Terug naar nieuws

Samenwerking is cruciaal voor congestiemanagement

VEMW Webinar Netcongestie maakt duidelijk hoe we congestie alleen samen onder bedwang krijgen.

Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving, Aansluiting28 maart 2024Matthieu van den Beld

Op donderdag 28 maart 2024 vond het VEMW webinar Netcongestie met een mooie opkomst plaats. Tijdens deze editie van het regelmatig terugkerende webinar werden presentaties gehouden door VEMW en een gastspreker van Enexis Netbeheer. Hij ging voornamelijk in op de praktische kant van congestiemanagement. Het probleem van netcongestie is immers alom bekend; minder bekend zijn de mogelijkheden die wél bestaan voor aangeslotenen en hoe een netbeheerder kan faciliteren.

Ontwikkelingen in congestiemanagement

In de presentatie van VEMW zijn de effecten van netcongestie en de laatste ontwikkelingen in congestiemanagement besproken en uitgelegd. Zo blijkt dat in verschillende gremia zoals het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN) en het Gebruikersplatform Elektriciteits- en gasNetten (GEN) gewerkt wordt aan oplossingen om de effecten van netcongestie te verzachten. Zo werden reeds bestaande en geïmplementeerde instrumenten, bijvoorbeeld het CapaciteitsBeperkingsContract (CBC), als aankomende instrumenten, zoals de GroepsTransportOvereenkomst (GroepsTO), besproken. Als afsluiting werd de meerwaarde van flexibiliteit in het elektriciteitsverbruik voor een aangeslotene benadrukt. Naast het verzachten van congestie kan deze flexibiliteit ook ingezet worden om in te spelen op variabele elektriciteitsprijzen.

De praktische kant van congestiemanagement

De presentatie van Enexis Netbeheer legde de focus op de gevolgen van netcongestie voor regionale netbeheerders en de praktische invulling van congestiemanagement. De wachtrijen voor transportvermogen op regionale netten worden steeds langer. Het inzetten van de eerdergenoemde congestieverzachtende instrumenten kan in specifieke gevallen soelaas bieden maar is geenszins voldoende om de problematiek op te lossen. Toch probeert deze regionale netbeheerder om via alternatieve oplossingen zoveel mogelijk aangeslotenen te helpen. Samenwerking en transparante communicatie is hierin cruciaal. Daartoe publiceert Enexis op zijn website interactieve kaarten waarop aangeslotenen kunnen zien waar en wanneer capaciteit beschikbaar is. Daarnaast kunnen aangeslotenen die gezamenlijk als groep naar een oplossing zoeken terecht bij een specifieke afdeling die helpt bij het realiseren van de beschikbare opties.

VEMW helpt

Mocht u, bijvoorbeeld naar aanleiding van dit bericht of het webinar, vragen hebben over netcongestie of de opties die u als aangeslotene hebt, dan kunt u als VEMW-lid altijd bij ons terecht en zullen wij uw vraag zo goed mogelijk beantwoorden of u in contact brengen met de juiste personen om uw vraag te beantwoorden.