Terug naar nieuws

NEa deelt data met Omgevingsdienst NL voor toezicht op energiebesparingsplicht

Klimaat Beleid en toezicht, Besparing24 januari 2024Jacques van de Worp

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) en de Omgevingsdienst NL (ODNL) hebben een gegevensleveringsovereenkomst ondertekend om data over de ca. 400 ETS-bedrijven in Nederland te kunnen gebruiken voor de handhaving van de energiebesparingsplicht. 

Toezichtstaak

De verschillende omgevingsdiensten hebben sinds kort een nieuwe toezichtstaak. Zij moeten ook bij ETS-bedrijven nagaan op welke wijze deze invulling geven aan de energiebesparingsverplichting. De bedrijven die onder het ETS vallen waren tot voor kort uitgezonderd van de energiebesparingsverplichting omdat ze sinds 2005 al geprikkeld worden op emissiereductie, en dat kan naast besparing ook op de opwek en inkoop van hernieuwbare energie.

Uitwisseling data

De NEa gaat voor de nieuwe toezichtstaak op verzoek van de omgevingsdiensten gegevens leveren. Beide organisaties hebben hiertoe een gegevensleveringsovereenkomst getekend. Daarin is geregeld hoe de uitwisseling van gegevens plaatsvindt en op welke wijze de beveiliging hiervan is geborgd. Vanuit de Wet milieubeheer mag - gerestricteerd - informatie tussen vergunningverlenende overheden gedeeld worden. Die restricties zijn onder andere de AVG, een beveiligde omgeving waarin uitwisseling van data plaatsvindt en wie bevoegd is om de informatie te gebruiken en met welk doel.

Doelmatig

Met de gegevens waarover de NEa beschikt, zoals het energiegebruik (gas en elektriciteit) en het opwekken van energie (warmte, elektriciteit) kan een omgevingsdienst zijn toezichtstaak beter en gerichter uitvoeren. De Emissieautoriteit op haar beurt ziet een voordeel in de mogelijke signalen die een milieudienst kan inbrengen daar waar geconstateerde bevindingen afwijken van gerapporteerde. Het voordeel voor bedrijven zou volgens de toezichthouders vooral zitten in de inperking van administratieve lasten. Zij hoeven door deze gegevensuitwisseling niet dezelfde gegevens aan twee verschillende toezichthouders aan te bieden.

Bron: NEA, januari 2024