Klimaat

De gevolgen van klimaatverandering zijn over de hele wereld steeds meer zichtbaar. Klimaatdoelstellingen prikkelen bedrijven om hun broeikasgas emissies te verminderen. Om aan de wet- en regelgeving te voldoen, een ‘license to operate’ te hebben in de maatschappij en de voortbrengingsketen en om kapitaal en personeel aan te kunnen trekken. VEMW is actief betrokken bij de totstandkoming en uitwerking van klimaatmaatregelen en heeft samen met ketenpartijen initiatieven genomen om te innoveren, op te schalen, te implementeren en kennis te delen. 

Nieuw in de kennisbank

Alles over klimaat
 1. Rapporten PBL "Reflectie op cluster energiestrategieën" (CES 2.0)

  1 december 2022
  Klimaat NetwerkenRapport
 2. Rapport Expertteam Energiesysteem 2050 "Outlook Energiesysteem 2050"

  22 november 2022
  Klimaat Besparing, EmissieRapport
 3. Rapport VNO-NCW "Energietransitie in versnelling" Wat gebeurt er in de zes industrieclusters?

  1 november 2022
  Klimaat EmissieRapport
 4. Rapport EZK "Klimaatnota 2022"

  1 november 2022
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 5. Rapport PBL "Klimaat- en energieverkenningen (KEV)"

  1 november 2022
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 6. Pleidooi "Druk de doorlooptijd"

  1 november 2022
  Klimaat VergunningRapport
 7. Rapport UNEP "Emission gas report 2022, The closing window"

  27 oktober 2022
  Klimaat Emissie
 8. Report IISD "Navigating energy transitions"

  21 oktober 2022
  Klimaat EmissieRapport
 9. Presentation Bloomberg "Energy Transition Factbook 2021"

  23 september 2022
  Elektriciteit Gassen Klimaat Waterstof MarktPresentatie
 10. Rapport BeZero "First movers: the commercial case for investing in early-stage carbon dioxide removal"

  22 september 2022
  Klimaat EmissieRapport
 11. Deltaprogramma 2023

  21 september 2022
  Klimaat Zoetwater Beleid en toezichtRapport
 12. Rapport Wbscd "Heat as a Service"

  15 september 2022
  Klimaat Warmte Rapport
 13. Effecten aanscherping fiscaal klimaatbeleid industrie Speelveldtoets 2022

  11 september 2022
  Klimaat Belastingen, Beleid en toezicht, Prijzen en tarieven, Emissie, SubsidieRapport
 14. Decarbonisation Options For The Industry Cluster Botlek/Pernis Rotterdam

  17 augustus 2022
  Klimaat EmissieRapport
 15. Rapport Nationaal Programma RES "Handreiking Regionale Energiestrategie 2.0"

  1 juli 2022
  Elektriciteit Gassen Klimaat BesparingRapport
 16. Werkgroep Extra Opgave: Rapport "Alles uit de kast"

  13 juni 2022
  Klimaat EmissieRapport
 17. Rijksoverheid: rapport Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat

  1 juni 2022
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 18. Europese Commissie REPowerEU Plan

  18 mei 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, MarktRapport
 19. Meerjarenprogramma Platform Groen Gas

  1 mei 2022
  Gassen Klimaat MarktRapport
 20. Net Zero by 2050. A Roadmap for the Global Energy Sector

  1 mei 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 21. IFIEC’s position on the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

  21 april 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Emissie
 22. Gehonoreerde projecten van het Nationaal Groeifonds

  14 april 2022
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 23. Kamerbrief EZK verduurzaming industrie

  5 april 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, BesparingKamerbrief
 24. MIA Vamil Brochure en Milieulijst 2022

  22 maart 2022
  Klimaat Beleid en toezichtHandleiding
 25. Kamerbrief I&W over het Nationaal Waterprogramma 2022-2027

  21 maart 2022
  Klimaat Drinkwater Zoetwater Beleid en toezichtKamerbrief, Rapport
 26. Brief minister van EZK inzake openstelling SDE++ 2022

  18 maart 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, SubsidieKamerbrief
 27. Eindadvies basisbedragen SDE++ 2022

  11 maart 2022
  Klimaat Besparing, SubsidieRapport
 28. Report IPCC "Climate Change"

  27 februari 2022
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 29. Brief minister van EZK inzake Aanpak project Delta Corridor

  18 februari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, NetwerkenKamerbrief
 30. VEMW Whitepaper Internationaal klimaatbeleid

  1 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 31. VEMW Whitepaper Nationaal klimaatbeleid

  1 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 32. VEMW Whitepaper Carbon Capture and Storage (CCS)

  1 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, BesparingPositionpaper VEMW
 33. VEMW Whitepaper EU ETS

  1 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 34. VEMW Whitepaper Europees klimaatbeleid

  1 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 35. VEMW Whitepaper Subsidiëring van de energietransitie

  1 januari 2022
  Klimaat Subsidie
 36. VEMW Whitepaper Beprijzing van emissies

  1 januari 2022
  Klimaat Emissie
 37. VEMW Whitepaper Samenwerking en kennisdeling

  1 januari 2022
  Klimaat BesparingPositionpaper VEMW
 38. EC Approval of te content of a draft for the Communication re State Aid for climate, environmeltal protection and energy 2022

  21 december 2021
  Gassen Klimaat EmissieWetgevingsdocument
 39. Emissiefactor elektriciteit uit fossiel brandstoffen | Voor indirecte kostencompensatieregeling IKC-ETS

  1 november 2021
  Klimaat Emissie, SubsidieRapport
 40. Overheid moet plaats weten in energietransitie

  14 oktober 2021
  Klimaat Wet- en regelgeving
 41. Kamerbrief 2021-10-12 Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater

  12 oktober 2021
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 42. Droogte in zandgebieden van Zuid-, Midden- en Oost-Nederland

  4 oktober 2021
  Klimaat Zoetwater Rapport
 43. Europees Fit for 55 plan

  17 september 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 44. Wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies

  20 augustus 2021
  Klimaat Wet- en regelgeving, Subsidie
 45. Kamerbrief beantwoording vragen over de uitspraak van de rechter in de zaak tussen Milieudefensie en Shell

  14 juli 2021
  Klimaat Wet- en regelgeving, EmissieGerechtelijke uitspraak
 46. TenneT rapport Unlocking Industrial Demand Side Response

  13 juli 2021
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, NetwerkenRapport
 47. VEMW Position Paper CCS

  15 juni 2021
  Klimaat EmissiePositionpaper VEMW
 48. Brieven minister van EZK inzake de SDE++ 2021

  8 juni 2021
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 49. Rapport "Uitbreiding EU-ETS naar Gebouwde Omgeving"

  1 juni 2021
  Klimaat EmissieRapport
 50. RVO Analyse koplopersprogramma's Klimaatakkoord Industrie

  12 mei 2021
  Klimaat Kamerbrief, Rapport
 51. IIFIEC Paper Required EU ETS upgrades for European manufacturing industry to realise Carbon Neutral Future

  1 mei 2021
  Klimaat EmissieRapport
 52. Brief ministers van EZK en LNV

  23 april 2021
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 53. Brief van de minister van EZK inzake Duurzame ontwikkeling en beleid

  23 april 2021
  Klimaat Wet- en regelgevingKamerbrief
 54. Advies Stuurgroep Extra Opgave

  21 april 2021
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 55. De energietransitie en de financiële impact voor netbeheerdersFinaal

  7 april 2021
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, Netwerken, Prijzen en tarievenRapport
 56. Rapport ministerie van Financiën: IBO Financiering Energietransitie: Beleidsmatige keuzes in kosten, prikkels en verdeling

  30 maart 2021
  Klimaat Beleid en toezicht, Netwerken, Markt, Prijzen en tarievenRapport
 57. NEA CO2-index 2020

  22 maart 2021
  Klimaat EmissieRapport
 58. Rapport groeiprojecties energie-intensieve industrie

  1 maart 2021
  Klimaat EmissieRapport
 59. PBL: Eindbedragen basisbedragen SDE++ 2021

  12 februari 2021
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 60. VEMW Position Paper Biomassa

  1 januari 2021
  Klimaat MarktPositionpaper VEMW
 61. Wetsvoorstel CO2-heffing industrie voor de openbare consultatie

  1 januari 2021
  Klimaat Wet- en regelgeving, EmissieWetgevingsdocument
 62. Rapport Bestemming Parijs

  1 januari 2021
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 63. PBL Advies uitfasering houtige biogrondstoffen voor warmtetoepassingen

  18 december 2020
  Klimaat MarktRapport
 64. Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

  17 december 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving, EmissieWetgevingsdocument
 65. Press release EU on EU ETS 2021

  11 december 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving, EmissieRapport
 66. EZK Klimaat- en Energieverkenning 2020 en Uitvoering Urgenda-vonnis

  9 december 2020
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingKamerbrief
 67. ACM Leidraad Warmtelevering

  2 november 2020
  Klimaat Warmte Beleid en toezichtHandleiding
 68. Kabinetsreactie op het advies van de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI)

  16 oktober 2020
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, NetwerkenKamerbrief
 69. EC Commission Staff Working document: Assessment of the final national energy and climate plan of the Netherlands

  14 oktober 2020
  Klimaat Beleid en toezicht, EmissieRapport
 70. Rapport Waterstof in het Klimaatakkoord

  24 september 2020
  Klimaat Waterstof Beleid en toezichtRapport
 71. Actualisatie inzichten CO2-heffing industrie.

  15 september 2020
  Klimaat Beleid en toezicht, EmissieRapport
 72. Wet CO2-heffing industrie - Memorie van Toelichting

  15 september 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving, EmissieWetgevingsdocument
 73. Kamerbrief EZK inzake het Nationaal Groeifonds

  7 september 2020
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 74. Smart Delta Recources, Regioplan 2030-2050

  1 september 2020
  Klimaat EmissieRapport
 75. VEMW Position for Public consultation

  1 juli 2020
  Klimaat Beleid en toezicht, Emissie
 76. SER rapport Biomassa in balans Een duurzaamheidskader voor hoogwaardige inzet van biogrondstoffen

  1 juli 2020
  Klimaat EmissieRapport
 77. Report Project 6-25 Technology Validation

  1 juli 2020
  Klimaat Subsidie
 78. Kamerbrief EZK inzake Vervolg op toezeggingen gebrek aan transportcapaciteit

  20 juni 2020
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, NetwerkenKamerbrief
 79. Eindrapportage PWC Speelveldtoets 2020 i.o.v. het ministerie van EZK

  18 juni 2020
  Klimaat MarktRapport
 80. VEMW Inzicht 2 2020

  1 juni 2020
  Klimaat Netwerken, BesparingInZicht
 81. Die Nationale Wasserstoffstrategie (Duitse waterstofstrategie)

  1 juni 2020
  Gassen Klimaat Waterstof Rapport
 82. VEMW: Analyse van de emissiereductie door levering afgevangen CO2 aan de glastuinbouw

  22 mei 2020
  Klimaat EmissieRapport
 83. RVO Monitor Wind op Land 2019 (7e editie)

  7 mei 2020
  Elektriciteit Klimaat NetwerkenRapport
 84. VEMW Position Paper Waterstof

  6 mei 2020
  Gassen Klimaat MarktPositionpaper VEMW
 85. Rapport Berenschot Kalavasta "Scenariostudie ten behoeve van de integrale infrastructuurverkenning 2030-2050

  19 april 2020
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 86. Advies Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI) aan de minister van EZK

  15 april 2020
  Klimaat NetwerkenRapport
 87. Kamerbrief EZK Routekaart Groen Gas

  30 maart 2020
  Gassen Klimaat Beleid en toezichtRapport
 88. RVO Energielijst Energie InvesteringsAftrek (EIA)

  1 maart 2020
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingRapport
 89. Candidate PCI projects in cross-border carbon dioxide (CO2) transport networks in view of preparing the 4th PCI list

  12 februari 2020
  Klimaat MarktRapport
 90. Klimaattransitie door de Nederlandse industrie - Het zesde cluster

  10 februari 2020
  Klimaat Besparing, EmissiePresentatie
 91. Shell LNG Outlook 2020-2022

  1 februari 2020
  Gassen Klimaat Rapport
 92. Regeling tot wijziging van de Regeling garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong

  17 december 2019
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Prijzen en tarieven
 93. Kamerbrief EZK inzake de Resultaten 2018 Meerjarenafspraken energie-efficiëntie MJA3 en MEE (incl.2019, en 2020)

  26 november 2019
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief, Rapport
 94. Kamerbrief EZK inzake de Duitse Klimaatplannen

  8 november 2019
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 95. EU EC Annex to amending Regulation (EU) No 347/2013

  31 oktober 2019
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingRapport
 96. EU Richtlijn Industriële emissies.pdf

  17 oktober 2019
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Emissie
 97. VEMW Inzicht 3-4 2020

  1 oktober 2019
  Klimaat Belastingen, Wet- en regelgeving, Besparing, EmissieInZicht
 98. Advies aan ministerie van Landbouw: Stikstof: Niet alles kan

  25 september 2019
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 99. Kamerbrief EZK inzake Eerste resultaten informatieplicht energiebesparing

  16 september 2019
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 100. Ifiec 2050 paper

  12 september 2019
  Klimaat Beleid en toezicht, MarktRapport
 101. Brieven GTS aan EZK inzake stikstofinzet

  20 augustus 2019
  Gassen Klimaat Beleid en toezicht, Markt
 102. Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord

  9 juli 2019
  Klimaat Belastingen, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 103. Jaarrapportage 2018 Platform BioEnergie.pdf

  4 juli 2019
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 104. Kamerbrief EZK inzake Budgettair overzicht en benodigde wet- en regelgeving Klimaatakkoord

  3 juli 2019
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 105. Klimaatwet 2019

  2 juli 2019
  Klimaat Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 106. Klimaatakkoord

  28 juni 2019
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingRapport
 107. Kamerbrief EZK gevolgen gebrek aan netcapaciteit

  28 juni 2019
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, NetwerkenKamerbrief
 108. Regeling garanties van oorsprong

  25 juni 2019
  Elektriciteit Klimaat Wet- en regelgeving
 109. Belastingen op milieugrondslag

  28 mei 2019
  Klimaat Belastingen, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 110. Brief ministerie van Financiën aan de Koning (Wet minimum CO2 -prijs elektriciteitsopwekking)

  28 mei 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving, Prijzen en tarieven, Emissie
 111. Machtigingswet Invest-NL

  21 mei 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 112. Kamerbrief Visie verduurzaming basisindustrie 2050; de keuze is aan ons

  15 mei 2019
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 113. PBL Conceptadvies SDE++ 2020 - Warmte

  6 mei 2019
  Klimaat Warmte Beleid en toezicht, SubsidieRapport
 114. Rapport CE Delft Effecten van sluiting drie extra kolencentrales

  1 mei 2019
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingRapport
 115. Kamerbrief EZK Verbreding van de SDE+ naar de SDE++

  26 april 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving, SubsidieKamerbrief
 116. Memo inzake Verantwoordelijke energiebesparing utiliteitsbouw

  23 april 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 117. Wijziging van het Activiteitenbesluit Milieubeheer i.v.m. de informatieplicht voor energiebesparende maatregelen

  15 april 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 118. Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan

  1 april 2019
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 119. Rapport PWC "De effecten van een nationale heffing op broeikasgas in de industrie"

  13 maart 2019
  Klimaat EmissieRapport
 120. Kamerbrief Groeistrategie voor Nederland op de lange term

  12 maart 2019
  Klimaat EmissieKamerbrief
 121. Open brief ondernemingsraden 17 bedrijven inzake klimaat en CO2

  7 maart 2019
  Klimaat Emissie
 122. VEMW Inzicht 1 2019

  1 maart 2019
  Klimaat Grondwater BesparingInZicht
 123. Rapport Vivet Voorstellen om de informatievoorziening energietransitie te verbeteren

  25 februari 2019
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 124. Wetsvoorstel Minimumprijs CO2

  1 januari 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving, EmissieWetgevingsdocument
 125. Europese richtlijnen Energie-efficiency 2030 en Hernieuwbare Energie 2030

  11 december 2018
  Klimaat Wet- en regelgeving
 126. Wetsvoorstel Verbod en Kolen en Memorie van toelichting

  1 augustus 2018
  Elektriciteit Gassen Klimaat Wet- en regelgeving
 127. Report SKY Shell scenarios

  1 maart 2018
  Klimaat BesparingRapport
 128. Rapport Quintel "De toekomst van de Nederlandse energie-intensieve industrie"

  8 maart 2017
  Klimaat MarktRapport
 129. VEMW visiedocument Duurzaam ondernemen met betaalbaar water

  13 oktober 2016
  Afvalwater Klimaat Grondwater Industriewater Koelwater Proceswater Zoetwater Zuivering Markt
 130. VEMW Studie 'Samen op weg naar minder'

  16 juni 2016
  Klimaat Besparing, EmissieRapport
 131. Report Fertilizers Europe: Critical review of a recent report on cost pass-through and carbon leakage

  17 februari 2016
  Klimaat EmissieRapport
 132. Rapport EZK "Transitie naar duurzaam"

  16 januari 2016
  Elektriciteit Gassen Klimaat Warmte Beleid en toezichtRapport
 133. Energierapport 2016

  1 januari 2016
  Klimaat BesparingRapport
 134. COP 21 Akkoord

  12 december 2015
  Klimaat Beleid en toezicht, Besparing, Emissie
 135. VEMW visiedocument water om duurzaam te ondernemen

  9 januari 2015
  Afvalwater Klimaat Drinkwater Grondwater Industriewater Koelwater Proceswater Zoetwater
 136. EU ETS Handboek (Engelse taal)

  1 januari 2015
  Klimaat Beleid en toezicht, Emissie
 137. SER Energieakkoord voor duurzame groei

  1 september 2013
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 138. Groenboek Europese Commissie

  27 maart 2013
  Klimaat Beleid en toezichtRapport

Laatste nieuws

 1. Stikstofheffing grootste uitstoters industrie moet effectief en proportioneel zijn

  28 november 2022
  Klimaat Emissie, Vergunning
 2. CertQ en Vertogas gaan certificatie krachten bundelen

  21 november 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, Emissie
 3. CO2-efficiëntie EU-ETS-bedrijven in Nederland licht verbeterd

  16 november 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, Emissie
 4. Uniek VEMW Windconsortium zet in op volgende kans verduurzaming energiegebruik

  10 november 2022
  Elektriciteit Klimaat
 5. Regering zet in op Nationaal Programma Verduurzaming Industrie

  10 november 2022
  Klimaat Besparing, Emissie
 6. Percentage milieu-investeringen van bedrijven neemt toe

  7 november 2022
  Klimaat Markt, Emissie
 7. VEMW: crisis hoofd bieden met mix acute, dringende en structurele maatregelen

  3 november 2022
  Elektriciteit Gassen Klimaat Beleid en toezicht, Markt
 8. Emissiereductie houdt hogere klimaatambitie niet bij

  2 november 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, Emissie
 9. Belangstelling voor verduurzaming industrieel energiegebruik neemt toe

  18 oktober 2022
  Elektriciteit Klimaat Waterstof Besparing, Emissie
 10. Deltaprogramma 2023: grotere opgaven vragen om versnelling

  21 september 2022
  Klimaat Zoetwater Beleid en toezicht
 11. VEMW: zorgwekkend weinig aandacht voor zorgen en noden industrie

  21 september 2022
  Elektriciteit Gassen Klimaat Beleid en toezicht
 12. Tijdige ontwikkeling kabinetsvoorstel Wind op Zee belangrijk voor industrietransitie

  20 september 2022
  Elektriciteit Klimaat Waterstof
 13. Laat verduurzaming industriële assets hand in hand gaan met vergroting flexibiliteit!

  8 september 2022
  Elektriciteit Klimaat Prijzen en tarieven, Besparing
 14. Een op de 7-8 WKO opslagsystemen functioneert niet zonder problemen

  31 augustus 2022
  Klimaat Warmte Wet- en regelgeving, Kwaliteit
 15. CCS en waterstofprojecten cruciaal voor Rotterdamse haven

  26 augustus 2022
  Klimaat Waterstof Netwerken, Emissie
 16. Continuering Indirecte Kostencompensatie (IKC) nodig voor gelijk speelveld

  25 augustus 2022
  Elektriciteit Klimaat Emissie
 17. Warmte uitkoppeling krijgt momentum en blijft weg van lange adem

  14 juli 2022
  Klimaat
 18. ACM extra alert op handel met voorkennis groothandelsmarkten energie

  13 juli 2022
  Elektriciteit Gassen Klimaat Markt
 19. Beschikkingen SDE++ 2021 bekendgemaakt

  4 juli 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 20. De minister neemt vervolgstappen in realisatie waterstofmarkt

  30 juni 2022
  Gassen Klimaat Beleid en toezicht, Markt
 21. Inzet wind- en zonne-energie fors gestegen in 2021

  29 juni 2022
  Elektriciteit Klimaat Netwerken
 22. Noodmaatregelen tegen congestie voor zuidelijke provincies lossen probleem niet op

  23 juni 2022
  Elektriciteit Klimaat Netwerken
 23. 16 Miljard voor wind op zee fase 2 verdisconteerd in nettarieven

  23 juni 2022
  Elektriciteit Klimaat Netwerken
 24. Industrie in startblokken voor elektrificatie van energiebehoefte

  17 juni 2022
  Klimaat
 25. Overheid legt in het PES zijn visie op toekomstige energievoorziening op

  14 juni 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 26. Beleidsprogramma Klimaat brengt niet gewenste duidelijkheid

  3 juni 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 27. Meerjarenprogramma Groen Gas moet 2 bcm opleveren in 2030

  2 juni 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 28. Europese commissie bemoeilijkt realisatie waterstofdoelstelling

  24 mei 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 29. REPowerEU: een ambitieuze strategie om te stoppen met import van Russische fossiele grondstoffen

  23 mei 2022
  Gassen Klimaat Beleid en toezicht
 30. VEMW Wind Consortium, Brookfield en SSE Renewables bundelen krachten in Windpark Hollandse Kust West

  19 mei 2022
  Elektriciteit Klimaat
 31. Duurzaamheidsinitiatieven geven textielsector nieuwe impuls

  18 mei 2022
  Klimaat
 32. HyNetherlands ontwikkelt duurzame waterstof waardeketen

  10 mei 2022
  Klimaat
 33. Inspiratietours voorzien in expertisedeling CO2-reductie

  26 april 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 34. Groene waterstof en duurzame collectieve warmtesystemen krijgen impuls

  15 april 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 35. Procesbeheersing is sleutel bij energiebesparing

  13 april 2022
  Klimaat
 36. Minister EZK schetst de wortels en stokken voor verduurzaming van de industrie

  6 april 2022
  Klimaat Wet- en regelgeving
 37. Subsidiebudget SDE++ fors verhoogd naar 13 mrd euro

  23 maart 2022
  Klimaat Wet- en regelgeving
 38. Uitstoot broeikasgassen met 7 procent gedaald t.o.v. 2019

  17 maart 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 39. Mededingingswet biedt ruimte voor gezamenlijke inkoop windenergie

  1 maart 2022
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht
 40. Omzet industrie stijgt 14 procent over 2021

  21 februari 2022
  Klimaat
 41. Bedrijven zetten in op forse reductie carbon footprint van plastics

  15 februari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 42. Klimaatambitie vereist concrete stappen van minister Jetten

  14 februari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 43. Dubbel betalen voor koolstof in combinatie met historisch hoge energieprijzen fnuikend voor concurrentiepositie bedrijven

  8 februari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 44. Netbeheerders en producenten presenteren plan ‘Snel het net op’

  1 februari 2022
  Elektriciteit Klimaat Wet- en regelgeving
 45. Ketenbenadering levert veel meer op dan focus op louter schoorsteenemissies

  19 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 46. Grootgebruikers ‘Groningen’ gas doen alles aan realisatie ombouw

  13 januari 2022
  Gassen Klimaat Beleid en toezicht
 47. Nieuwe Warmtewet nog verder vertraagd

  12 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 48. Europese Commissie publiceert voorstel duurzame gas- en waterstofmarkt

  20 december 2021
  Gassen Klimaat Beleid en toezicht
 49. Nieuw kabinet scherpt klimaatdoelen aan voor vergroening industrie

  17 december 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 50. Nieuw kabinet zet hard in op vergroening industrie

  16 december 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 51. Warmtepomp begint zijn plek te vinden in de procesindustrie

  15 december 2021
  Klimaat
 52. Energie-efficiëntie industrie kán snellere bijdrage aan klimaatdoel leveren

  9 december 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 53. Industrie toont grote belangstelling voor SDE++ om verduurzaming te gaan realiseren

  7 december 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 54. Concept investeringsplannen netbeheerders onvoldoende voor de energietransitie

  30 november 2021
  Klimaat Netwerken
 55. Elektrische boiler in industrie biedt operationele flexibiliteit en netwerkstabiliteit

  24 november 2021
  Klimaat
 56. Hergebruik aardgasleidingen voor waterstoftransport biedt perspectieven

  19 november 2021
  Gassen Klimaat Netwerken
 57. Nederland kleurt rood door gebrek transportcapaciteit elektriciteitsnetten

  12 november 2021
  Elektriciteit Klimaat Netwerken
 58. Bouw stikstoffabriek in Zuidbroek vertraagd

  10 november 2021
  Gassen Klimaat Beleid en toezicht
 59. North Sea Port toont ambities hernieuwbare energie

  4 november 2021
  Elektriciteit Klimaat Netwerken
 60. Gasunie en TenneT lanceren CO2-monitor

  3 november 2021
  Elektriciteit Klimaat Netwerken
 61. Uitvoering Nederlands klimaatbeleid komt op stoom mede dankzij de industrie

  28 oktober 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 62. Garanties van oorsprong groen gas opgenomen in EU-ETS

  15 oktober 2021
  Gassen Klimaat
 63. Belang consument gaat vóór het belang van de overheid in energietransitie

  14 oktober 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 64. Groot elektrificatie potentieel industrie vraagt om stappen van overheid en netbeheerders

  14 oktober 2021
  Klimaat
 65. Inzet hernieuwbare energie uit biomassa stijgt met 10 procent

  30 september 2021
  Klimaat
 66. Besparingspotentieel drinkwatergebruik grootgebruikers beperkt

  27 september 2021
  Klimaat
 67. Proef ondergrondse waterstof opslag geslaagd

  17 september 2021
  Gassen Klimaat Netwerken
 68. Uitstoot broeikasgassen gestegen met aantrekken economie

  16 september 2021
  Klimaat
 69. Bijdrage Nobian aan demand side response t.b.v. stabiliteit stroomnet

  9 september 2021
  Elektriciteit Klimaat
 70. Uniper en Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelen 100 MW elektrolysefabriek

  7 september 2021
  Gassen Klimaat
 71. Platform Verduurzaming Industrie bundelt steeds meer kennis en expertise

  31 augustus 2021
  Klimaat
 72. Aanpassing subsidieregeling gericht op reductie CO2-emissies industrie

  23 augustus 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 73. Gevaarlijke klimaatverandering noopt tot urgente uitvoering maatregelen

  10 augustus 2021
  Klimaat
 74. Onderzoek brengt potentieel Demand Side Response in beeld

  15 juli 2021
  Elektriciteit Klimaat
 75. Concretisering Europees klimaatbeleid kan bijdrage geven aan gelijk speelveld

  14 juli 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 76. Samenwerking, draagvlak en commitment dé bronnen voor realisatie energietransitie

  9 juli 2021
  Klimaat
 77. Onzekerheden en onduidelijkheden over uitwerking CBAM-regulering

  2 juli 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 78. Voldoende potentieel om klimaatdoelen industrie te realiseren

  1 juli 2021
  Klimaat
 79. Wetsvoorstel minimum CO₂-prijs elektriciteitsproductie aangenomen

  23 juni 2021
  Elektriciteit Klimaat Wet- en regelgeving
 80. Grote potentie voor CCS in Nederland

  21 juni 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 81. Voldoende potentieel om vraag naar klimaatneutrale waterstof in Europa in 2050 te dekken

  17 juni 2021
  Gassen Klimaat Markt
 82. CO2-uitstoot EU-ETS bedrijven met 11,5 procent gedaald

  16 juni 2021
  Klimaat
 83. VEMW bezorgd over regievoering en besluitvorming energietransitie

  14 juni 2021
  Klimaat Netwerken
 84. EZK stelt 4,6 mrd euro SDE++ subsidie beschikbaar

  9 juni 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 85. Ontwikkeling Routekaart 2040 voor Wind op Zee stap voor elektrificatie industrie

  7 juni 2021
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht
 86. Grootschalige energieopslag cruciaal voor energietransitie

  4 juni 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 87. Waterstofbeurs ‘HyXchange’ stap dichterbij gekomen

  2 juni 2021
  Gassen Klimaat Markt
 88. Aandeel hernieuwbaar in energieverbruik in 2020 ruim 11 procent

  1 juni 2021
  Klimaat
 89. Grote klimaatdoelen 2030 ambitieus én haalbaar

  31 mei 2021
  Klimaat
 90. Rechter: VN Klimaatakkoord Parijs verplicht bedrijven rechtstreeks emissies snel te reduceren

  27 mei 2021
  Klimaat Wet- en regelgeving
 91. Pilot tijdsgebonden certificering groene stroom

  25 mei 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 92. Nieuwe buisleidingen bieden kansen voor verduurzaming, veiligheid en koppeling

  20 mei 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 93. IEA legt met energie routekaart 2050 vinger op gevoelige plek

  18 mei 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 94. Ondersteuning CCS-project cruciaal voor Nederland

  10 mei 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 95. Uitstoot ETS bedrijven daalt in 1 jaar met 11,5%

  7 mei 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 96. Elektrolyse sleuteltechnologie voor de energietransitie

  30 april 2021
  Elektriciteit Gassen Klimaat Beleid en toezicht
 97. Voorlopig Europees akkoord over 55 procent CO2-reductie in 2030

  22 april 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 98. EsCo's kunnen belangrijke partner zijn om CO2 te reduceren

  15 april 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 99. Transitie naar duurzaam wordt zichtbaar in elektriciteitsmix

  12 april 2021
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht
 100. Totale energiegebruik Nederland voor eerst in 30 jaar onder 3.000 PJ

  7 april 2021
  Klimaat Markt
 101. Industriële warmtepomp begonnen aan voorzichtige opmars

  2 april 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 102. Industriële waterstofinitiatieven moeten CO2-emissies fors reduceren

  1 april 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 103. Industrie vliegwiel voor verduurzaming samenleving

  26 maart 2021
  Klimaat Markt
 104. Nederlandse industrie moet stappen maken om bij Europese top te horen

  25 maart 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 105. Klimaatuitdagingen leiden tot nieuwe samenwerkingen en businessmodellen

  24 maart 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 106. Infrastructuur essentiële sleutel in realisatie transitie

  22 maart 2021
  Klimaat Beleid en toezicht, Netwerken
 107. Groen gasproductie heeft boost nodig

  16 maart 2021
  Gassen Klimaat
 108. Stikstofwet nu ook door de Senaat geaccordeerd

  10 maart 2021
  Klimaat Wet- en regelgeving
 109. VEMW verkiezingsdebat maakt transitie keuzes duidelijk

  3 maart 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 110. SDE++ in 2021 verbreed met nieuwe categorieën

  25 februari 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 111. Energiewet moet marktwerking faciliteren

  17 februari 2021
  Elektriciteit Gassen Klimaat Wet- en regelgeving
 112. Fieldlab Industrial Electrification van start gegaan

  12 februari 2021
  Klimaat
 113. Klimaatbeleid moet uitstoot CO2 als leidend uitgangspunt nemen

  10 februari 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 114. Groningen moet koploper duurzame energie met sterke regionale economie worden

  5 februari 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 115. Klimaat inspanning moet omhoog, maar manier waarop is afhankelijk van uitwerking Europese wetgeving

  1 februari 2021
  Klimaat Wet- en regelgeving
 116. Aanvragen eerste openstellingsronde SDE++ gepubliceerd

  15 januari 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 117. Marktconsultatie subsidieregeling waterstofproductie via elektrolyse

  14 januari 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 118. Energiewet 1.0 moet energietransitie gaan faciliteren

  7 januari 2021
  Elektriciteit Gassen Klimaat Wet- en regelgeving
 119. Productie duurzame energie stijgt met kwart in één jaar

  23 december 2020
  Klimaat
 120. PBL: houtige biomassa nodig als overbruggingstechnologie warmtevoorziening

  21 december 2020
  Klimaat
 121. Belangrijke rol waterstof in verduurzaming industrie

  16 december 2020
  Gassen Klimaat Markt
 122. Gevolgen aanscherping klimaatdoelen 2030 door Europese Raad nog allerminst duidelijk

  14 december 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 123. Energiebesparingsplicht wordt verbreed naar CO2-reductiemaatregelen

  11 december 2020
  Elektriciteit Gassen Klimaat Wet- en regelgeving
 124. Meer actie op stikstofdossier biedt kansen voor klimaat

  10 december 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 125. Minister Wiebes presenteert blauwdruk wind op zee en systeemintegratie

  8 december 2020
  Elektriciteit Klimaat Wet- en regelgeving
 126. Verduurzaming industriële warmtevraag belangrijk onderdeel industrietransitie

  2 december 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 127. Rol Tweede Kamer in versnelde realisatie infrastructuur voor energietransitie

  25 november 2020
  Klimaat Netwerken, Wet- en regelgeving
 128. Uitdaging om CO2-reductie instrumenten beter op praktijk aan te laten sluiten

  11 november 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 129. Groei in investeringen in hernieuwbare energie, besparing en netwerken zet door

  4 november 2020
  Klimaat
 130. PBL: 2030 klimaatdoelen nog niet in zicht

  2 november 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 131. Verduurzaming industriële clusters vraagt om essentiële randvoorwaarden en nieuw beleid

  23 oktober 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 132. Kabinetsreactie TIKI-advies roept vragen op:

  19 oktober 2020
  Klimaat Netwerken
 133. Zó werkt energie in Nederland’ van start

  15 oktober 2020
  Elektriciteit Gassen Klimaat
 134. Groei ICT-sector stimulans voor groei groene stroom

  13 oktober 2020
  Elektriciteit Klimaat Markt
 135. Nieuw platform Verduurzaming Industrie online

  12 oktober 2020
  Klimaat
 136. Ørsted en Yara willen 100 MW waterstof elektrolyser bouwen in Zeeland

  6 oktober 2020
  Klimaat Markt
 137. Beurs moet waterstofmarkt aanjagen

  1 oktober 2020
  Klimaat Markt
 138. Voorlopige fiscale maatregelen ODE gepubliceerd

  21 september 2020
  Klimaat Belastingen
 139. VEMW: aanscherping CO2-reductiedoelen vragen om flankerend beleid

  16 september 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 140. CO2 uitstoot met ruim 20 procent gedaald in tweede kwartaal

  15 september 2020
  Klimaat
 141. Kabinet gaat met Nationaal Groeifonds toekomstig groeivermogen versterken

  8 september 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 142. Samenwerking in plaats van klassenstrijd sleutel tot duurzame samenleving

  28 augustus 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 143. Aandeel hernieuwbare warmte gestegen naar 7 procent

  27 augustus 2020
  Klimaat
 144. Nederlandse industrie emitteert CO2 op niveau van beste 10 procent van Europa

  25 augustus 2020
  Klimaat
 145. Openstelling Europees Innovatiefonds voor baanbrekende koolstofreductie projecten

  15 juli 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 146. Inzet biomassa nodig om Nederland te verduurzamen

  9 juli 2020
  Klimaat
 147. Persbericht: Innovatie kan zorgen voor forse CO2 reductie

  7 juli 2020
  Klimaat
 148. Industrie kan 3 Mton CO2 in 5 jaar reduceren door innovatieve energiebesparing

  7 juli 2020
  Klimaat
 149. Onzekerheden rond uitvoering SDE++ moeten snel weggenomen worden

  6 juli 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 150. Nuance in debat en consistentie in biomassabeleid nodig

  3 juli 2020
  Klimaat
 151. Persbericht: Wind Meets Industry legt het missende puzzelstukje

  1 juli 2020
  Klimaat
 152. VEMW, NWEA, Energie-Nederland en TKI Energie presenteren gezamenlijke actieagenda Wind Meets Energy

  1 juli 2020
  Elektriciteit Klimaat Markt
 153. Doelstelling Wind op Land in 2020 mogelijk voor 75 procent gehaald

  30 juni 2020
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht
 154. CO2-uitstoot in Nederland 8,7 procent lager in Q1-2019

  26 juni 2020
  Klimaat
 155. Update stimulering hernieuwbare energie en CO₂-reductie

  25 juni 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 156. EC wil integratie waterstof in pan-Europese energievoorziening

  24 juni 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 157. Nieuwe spelregels beogen collectieve warmtevoorziening te bevorderen

  23 juni 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 158. Regionale Energie Strategieën bieden kansen voor doelmatige realisatie Klimaatakkoord

  17 juni 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 159. EZK, Gasunie en TenneT onderzoeken inzet landelijk gasnet voor de ontwikkeling van waterstofinfrastructuur

  16 juni 2020
  Elektriciteit Gassen Klimaat Netwerken
 160. Duitsland lanceert ambitieus waterstofprogramma

  11 juni 2020
  Klimaat
 161. Europese Commissie stelt Innovation Fund zomer 2020 open

  29 mei 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 162. Kabinet: lastenverzwaring CO2-heffing verschuiven naar 2e helft Klimaatakkoord periode

  27 mei 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 163. Verduurzaming basisindustrie biedt kansen voor Nederland

  18 mei 2020
  Klimaat Markt
 164. TIKI advies voor realisatie klimaatbestendige energie-infrastructuur

  13 mei 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 165. Energiebalans verschuift van kolen naar aardgas

  12 mei 2020
  Klimaat Markt
 166. Consultatie over eisen en vrijstellingen energie-audit

  11 mei 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 167. VEMW: inrichting waterstof markt biedt kansen voor industrie

  7 mei 2020
  Gassen Klimaat Markt
 168. VEMW: stel industrie in staat noodzakelijke CO2-reductie investeringen te doen

  23 april 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 169. Kabinet beoordeelt de Europese industriestrategie

  22 april 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 170. Aanpassingen in regeling indirecte kostencompensatie ETS

  20 april 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 171. CO2-uitstoot EU-ETS bedrijven verder gedaald

  17 april 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 172. Klimaatneutrale energiescenario’s moeten inzicht geven in netinvesteringsbehoeften tot 2050

  16 april 2020
  Klimaat Netwerken
 173. Na Omgevingswet nu ook RESsen en CO2-heffing uitgesteld

  10 april 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 174. Kabinet presenteert ambitieuze waterstofvisie voor Nederland

  31 maart 2020
  Gassen Klimaat Beleid en toezicht
 175. Prijs emissierechten ruim 30 procent gedaald in week tijd

  23 maart 2020
  Klimaat Prijzen en tarieven
 176. EC stelt €1 mrd beschikbaar voor grensoverschrijdende energie infrastructuur

  19 maart 2020
  Klimaat Netwerken
 177. Afry onderzoek: onzekere toekomst subsidievrije windparken

  6 maart 2020
  Elektriciteit Klimaat
 178. Europese Klimaatwet gepubliceerd

  5 maart 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 179. Productie groene elektriciteit in stroomversnelling

  4 maart 2020
  Elektriciteit Klimaat Markt
 180. NEa keert 40,5 mln emissierechten uit aan Nederlandse bedrijven

  3 maart 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 181. Gasunie, Groningen Seaports en Shell lanceren ambitieus waterstof ketenproject

  28 februari 2020
  Klimaat Markt
 182. Kabinet kondigt eerste ronde verbrede SDE++ aan

  18 februari 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 183. Innovatie maakt schaalvergroting wind op zee mogelijk

  14 februari 2020
  Elektriciteit Klimaat
 184. Nederlandse CCUS-projecten in aanmerking voor Europese subsidie

  13 februari 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 185. Samenwerking in de energie- en stoffenketen versnelt en versterkt transitie

  11 februari 2020
  Klimaat
 186. Athos-project in trek bij potentiële samenwerkingspartners

  6 februari 2020
  Gassen Klimaat
 187. Groene waterstof krijgt belangrijke boost in Nederland

  22 januari 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 188. Europese financiering voor eerlijke transitie

  17 januari 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 189. RVO stelt DEI+ subsidieregeling 2020 per 15 januari open

  9 januari 2020
  Klimaat Markt
 190. Beheersen legionella-risico’s in waterzuiveringsinstallaties vereist opbouw van kennis

  18 december 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 191. Ruim 44.000 bedrijven voldoen aan Informatieplicht Energiebesparing

  18 december 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 192. Minister Wiebes wil energie-efficiëntie maatregelen na 2020 doorzetten

  12 december 2019
  Klimaat
 193. Europese Commissie presenteert ambitieuze maatregelen in Green Deal

  11 december 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 194. Grote schakering in schaal- en ambitieniveau bij uitvoering klimaatmaatregelen

  2 december 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 195. Doelstellingen convenanten liggen op koers

  28 november 2019
  Klimaat
 196. Europese Green Deal moet samenhangen industrie, onderzoek en financiering

  26 november 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 197. Europese broeikasgasuitstoot met 2% gedaald vorig jaar

  21 november 2019
  Klimaat
 198. Overheid gaat risicovolle activiteiten ondernemingen faciliteren

  20 november 2019
  Klimaat Markt
 199. Ontnuchterende klimaatboodschap IEA World Energy Outlook

  15 november 2019
  Klimaat Markt
 200. Samenwerking energietransitie Nederland en Duitsland krijgt vorm

  14 november 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 201. Minister overweegt verplichting gegevensverstrekking energiebesparing

  12 november 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 202. Samenwerken aan transitie levert nieuwe waardeketens op

  8 november 2019
  Klimaat Markt
 203. Lef, doorzetten, samenwerken en vertrouwen zetten visie om in daadwerkelijke CO2-reductie

  5 november 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 204. KEV 2019: klimaatdoelstellingen 2020 waarschijnlijk niet gehaald

  4 november 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 205. RVO stelt najaarsronde SDE+ subsidie open

  30 oktober 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 206. IMO resolutie slecht barrière voor grensoverschrijdende CCS

  15 oktober 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 207. Minister stelt Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie in

  14 oktober 2019
  Klimaat Netwerken
 208. Partijen bundelen data voor energietransitie

  11 oktober 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 209. Potentieel voor CO2-infrastructuur (CCUS) Noordzeekanaalgebied

  3 oktober 2019
  Klimaat Netwerken
 210. Forse achterstand informatieplicht energiebesparing

  24 september 2019
  Elektriciteit Gassen Klimaat Beleid en toezicht
 211. Toename belastingdruk bedrijfsleven door verhoging en verschuiving tarieven

  18 september 2019
  Klimaat Belastingen
 212. Nieuwe Europese Commissie wil meer klimaatambitie van alle sectoren

  16 september 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 213. Droogte 2019: grote verschillen tussen laag en hoog Nederland

  10 september 2019
  Klimaat
 214. Veel vragen bij invoering Full Disclosure elektriciteit

  9 september 2019
  Elektriciteit Klimaat Wet- en regelgeving
 215. Kabinet consulteert Klimaatplan en INEK-rapportage

  3 september 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 216. SDE++ moet niet aan haar doel voorbijschieten

  2 september 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 217. Regeling Versnelde Klimaatinvesteringen in de Industrie opengesteld.

  1 augustus 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 218. Markconsultatie nieuwe subsidieregeling SDE++ voor CO₂-reductie geopend

  29 juli 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 219. Bijna 100 procent biomassa voor energie uit reststromen

  15 juli 2019
  Elektriciteit Klimaat
 220. Vattenfall bouwt tweede windpark op zee zonder subsidie

  11 juli 2019
  Elektriciteit Klimaat
 221. Uitstoot binnen EU ETS gedaald met 3,9% in 2018

  5 juli 2019
  Klimaat
 222. Wijzigingsregeling Full Disclosure gepubliceerd

  3 juli 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 223. Klimaatakkoord wordt politiek akkoord

  1 juli 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 224. Bedrijven investeren bijna 4,4 mrd euro in groene technieken

  28 juni 2019
  Klimaat Belastingen
 225. Transitie vraagt coherent industrie- en energiebeleid

  25 juni 2019
  Klimaat Markt
 226. Opbrengst emissiehandel 2018 meer dan half miljard euro

  20 juni 2019
  Klimaat
 227. Reactie industrie op doorrekeningen PBL en PWC

  19 juni 2019
  Klimaat
 228. Aandeel hernieuwbaar in dekking warmtebehoefte stijgt naar 6 procent

  17 juni 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 229. Informatieplicht Energiebesparing: deadline 1 juli 2019!

  29 mei 2019
  Elektriciteit Gassen Klimaat Wet- en regelgeving
 230. Duidelijkheid verantwoordelijkheid energiebesparing utiliteitsbouw

  22 mei 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 231. Aanscherping voorschriften emissies grote stookinstallaties

  20 mei 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 232. CE Delft toont effecten sluiting 3 extra kolencentrales in 2020

  14 mei 2019
  Elektriciteit Klimaat Wet- en regelgeving
 233. Marktconsultatie emissiereductie subsidie SDE++ 2020

  10 mei 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 234. Emissie-intensiteit in 3 jaar met 10 procent afgenomen

  9 mei 2019
  Klimaat
 235. Verbreding SDE+ regeling belangrijk instrument klimaatpakket

  2 mei 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 236. Vraagtekens bij doorrekening plannen voor generieke CO2-heffing

  25 april 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 237. Brexit heeft effecten op uitkomsten EU-ETS

  18 april 2019
  Klimaat Markt
 238. Staat van de EU Energie Unie gepubliceerd

  10 april 2019
  Klimaat
 239. Overheid wil informatievoorziening energietransitie verbeteren

  8 april 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 240. Transitie vereist systeemintegratie en samenwerkingsverbanden

  5 april 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 241. SDE++ geeft industrie investeringsmogelijkheden CO₂- arme technologie

  3 april 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 242. RVO publiceert reeks subsidies Topsector Energie

  27 maart 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 243. Wetsvoorstel verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

  21 maart 2019
  Elektriciteit Klimaat Wet- en regelgeving
 244. Verstandige CO2-beprijzing kán doelmatig zijn afhankelijk van uitvoering

  15 maart 2019
  Klimaat Markt
 245. PBL: voorgestelde maatregelen goede basis voor Klimaatakkoord!

  13 maart 2019
  Klimaat
 246. Werknemers industrie roeren zich in klimaatdebat

  7 maart 2019
  Klimaat Markt
 247. Europese Commissie presenteert Innovatiefonds

  6 maart 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 248. Europese Commissie publiceert nationale klimaatplannen

  4 maart 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 249. RVO opent SDE+ voorjaarsronde 2019

  28 februari 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 250. RVO opent regelingen innovatie gericht op CO2-uitstootreductie

  26 februari 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 251. Porthos zet volgende stap in CCS-project Rotterdam

  20 februari 2019
  Klimaat Netwerken
 252. Bonus-malus regeling industriële CO2-reductie beproefd middel

  18 februari 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 253. VEMW informeert leden over ontwerp Klimaatakkoord

  11 februari 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 254. Belang WKK moet plaats krijgen in uitwerking Klimaatakkoord

  6 februari 2019
  Klimaat
 255. RVO opent DEI+ innovatiesubsidie CO2-reductie

  5 februari 2019
  Klimaat Netwerken
 256. Inlossen waterstofbelofte vereist kostprijsverlaging en beschikbaarheid

  25 januari 2019
  Gassen Klimaat
 257. Veel veranderingen in toewijzing gratis emissierechten

  24 januari 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 258. Ontwikkeling groene waterstof bereikt volgend niveau

  17 januari 2019
  Elektriciteit Klimaat
 259. Klimaatakkoord moet verleiden tot investeringen in Nederland

  15 januari 2019
  Klimaat

Aankomende activiteiten

 1. Workshop: “Reboot your Roadmap”: wat wordt de volgende stap voor jouw bedrijf?

  Klimaat

Hoofdinhoud klimaat

Internationaal Klimaatbeleid

De Europese Unie heeft zich gecommitteerd aan de klimaatdoelstellingen die in Parijs (VN Klimaatconferentie 2015) zijn afgesproken. Daaruit voortvloeiend heeft de Europese Commissie beleidskaders neergezet met een zogenaamde Green Deal, en een Fit-for-55 pakket waarmee 12 bestaande Europese reguleringen zijn/worden aangepast en 3 nieuwe opgetuigd. VEMW is actief betrokken lid van de Europese koepelorganisatie IFIEC Europe (International Federation of Industial Energy Consumers).

Nederlands Klimaatbeleid

De nationale invulling van het Europese beleidskader heeft zijn beslag gekregen in een Klimaatwet, een Klimaatakkoord, een CO2-heffing voor de ca. 300 bedrijven die in het EU-ETS zitten en een Energiebesparingswet voor EU-ETS bedrijven. VEMW heeft in 2016 een visiedocument opgesteld getiteld ‘Samen op weg naar minder’ (lees: minder uitstoot) en was als deelnemer van de sectortafels Industrie en Elektriciteit nauw betrokken bij de totstandkoming van het Nederlandse Klimaatakkoord (2019). Sindsdien levert VEMW concrete bijdragen aan de implementatie van de maatregelen uit dit akkoord. VEMW is onder andere bij de uitwerking van afspraken in de sectoren Industrie en Elektriciteit, de cross-sectorale tafels voor waterstof (H2), power-to-heat (P2H), de Taskforce Infrastructuur Klimaatkoord Industrie (TIKI) en de Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050 (II3050) betrokken. Daarnaast werken we met partijen zoals RVO, NVDE, FeDEC, FME, brancheorganisaties en anderen samen in nieuwe initiatieven zoals Project 6-25, Programma Verduurzaming Industrie (PVI), Inspiratietours, ISPT Warmteplatform en Industrial Heat and Power (IHP).

Nederland heeft haar ambities naast het Klimaatakkoord verankerd in de door de Tweede Kamer geïnitieerde Klimaatwet. Deze wet verplicht de regering een klimaatplan op te stellen. Het klimaatplan moet de hoofdlijnen van het Nederlandse klimaatbeleid bevatten en een aantal belangrijke overwegingen, zoals wetenschappelijke inzichten en economische gevolgen van het beleid.

De energiebesparingsplicht wordt uitgebreid door ook grote energiegebruikers, inclusief deelnemende EU-ETS bedrijven, vanaf 2023 te verplichten hun energiegebruik te verduurzamen om zo de CO2-uitstoot te reduceren. Bedrijven en instellingen met een energiegebruik van 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas worden verplicht alle mogelijke energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Duurzaamheid

Bedrijven zetten in op energiebesparing, nuttig (rest)warmtegebruik, de opwekking en het gebruik van hernieuwbare energie (zon, wind, waterstof, groen gas, biomassa) en - waar nodig - de afvang en opslag (CCS) of hergebruik (CCU) van koolstof(dioxide). Het is voor VEMW van belang dat aan de randvoorwaarden wordt voldaan om op een bedrijfseconomische manier duurzaam te kunnen produceren. Met een tijdige beschikbaarheid van infrastructuur voor elektriciteit, gassen, koolstof en warmte; proces- en keteninnovaties, energiebesparing, kennisdisseminatie en marktontwikkeling (waterstof). Met een functionele balans tussen de prikkels van beprijzing (ETS, belastingen en heffingen) enerzijds en stimulering (subsidies, e.d.) anderzijds. En last but not least de rechtsbescherming van de zakelijke energiegebruikers.