Terug naar nieuws

VEMW in BNR Big Five: slacht de kip met de gouden eieren niet!

Benut maakindustrie in Nederland als partner voor de verduurzaming

Elektriciteit Gassen Klimaat Beleid en toezicht, Markt2 april 2024Jacques van de Worp

De concurrentiepositie van de maakindustrie in Nederland is zorgelijk. Bedrijven staan onder grote druk en het toekomstig duurzaam verdienvermogen wordt bedreigd door een ongekende kostenstapeling en ongelijk speelveld. Waar diezelfde industrie vanuit innovatieve, technische oplossingen een vliegwielfunctie kan en wil zijn voor de verduurzaming van de samenleving en de transitie naar een circulaire economie. VEMW pleit in BNR Big Five nadrukkelijk ervoor om de spreekwoordelijke kip met de gouden eieren politiek en maatschappelijk niet te slachten! 

Bedreiging

De industrie in Nederland wordt de laatste jaren niet alleen conjunctureel bedreigd, maar ook door een toenemend negatief maatschappelijk sentiment, politieke instabiliteit en trage besluitvorming, bijvoorbeeld als het gaat om milieu- en klimaatproblematiek. Omzetdalingen van -5,5 procent in 2023 en -9% in het laatste kwartaal van 2023 laten dit zien. De belangrijkste economische sector (chemie) zelfs met ruim 17,5 procent in Q4-2023. Naast die omzetdalingen nemen de kosten enorm toe. De energie(gerelateerde) kosten zijn voor veel bedrijven inmiddels de hoogste of een-na-hoogste kostenpost. Met een stapeling van kosten voor gebruik van de commodity, de infrastructuur, energiebelasting, de CO2-uitstoot, e.d.

Belang

Het economische belang van de industrie in Nederland is evident, met een toegevoegde waarde van ruim 12 procent van onze economie. In de periode 2013-2021 bedroeg de jaarlijkse groei van de industrie bijna de helft meer dan die van de economie als geheel. Onze industrie is in vergelijking met de ons omringende EU-lidstaten hoog-productief en energie-intensief. Van de jaarlijkse exportwaarde van 400 mrd euro neemt de industrie ruim de helft (216 mrd euro) voor zijn rekening. De chemie en voedingsmiddelensector zijn met ieder 40 mrd euro de grootste sectoren. Vanuit het belang en de toegevoegde maatschappelijke en economische waarde kan en wil de industrie vanuit innovatieve, technische oplossingen een vliegwielfunctie zijn voor de verduurzaming en de transitie naar een circulaire economie. 

Oplossing

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: "we hebben de industrie hard nodig, voor ons toekomstig duurzaam verdienvermogen, maar ook om een vliegwielfunctie te kunnen vervullen voor de verduurzaming van de samenleving en de transitie naar een circulaire economie. Aan de toekomstige minister van Economische Zaken en Klimaat dan ook het advies om van de industrie een partner te maken voor de versterking en verduurzaming van Nederland. Door samen te werken in plaats van tegenover elkaar staan kunnen we van de energie- en industrietransitie een succes maken. Geef daarbij bedrijven een reëel handelingsperspectief en ontwerp beleidsmaatregelen zo, dat ze de transitie niet in de weg staan, maar juist ondersteunen. Dan wordt de kip met de gouden eieren niet geslacht, maar het enorme potentieel dat de industrie voor Nederland heeft, benut."

Luister hier het fragment van BNR's Big Five met Hans Grünfeld: "Nederland heeft de industrie te lang als een probleem gezien"

Bron: BNR Nieuwsradio Big Five, VEMW