Terug naar nieuws

Waterschaarste groot klimaatrisico voor Nederland

Klimaat 16 mei 2024Roy Tummers

Klimaatverandering veroorzaakt in Nederland nu al grote risico's en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een recent gepubliceerd klimaatrapport. De in dit rapport in beeld gebrachte klimaatrisico’s maken duidelijk dat we voort moeten maken met het klimaatadaptatiebeleid. Klimaatadaptatie moet volgens het PBL sturend zijn in onder andere het ruimtelijk beleid, woningbouwbeleid en het natuur- en landbouwbeleid.

Droogte vraagt veel aandacht

Het PBL noemt drie grote klimaattrends voor Nederland: het wordt warmer, het wordt droger en het wordt natter. Elk van die trends brengt eigen klimaatrisico's. De neerslag- en verdampingstrends laten zien dat zowel individuele als meerjarige extreem droge zomers waarschijnlijker zijn geworden. Het optreden van meerdere droge jaren achter elkaar heeft grote invloed op de waterbeschikbaarheid en het herstel van de grondwaterstanden. Ook neemt in droge perioden de kans op natuurbranden toe en worden funderingsproblemen onder cultureel erfgoed en woningen versterkt. In een interview met de NOS geeft PBL aan dat de meeste aandacht nodig is voor de gevolgen van droogte.

Beleidsuitdagingen

Het PBL noemt de aanpak van klimaatrisico's urgent. Dat zit onder andere in de grote uitdagingen voor de ruimtelijke ordening. Vanuit het principe van 'water en bodem sturend' zou goed moeten worden nagedacht welke gebieden geschikt zijn voor natuur, woningbouw en verschillende vormen van landbouw. Maar er zijn volgens het PBL meer vraagstukken. Zo is niet bekend hoe Nederland zich op lange termijn zal aanpassen aan zeespiegelstijging. Klimaatadaptatie raakt volgens het PBL aan veel beleidstrajecten en vraagt om toekomstbestendige, structurele keuzes. Een klimaatbestendige samenleving richt zich daarom niet alleen op aanpassingen voor één enkel probleem, met technische oplossingen zoals dijkverhogingen of beregening, aldus PBL.

Bron: PBL en NOS