Terug naar nieuws

MINEZK: Stijgende nettarieven moeten worden aangepakt

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat kaart stijgende nettarieven bij informateur aan als ‘mogelijke financiële tegenvaller’ voor nieuwe kabinet

Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken, Prijzen en tarieven15 februari 2024Matthieu van den Beld

Als onderdeel van de formatie van een nieuw kabinet heeft de inmiddels vervangen informateur Ronald Plasterk een uitvraag gedaan bij alle ministeries naar mogelijke financiële tegenvallers in de periode 2024-2028 van meer dan 500 miljoen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat benoemt expliciet de sterk stijgende nettarieven en de negatieve gevolgen hiervan voor de verduurzaming.

Oproep

Het ministerie beschrijft onder ‘tegenvaller elektriciteitsnetwerkkosten’ hoe de nettarieven in de afgelopen jaren sterk gestegen zijn. Daarbovenop komt voor grootverbruikers het wegvallen van de volumecorrectieregeling, waardoor hun transportkosten tot een factor 10 toenamen in 2024. Dit in tegenstelling tot omringende landen zoals Duitsland en Frankrijk die nog wel gelijkwaardige regelingen kennen. De stijging maakt het vormen van een positieve businesscase voor koolstofarme elektrificatie moeilijk of leidt tot het afschalen van productie in Nederland. Daarnaast maakt de volatiliteit van de nettarieven de onzekerheid groter, waardoor zelfs een in beginsel positieve businesscase niet altijd leidt tot een daadwerkelijke investeringsbeslissing.

Het ministerie concludeert dat de verduurzaming van Nederland in het geding komt als investeringen in verduurzaming van de industrie niet op gang komen met als gevolg dat emissiereductiedoelstellingen van 2030 mogelijk niet gehaald zullen worden. Om dit knelpunt weg te nemen pleit EZK voor specifieke regelingen om de industrie tegemoet te komen en het financieren van netwerkkosten uit andere middelen dan de nettarieven te halen.

VEMW Seminar Nettarieven

Op 13 oktober 2023 organiseerde VEMW een seminar om het probleem rondom de stijgende nettarieven in kaart te brengen. Verschillende stakeholders waren hierbij op directieniveau aanwezig, waaronder VEMW-leden, representatieve organisaties, de ACM, TenneT en het ministerie van EZK. Uit dit seminar, waarin een constructieve dialoog centraal stond, bleek dat alle partijen de stijgende nettarieven als een probleem zagen, waarbij de overheid een zeer belangrijke rol kan spelen in de oplossing ervan. Zowel het ministerie als de ACM gaven aan een actieve bijdrage te willen leveren aan deze oplossing.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “De stijging van de nettarieven is een groot probleem en vormt een wezenlijk obstakel voor de verduurzaming van de industrie. VEMW doet haar best om de omvang en consequenties van dit probleem inzichtelijk te maken en oplossingen aan te dragen. Het is dan ook goed nieuws om te lezen dat ook het ministerie hier actief politieke aandacht voor vraagt. Politieke inzet is ons inziens onmisbaar om tot een effectieve oplossing te komen en te zorgen dat de energie- en industrietransitie niet stil komt te staan.”