Terug naar nieuws

Aanzienlijk hogere drinkwaterprijzen voor grootgebruikers in 2024

Drinkwater Prijzen en tarieven21 december 2023Roy Tummers

Alle drinkwaterbedrijven in Nederland verhogen het tarief voor grootgebruikers in 2024. Het gemiddelde tarief stijgt met ruim 10%. Dat is vergelijkbaar met de stijging waarmee huishoudens te maken krijgen. De toename is aanzienlijk maar minder extreem dan in het afgelopen jaar toen er sprake was van een stijging van het gemiddelde tarief voor grootgebruikers van maar liefst 21%. Een bedrijf dat 100.000 kubieke meter drinkwater inkoopt betaalt in 2024 gemiddeld € 1,28 voor één kubieke meter. In 2023 was dat nog € 1,16.

Grote verschillen 

De aandeelhoudersvergaderingen van de tien drinkwaterbedrijven hebben de afgelopen weken de tarieven voor 2024 vastgesteld. Over de hele linie stijgen de tarieven. De verschillen tussen de drinkwaterbedrijven zijn net als vorig jaar groot. Opvallend is de toename van het tarief bij Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland, en bij Waterleidingmaatschappij Drenthe. Bij beide drinkwaterbedrijven stijgt het tarief met circa 18%. Brabant Water kent de laagste toename: 2,4%. Dit bedrijf stak vorig jaar nog boven de andere bedrijven uit met een stijging van ruim 40%. Brabant Water is overigens nog steeds het drinkwaterbedrijf dat het laagste (integrale) tarief hanteert voor grootverbruikers en het enige bedrijf waar één kubieke meter drinkwater minder dan een euro kost.
  
 

Inflatie en kosten

Volgens brancheorganisatie Vewin zijn de drinkwaterbedrijven vooral genoodzaakt de tarieven te verhogen vanwege de inflatie en hogere kosten. Verder geeft Vewin aan dat investeringen die nodig zijn om ook in de toekomst nog voldoende schoon en gezond drinkwater te kunnen blijven leveren, ook invloed hebben op het tarief. Drinkwaterbedrijven hebben te maken met bevolkingsgroei, klimaatverandering en verduurzaming. Tot slot staat de kwaliteit van drinkwaterbronnen onder druk waardoor het drinkwaterbedrijven meer moeite kost om drinkwater van hoge kwaliteit te maken.