Terug naar nieuws

Duurzame wateroplossingen voor industrie- en havengebied Delfzijl

Afvalwater Industriewater Levering21 maart 2024Roy Tummers

Maar liefst twaalf partijen gaan zich inzetten voor de industriële watervoorziening in Delfzijl. Gezamenlijk gaan ze het project Duurzame Watervoorziening Delfzijl (DWD) realiseren. Daarmee beschikt het industrie- en havengebied Delfzijl binnenkort over duurzame wateroplossingen voor nieuwe en gevestigde industrie. Eerder is in de Eemshaven een vergelijkbaar project gerealiseerd. Daar is een nieuwe industriewaterzuivering gebouwd waarmee water op maat  kan worden geleverd.

Druk op bronnen voor drinkwater

De watervraag in Delfzijl groeit door toegenomen industriële activiteiten en de komst van nieuwe bedrijven in de biobased chemie, circulaire economie en waterstof-economie. Vanwege de druk op de bronnen voor de drinkwatervoorziening en de leveringszekerheid in Noordoost-Groningen wil North Water, een gezamenlijke industriewaterdochter van Waterbedrijf Groningen en Evides Industriewater, alternatieven aan bedrijven bieden. Met het project DWD wordt gewerkt aan een duurzame watervoorziening voor Delfzijl. Het project behelst onder andere de aanleg van een  transportleiding van Appingedam tot het industriegebied Oosterhorn in Delfzijl. Door deze aan te sluiten op de eerder gerealiseerde industriewaterleiding Garmerwolde-Eemshaven, wordt het mogelijk om industriewater (geproduceerd uit oppervlaktewater uit het Eemskanaal) vanuit de industriewaterzuivering Garmerwolde ook aan Delfzijl te leveren.

Industriewater op maat en uitbreiding afvalwaterzuivering

Ook bouwt North Water in Oosterhorn een industriewaterpompstation om proceswater te leveren en tevens een demiwaterzuivering om demiwater aan te bieden. Daarmee is straks ook levering van ‘industriewater op maat’ mogelijk. Door de toegenomen watervraag vanuit de industrie neemt ook de hoeveelheid industrieel afvalwater toe. Daarom wordt de bestaande zoutafvalwaterzuivering (ZAWZI) uitgebreid met een afvalwaterzuivering voor zoet afvalwater. Daardoor kunnen op het het industrieterrein alle soorten afvalwater worden gezuiverd. Ook wordt een membraanbioreactor gerealiseerd waarmee in de toekomst eventueel hergebruik van het gezuiverde afvalwater wordt vergemakkelijkt. Tot slot wordt een distributieleidingnet gerealiseerd waarmee proces- en demiwater aan bedrijven kan worden geleverd en het afvalwater kan worden ingenomen.

Met de realisatie van het project DWD beschikt het industrie- en havengebied Delfzijl straks over diverse duurzame, toekomstgerichte industrie- en afvalwateroplossingen, geschikt voor zowel nieuwe als gevestigde industrie.

Bron: North Water