Terug naar nieuws

ACM publiceert breed pakket om netcongestie te verminderen

VEMW: probleem wordt niet opgelost, flexibel gebruik elektriciteitsnet wel aantrekkelijker

Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken19 april 2024Jacques van de Worp

Toezichthouder ACM heeft een breed pakket van maatregelen gepubliceerd dat op korte termijn bij moet dragen aan het verlichten van de problematiek van netcongestie. De maatregelen zijn gericht op een flexibeler gebruik van de bestaande elektriciteitsnetten. Volgens VEMW zijn voor verlichting van het echte probleem - een toenemend tekort aan netcapaciteit - concretere doelstellingen voor uitbreiding van de netcapaciteit met dwingende termijnen noodzakelijk.  

Piekmomenten

Het probleem van netcongestie is het meest nijpend op piekmomenten: de ochtendspits van 6.00 - 9.00 uur en de avondspits van 16.00-20.00 uur. Dan is er te veel aanbod of vraag naar stroom. Buiten de spits is er vaak nog wel ruimte. Met de maatregelen die ACM heeft gepubliceerd kunnen grootverbruikers een vergoeding krijgen op hun netkosten als ze het net minder belasten tijdens de spits. Zo moet er, nog voordat de netcapaciteit fysiek uitgebreid kan worden, ruimte op de bestaande netten ontstaan voor bedrijven die anders lang moeten wachten op capaciteit voor verzwaring t.b.v. elektrificatie (verduurzaming) of uitbreiding (economische groei).

Maatregelen

Door gecontracteerde transportcapaciteit op momenten dat die niet gebruikt wordt – of hoeft te worden gebruikt – ter beschikking te stellen aan de netbeheerder, kunnen grootverbruikers een bijdrage leveren aan het verlichten van de netcongestie problematiek en de netkosten die ze betalen reduceren. De maatregelen die ACM heeft gepubliceerd hebben betrekking op congestie management (aanscherping van de regels), het kwijtraken van ongebruikte capaciteit (Gotork: gebruik op tijd of raak het kwijt), groepscontracten zoals capaciteitsbeperkingscontracten (G-CBC), en aansluittermijnen. Tot slot is er een prioriteringskader om de wachtrijen voor aansluitcapaciteit aan te pakken (maatschappelijk prioriteren) en komt er ruimte om te experimenteren.

Duidelijkheid

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “het is goed dat de ACM een pakket aan maatregelen presenteert dat de mogelijkheden verruimt om de netcongestie enigszins te verlichten en opties biedt aan netgebruikers om daar een bijdrage aan te leveren tegen stimulerende prikkels. De financiële en technische grenzen die netbeheerders daarbij hanteren bepalen in grote mate hoeveel soelaas dit aanbod van flexibiliteit gaat bieden. Maar verlichting voor het echte probleem, namelijk een toenemend tekort aan netcapaciteit, biedt deze maatregelen helaas niet. Daarvoor zijn concretere doelstellingen voor uitbreiding van de netcapaciteit met dwingende termijnen noodzakelijk.”  

Bron: ACM, 18 april 2024