Terug naar nieuws

Nieuw besluit aansluittermijnen zorgt voor duidelijkheid en transparantie voor aangeslotenen

Implementatie en handhaving cruciaal voor rechtspositie aangeslotenen

Elektriciteit Beleid en toezicht, Aansluiting16 april 2024Jacques van de Worp

Toezichthouder ACM heeft een besluit genomen over de aansluittermijnen grootverbruikers elektriciteit. Het besluit zorgt voor duidelijkheid en transparantie, waarbij de implementatie en handhaving volgens VEMW essentieel zullen zijn.

Aansluittermijn

In de Staatscourant is een besluit gepubliceerd van toezichthouder ACM over de aansluittermijnen voor grote aansluitingen elektriciteit. Afhankelijk van een analyse van de netbeheerder m.b.t. de - complexiteit van de - werkzaamheden voor de aansluiting, bedraagt de aansluittermijn 26 weken, 52 weken of een door de netbeheerder vastgestelde termijn die in redelijkheid niet korter kan zijn. Bovenop deze termijn kan de netbeheerder een extra wachttijd vaststellen. Deze wachttijd wordt per kwartaal en per regio bepaald op basis van de voorraad aan werkzaamheden. Deze wachttijd is gemaximaliseerd op 40 weken en dit maximum loopt in de komende tien jaar af.

Congestie

Als er congestie is, hoeft de netbeheerder pas 3 maanden na het opheffen van de congestie de aansluiting te realiseren. Ook kunnen er overmachtsituaties zijn waardoor de netbeheerder langer doet over het realiseren van de aansluiting. Ten slotte kunnen de afnemer en netbeheerder ook een afspraak maken over een latere oplevering van de aansluiting.

Duidelijkheid

Algemeen Directeur Hans Grünfeld van VEMW: “VEMW is tevreden dat er een nieuw besluit is voor de aansluittermijnen. Het nieuwe besluit doet meer recht aan de ontwikkelingen van de laatste jaren en aan het toekomstige elektriciteitssysteem. Hoewel dit besluit leidt tot langere termijnen, zorgt het wel voor de benodigde duidelijkheid en transparantie voor de aangeslotene. Dit ontbreekt in de huidige situatie doordat de huidige wettelijke termijn van 18 weken in de meeste gevallen niet gehaald wordt. Wat VEMW betreft is het traject met dit besluit niet af. Er moet nog veel gebeuren aan de kant van de netbeheerders om dit besluit te implementeren en de transparantie te garanderen. VEMW zal bij dit implementatietraject betrokken blijven. Daarnaast was een eis van VEMW dat de aansluittermijnen strenger nageleefd zullen worden en daarom zal VEMW, samen met andere partijen, in gesprek gaan met de ACM om te bespreken hoe dit het beste kan worden vormgegeven.”

Bron: Staatscourant nr. 10943, 15 april 2024