Terug naar nieuws

Omzet en resultaat Gasunie licht gedaald

Relatieve stabilisatie op de gasmarkt, transitieprojecten werpen schaduw vooruit

Gassen Netwerken4 maart 2024Jacques van de Worp

De omzet en het bedrijfsresultaat van Gasunie zijn met respectievelijk 2.061 mln euro en 615 mln euro gedaald t.o.v. 2022 (-200 resp. -114 mln euro). Naast de lagere opbrengsten zijn de operationele kosten hoger dan vorig jaar door onder meer voorinvesteringen in energietransitie projecten en personele kosten. De gereguleerde gasactiviteiten in Nederland (1214 mln euro) en Duitsland (387 mln euro) dragen voor ruim driekwart bij aan de omzet van Gasunie (2061 mln euro).

Leveringszekerheid gas

Leveringszekerheid blijft een belangrijk aandachtspunt voor Gasunie. Zo is de stikstofinstallatie (capaciteit 180.000 m3 stikstof per uur) in Zuidbroek in het derde kwartaal van 2023 in bedrijf genomen en inmiddels volledig operationeel. In maart wordt de installatie door Air Products officieel opgeleverd en overdragen. De installatie is cruciaal om – met de afbouw en sluiting van het Groningenveld – het geïmporteerde hoogcalorische aardgas om te zetten in laagcalorisch gas (‘pseudo-Groningengas’).

Gasunie heeft in 2022 zeer adequaat ingespeeld op een dreigend gastekort als gevolg van de geopolitieke spanning en Rusland boycot, en de sabotage van de Nordstream gaspijpleidingen. Met een snelle bouw van extra capaciteit op de LNG-terminals Gate en EemsEnergyTerminal is in 2023 een recordhoeveelheid LNG-tankers verwelkomd, waardoor Gasunie kon bijdragen aan de beschikbaarheid en betaalbaarheid van aardgas in Nederland en de Noordwest-Europese regio.

Transitieprojecten waterstof, CCS en warmte

Naast de gereguleerde gasactiviteiten zet Gasunie ook nadrukkelijk in op de infrastructuur die nodig is voor om de transitie van de energievoorziening in Nederland en Duitsland. In ons land is in 2023 van start gegaan met de aanleg van het eerste stukje van de landelijke HNS waterstof backbone. Dat traject verbindt de op de Maasvlakte2 in aanbouw zijnde waterstof electrolyser Holland Hydrogen1 (200 MW) met de Shell raffinaderij op Pernis.

Na groen licht van de rechter is ook gestart met het Porthos-project, het eerste grootschalige Nederlandse project voor transport en opslag van CO2 (CCS). De definitieve investeringsbeslissing is inmiddels genomen en de bouwfase aangebroken. In Zuid-Holland is gestart met aanleg van WarmtelinQ, een leiding waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven naar burgers en bedrijven in Zuid-Holland wordt gebracht.

Bron: Gasunie, 1 maart 2024