Terug naar nieuws

ACM corrigeert inbreuk op rechtsverhouding GDS-beheerder en GDS-aangeslotene

ACM publiceert besluit aangaande verplichte deelname GDS aan congestiemanagement

Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken, Wet- en regelgeving21 februari 2024Matthieu van den Beld

Op 25 september 2023 publiceerde de ACM het ontwerpbesluit verplichting deelname GDS aan congestiemanagement. In dit ontwerpbesluit kon de netbeheerder de GDS-beheerders verplichten om bindende afspraken te maken met de aangeslotenen op het GDS voor het bijdragen aan congestiemanagement. VEMW heeft in haar zienswijze aangegeven dat dit een inbreuk vormt op de rechtsverhouding tussen de GDS-beheerder en de GDS-aangeslotene en daarmee in strijd is met de Elektriciteitswet. In het besluit dat op 19 februari 2024 gepubliceerd is corrigeert de ACM deze inbreuk en zorgt ervoor dat de nieuwe regels in lijn met de Elektriciteitswet blijven.

Inhoud besluit

In het door de ACM gepubliceerde besluit worden GDS-beheerders verplicht om vrijwillige biedingen van GDS-aangeslotenen te faciliteren. Wanneer een GDS-aangeslotene van deze vrijwillige optie gebruik wil maken, of wanneer de GDS-beheerder volgens de reeds geldende regels een verplichte bieding moet doen, heeft de GDS-beheerder twee opties om dit te faciliteren:

  1. De GDS-beheerder wijst, afhankelijk van de aan te bieden dienst, een BSP of CSP aan die vervolgens als BSP of CSP zal functioneren voor alle aangeslotenen op het GDS die hun flexibiliteit via de GDS-beheerder aan de bovenliggende netbeheerder ter beschikking stellen.
  2. De GDS-beheerder zorgt ervoor dat zijn GDS-aangeslotenen die hun flexibiliteit ter beschikking willen stellen aan de bovenliggende netbeheerder zelfstandig deel kunnen nemen aan het elektronische berichtenverkeer, eventueel met het aanwijzen van een CSP of BSP door de GDS-aangeslotene.

De ACM benadrukt daarnaast in het besluit dat de GDS-beheerder de verplichting heeft om vrijwillige biedingen van GDS-aangeslotenen te faciliteren, hetgeen niet inhoudt dat een GDS-beheerder biedingen te allen tijde moet accepteren: “faciliteren moet plaatsvinden binnen de context van de primaire verantwoordelijkheden van de GDS-beheerder, waaronder veiligheid.”

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “De Netcode Elektriciteit ziet toe op de rechtsverhouding tussen een openbare netbeheerder en de aangeslotenen op diens net. Dit betekent dat de Netcode in geen geval regels kan stellen over de verhouding tussen GDS-beheerder en de aangeslotenen op diens private net. VEMW is positief over het feit dat de ACM deze visie deelt en het ontwerpbesluit naar aanleiding van de zienswijze van VEMW op passende wijze heeft aangepast. Het besluit stelt de GDS-beheerder in staat om zelf een bieding namens het gehele GDS te doen waardoor de GDS-beheerder in staat blijft om zijn primaire taken uit te voeren: het garanderen van veiligheid op zijn GDS en het faciliteren van toegang tot het net voor de aangeslotenen hierop. Desalniettemin zullen we het besluit onderwerpen aan een juridische toets en de manier van implementatie op de voet volgen.”