Terug naar nieuws

Industriewater Eerbeek doet succesvolle pilot met Waterrotonde

Afvalwater Grondwater Besparing23 mei 2024Roy Tummers

Industriewater Eerbeek (IWE) heeft samen met een aantal partners een innovatieve pilot gelanceerd.  Het gaat om een circulair watermanagementsysteem, ofwel de ‘waterrotonde’, waarbij proceswater van papier- en kartonfabrieken wordt gezuiverd en restproducten worden gewonnen voor hergebruik. De pilot heeft geresulteerd in positieve resultaten. De kans is reëel dat in 2025 een full-scale installatie wordt gebouwd. Het Waterrotonde-project kan een voorbeeld zijn voor industriële bedrijven die water willen hergebruiken.

Verminderen druk op waterbronnen

IWE zuivert al tientallen jaren het proceswater van drie papierfabrieken in Eerbeek. Met de start van de pilotfabriek zette IWE in op het maximaliseren van het hergebruik van water. Doel is om te voorkomen dat er jaarlijks 3,6 miljoen kubieke meter grondwater wordt onttrokken, wat gelijk staat aan het drinkwaterverbruik van ongeveer 22.000 huishoudens. Dit initiatief zou moeten helpen bij het behoud van de watervoorraad en het verminderen van de druk op de waterbronnen. Tijdens het project is nagegaan hoe de waterkringloop kan worden gesloten waarbij de waterkwaliteit voldoet aan de kwaliteitseisen van de papier- en kartonfabrieken.

Geavanceerde technologieën

Het water onderging diverse behandelingen waarna het gezuiverde water retour gaat naar de papier- en kartonfabrieken. Het ontharde proceswater uit de papierfabrieken gaat eerst door een nanofiltratiesysteem. Het concentraat wordt gecoaguleerd en gecentrifugeerd. Hierbij ontstaan twee brijnstromen: de ene stroom bevat organische (zouten) en de andere stroom anorganische componenten. De tweede zuiveringsstap bestaat uit een filtersysteem met actief kool waaraan de organische delen zich hechten. Vervolgens worden via Electrodialysis Reversal (EDR) de zouten selectief uit het water gehaald.  Dankzij de inzet van geavanceerde technologieën er in principe geen grondwater meer nodig voor de papier- en kartonfabrieken. De pilotfabriek kon 10m3/uur productwater produceren.

Hub voor waterhergebruik

De belangrijkste doelen van de pilot zijn behaald. Zo is aangetoond dat het productwater voldoet aan de kwaliteitseisen van de papier- en kartonfabrieken. Ook zijn er brijnbehandelingstechnieken getest en is er een strategie gedefinieerd, waarbij producten zoals zuur en base of hypochloriet geproduceerd kunnen worden. Tot slot is een set uitgangspunten gegenereerd voor het ontwerp van de “full-scale” waterfabriek. Als daadwerkelijk wordt besloten om deze te realiseren, kan de bouw in 2025 van start gaan, met als doel een van de grootste hubs voor waterhergebruik in de industrie te creëren.

Het Waterrotonde Eerbeek-project belooft een belangrijke stap te zijn richting duurzaam watermanagement in de papier- en kartonindustrie en kan een voorbeeld zijn voor industriële waterhergebruikprojecten.

Bron: Waterforum