Terug naar nieuws

Verhoging nationale CO2-heffing slecht voor de industrie en funest voor Nederland

Klimaat Beleid en toezicht25 april 2024Jacques van de Worp

Het kabinet heeft in de Voorjaarsnota aangekondigd dat het van plan is de nationale CO2-heffing voor grote industriële installaties fors te verhogen. Met als doel bedrijven aan te moedigen meer bij te dragen aan de verduurzaming van Nederland. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) waarschuwt dat een dergelijke lastenverzwaring zonder adequaat handelingsperspectief kan leiden tot het afschalen van industriële productie in Nederland. Met volgens VEMW, zoals vandaag verwoord door Hans Grünfeld in De Telegraaf, mogelijke desastreuze gevolgen voor ons verdienvermogen.

Industriesector

De Nederlandse industrie is van onschatbare waarde voor ons land, met de productie en levering van essentiële goederen voor voeding, gezondheid, mobiliteit, energievoorziening en andere belangrijke maatschappelijke functies. Met een toegevoegde waarde van 12,5 procent van de Nederlandse economie en een jaarlijkse groei van 2,1 procent tussen 2013 en 2021, speelt de industrie een cruciale rol in de economische ontwikkelingen van het land.

Handelingsperspectief

Het vervangen van fossiele brandstoffen en grondstoffen vereist niet alleen sterke prikkels voor bedrijven om hun uitstoot te verminderen, maar ook de juiste randvoorwaarden om vliegwiel te kunnen zijn voor de verduurzaming. Zoals een snelle uitbreiding van elektriciteitsnetwerken en infrastructuur voor waterstof en CO2. Daarnaast moeten vergunningen en subsidies tijdig beschikbaar zijn om investeringen aan te moedigen. De Nederlandse regering streeft naar een voortrekkersrol in het verminderen van CO2-emissies. Zonder voldoende handelingsperspectief voor bedrijven kunnen dergelijke ambities echter averechts werken. Een eenzijdige verhoging van kosten kan leiden tot emissiereductie, maar ook tot het verplaatsen van industriële productie naar andere landen, met behoud van CO2-uitstoot. Dat is op zijn minst onverstandig omdat we hierdoor ons toekomstig duurzaam verdienvermogen op het spel zetten. Het is daarom essentieel dat de regering investeerders het vertrouwen geeft dat Nederland een aantrekkelijke locatie is voor bedrijfsinvesteringen. Hiervoor is volgens VEMW maatwerk nodig zoals ook het PBL in haar advies aan de regering en als alternatief voor verhoging van de CO2-heffing voorstelde.

Bron: De Telegraaf, 25 april 2024