op energiebesparing, nuttig (rest)warmtegebruik, de opwekking en het gebruik van hernieuwbare energie (zon, wind, waterstof, groen gas, biomassa) en - waar nodig - de afvang en opslag (CCS) of hergebruik (CCU) van koolstof(dioxide). Het is voor VEMW van belang dat aan de randvoorwaarden wordt voldaan om op een bedrijfseconomische manier duurzaam te kunnen produceren. Met een tijdige beschikbaarheid van infrastructuur voor elektriciteit, gassen, koolstof en warmte; proces- en keteninnovaties, energiebesparing, kennisdisseminatie en marktontwikkeling (waterstof). Met een functionele balans tussen de prikkels van beprijzing (ETS, belastingen en heffingen) enerzijds en stimulering (subsidies, e.d.) anderzijds. En last but not least de rechtsbescherming van de zakelijke energiegebruikers.